SL ska tänka på säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken – Inte att maximera vinsten!


Pressmeddelande

SL ska tänka på säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken – Inte att maximera vinsten!

Seko Tunnelbanan, Klubb 111, protesterar kraftigt mot Region Stockholm förslag om att låta de som i dag jobbar i servicediskarna stå ute i spärrlinjen istället för att sitta i servicedisken och att man ska utöka försäljningen från ren biljettförsäljning till annan försäljning.

Vi anser att Region Stockholm bara tänker på att maximera sin vinst och inte prioriterar de frågor som personalen inom Tunnelbanan arbetar med, dvs säkerhet i stationerna, service till trafikanter, hjälpa grupper som rörelsehindrade, blinda osv att röra sig i trafiken.

Vi anser att regionens förslag ur en trängselsynpunkt är en dum idé när man ska ha försäljning ute i biljetthallen samt att det är farligt utifrån brandsäkerhet.

Att regionen vill besluta om detta är en skymf mot våra arbetskamrater och deras insatser att varje dag hjälpa resenärer i sin resa i kollektivtrafiken och att ni vill förminska dem till försäljningsstatistik.

Vi ser mycket allvarligt på att ni inte tänker att vi kan bli mer utsatta än idag för rån, hot och våld som är redan vardagsmat för oss. Vi som arbetar inom tunnelbanan är experter på vårt arbete. Lyssna på oss och underminera inte vårt arbete, dvs att ge service, ge ökat trygghet och säkerhet inom tunnelbanan.

Vi anser att förslaget ska dras tillbaka omgående!

Styrelsen för Seko Tunnelbanan, Klubb 111

Kontakt:

Jannis Konstantis, Ordförande, 070 511 62 19

Edgardo Luan Rivera, Vice ordförande, 076 948 42 67

Viktor Risling, Sekreterare, 073 692 61 75

Uttalande: Försvara anställningstryggheten – Bort med försämringar i LAS


Försvara anställningstryggheten

 

Regeringens LAS-utredning är en grov provokation mot hela den samlade arbetarrörelsen och mot arbetarklassen som helhet. De förslag som utredningen för fram skulle om de genomfördes innebära ett dråpslag mot samtliga anställdas grundläggande anställningstrygghet, och även mot den fackliga organiseringen på bred front.

Att utredningen ligger kvar på regeringens bord innebär samtidigt en enorm trumf för arbetsgivarna i de pågående förhandlingarna med de fackliga centralorganisationerna. Dessa förhandlingar, vars nuvarande förutsättningar redan underkänts av Seko och flera andra LO-förbund, har i nuläget karaktären av ett vapen i ett utpressningsspel, utformat för att de fackliga organisationerna ska utpressas till att medverka till en uppluckring av anställningstryggheten.

Vi behöver förstärkt anställningstrygghet! Detta om något har Coronakrisens följder visat med all tydlighet. Det kan aldrig vara en facklig uppgift att medverka till angrepp mot grundläggande rättigheter för löntagarna. Den självklara uppgiften är i nuläget istället att rusta för mobilisering och strid. Genom vår kollektiva styrka kan vi stanna Sverige och omöjliggöra målsättningarna för de politiska krafter som nu vill slå sönder anställningstryggheten.

Seko Tunnelbanan, Klubb 111 kräver att LAS-utredningen förpassas till papperskorgen

Vi anser att LO frånträder omedelbart de partsgemensamma förhandlingarna, och inte återuppta några sådana så länge LAS-utredningen ligger kvar

Vi stödjer de förslag som finns att varje försök från regeringen och dess samarbetspartier om ny lagstiftning som försämrar anställningstryggheten kommer att besvaras av strejk från LO-förbunden

 

Seko Tunnelbanan, Klubb 111

Solidaritet till USA:s folk och arbetarklass (på engelska)


Solidarity with the people´s protests in the USA

Seko Klubb 111, the union who organize the workers in Stockholm´s underground in Sweden, salutes the big mobilizations of the workers and the people of the USA against the racist hatred and exploitation.

 

Protests that proved the enormous power of the people against the most oppressive and anti-democratic machine on the planet.

 

Relevant mobilizations and demonstrations around the world have shown that the struggle for democratic rights and freedoms, for respect of human dignity against racial, religious or other segregation is directly linked to the struggle of workers around the world against layoffs, against poverty and unemployment.

Along with the struggle against the misery of the many for the profits of the few.

 

Seko Klubb 111 calls on workers to respond to the rotten racist system that kills and impoverishes, a system that does not allow us to breathe.

 

BREATHΕ!

BREAK THE CHAINS OF EXPLOITATION 

Kungen är naken – Angående coronavirus och konsekvenserna för arbetarklassen


Det behövdes bara några veckor för att kungen dvs det kapitalistiska systemet i Sverige och i hela välden blev naken.

I Sverige och i nästa alla länder drabbas alla sektorer men speciellt vården, transport, skolan men även småföretagare.

När de stora företag tjänade miljarder varje år det fanns inte någon vilja att ge mer till arbetarna som producerar allt. Nu när det är kris, ropar man från statligt stöd, dvs att skattebetalarna (i huvudsak arbetarklassen) ska betala priset, så att de företagen inte ska förlora pengar, dvs att de ska behålla vinsten. Detta är den s k fria marknaden.

Utöver det visar denna kris att kapitalet, i den s k fria marknaden, är inte kapabel att producera, planera, samordna och agera för folkets intressen. Sverige har inte egen produktion av läkemedel och sjukvårdsprodukter. Att man har skärt ner intensivvårdsplatser och vården i stort med privatiseringar ser vi resultatet av det idag. Kollektivtrafiken och trafiken i stort är beroende av de s k privata aktörer. Hundratals miljarder flyttas nu från allmänhetens ägo och hamnar till bankerna och privata företag.

Arbetarklassen betalar priset i form av uppsägningar, permitteringar, dålig vård, minskade löner. Däremot de stora företagen kräver ännu mer stöd i form av slopade arbetsgivaravgifter, pensionsavgifter och direkt ekonomiska bidrag så att de kan fortsätta ha stora vinster.

Vi måste säga nej till allt detta.

Vi kräver att kollektivtrafiken ska drivas i offentlig regi

Vården, skolorna och andra viktiga samhällsfunktioner ska drivas också i offentlig regi

Att arbetarklassen inte ska betala krisen.

Seko Tunnelbanans klubbstyrelse                    Stockholm 2020-04-03

Kungen är naken

Solidaritet till OSCMS och järnvägsarbetare Tjeckien från Sverige


Seko Tunnelbanan har antagit ett uttalande som vi har skickat, mot privatiseringen av järnvägen i Tjeckien och vår kamp som våra kamrater utövar i detta land.

Seko Klubb 111 that represents the workers at Stockholm´s underground (metro) class ,  expresses its solidarity with the struggle of the workers at the Czech Railways against the privatization of the sector of public transports.

We, in Sweden have negative experience from the privatization of the railway and the metro. The strategies of the European Union and all the governments attack to our rights.

The workers here know the results of the privatization in railway and many other sectors which led to layoffs, reduction of salaries and thousand of workers not to have unsecure working conditions.

Seko Klubb 111 express again their support and solidarity with the mobilizations in Czech Republic and support your rightful demands.

On behalf of the board

Giannis Konstantis

Chairman

Solidaritetsuttalande till Finlands arbetarklass


Seko Klubb 111 inom Stockholms Tunnelbanan, har fått veta att regeringen i Finland planerar att försämra uppsägningsreglerna.

Regeringen anser att det ska finnas två kategorier anställda, de som arbetar på stora företag och de andra som arbetar på små företag och därför det ska vara lättare för de sistnämnda att sägs upp!

Vi inom tunnelbanan i Stockholm anser att det förslaget ska dras tillbaka.

Vi uttrycker vår solidaritet till er kamp samt till arbetarklassen i Finland för att regeringen ska drar tillbaka den försämringen.

 

En för alla och alla för en!

 

Styrelsen för Seko Tunnelbanan

Genom

Jannis Konstantis

Ordförande

Stöduttalande till de franska järnvägsarbetarna


Vi från Seko klubb111 tunnelbanan stödjer Frankrikes järnvägsarbetare i deras strejk emot att den franska järnvägen skall avregleras.

Vi har i första hand sett det hända här hemma i Sverige och önskar inga andra arbetare att få dela vår försämrade arbetsmiljö och de privata företagens antifackliga beteende på vår arbetsmarknad.

Vi står bakom våra syskon i Frankrike.

Gemensamt i arbetarkamp är vi starka!

 

SEKO klubb 111 tunnelbanan via årsmötet den 22 mars 2018

Stoppa arbetsgivarnas möjlighet att använda sig av lockout.


Regeringen har på uppdrag av Svenskt Näringsliv en pågående utredning om strejkrätten med anledning av den pågående konflikten i Göteborgs containerhamn. APM Terminals lockout i containerhamnen stod enligt tidningen Aktuellt Fokus under 2017 för 87,2% av alla förlorade arbetsdagar i hela Sverige. Detta motsvarar 2241 förlorade arbetsdagar. Under samma år så strejkade hamnarbetarförbundet totalt 8 timmar. Därför verkar det inte mer än rimligt att problemet, utifrån regeringens argument är arbetsgivaren, speciellt lockouten i Göteborg.

Inget privat företag borde ha så stora möjligheter att tillfoga vårt land en så pass stor skada som APM Terminals med hjälp av Svenskt Näringsliv har gjort. Svenskt Näringsliv är nämligen de som bekostat lockouten för APM. Denna arbetsgivarförening har alltså bekostat en lockout som drabbat andra av deras medlemsföretag otroligt illa.

Nu kräver vi att arbetsgivarnas vapen mot arbetstagarna förbjuds, såsom i många andra europeiska länder.

 

SEKO klubb 111 via årsmötet den 22 mars 2018

Uttalande om konflikträtten och hamnarbetarförbundets strejk från SEKO Tunnelbanan


Konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals har föranlett regeringen att ta initiativ till en utredning vars syfte är att begränsa konflikträtten. Regeringen motiverar utredningen med att ”en utveckling där stridsåtgärder vidtas i andra syften än att genomdriva krav på kollektivavtalsreglering och där arbetsgivare riskerar att drabbas av stridsåtgärder trots att de redan har ett kollektivavtal äventyrar den svenska kollektivavtalsmodellens legitimitet.”

Seko Tunnelbanan ställer vi oss mycket kritiska till regeringens utredningsförslag och anser att detta initiativ är förkastligt.

För den som följt konflikten i Göteborgs hamn det senaste året är det uppenbart att APMT:s nya ledning driver en antifacklig linje, som aktivt syftar till att begränsa de fackliga organisationernas möjlighet att utöva sitt inflytande. Den linjen har i Göteborgs hamn redan lett till att Unionen lagt ner sin fackklubb, till att Ledarnas klubb blivit passiv och till hård kritik från den lokala Transportklubben.

Oavsett vad man anser om Hamnarbetarförbundets metoder i kampen för att få motparten att respektera grundläggande fackliga rättigheter så är det uppenbart att en lagstiftning innebär ett ingrepp i förhandlingarna till fördel för en arbetsgivare som agerar antifackligt. Att tro att detta skulle gynna kollektivavtalsmodellen är att bedra sig.

Kollektivavtalsmodellens legitimitet bygger vidare på respekt för den grundlagsfästa föreningsrätten. I denna ingår att arbetarna har rätt att ansluta sig till den fackförening de anser representerar dem bäst. Att begränsa möjligheten för fackföreningar som inte har kollektivavtal att vidta konfliktåtgärder riskerar att öppna upp för en situation där fackföreningar kan startas upp utan brett stöd från arbetarna, men med brett stöd hos arbetsgivaren. Det tjänar ingen fackförening på.

SEKO Tunnelbanan stödjer Hamnarbetarförbundets och alla fackföreningarnas rätt att utlysa strejk för sina medlemmar.

Uttalande


SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 fördömer dagens attack i Stockholm. Som ett resultat av denna avskyvärda attack dödades en del människor och många skadades.

 

Attackerna är vidriga och vanliga människor föll offer för detta.

Vi kan inte se annat syfte med sådana attacker annat än att göra människor rädda, skapa hat och splittra oss.

 

Vi anser att detta inte kan tolereras. Vi, som är en del av arbetarrörelsen fördömer denna terrorattack.

 

Vi uttrycker också våra sympatier och kondoleanser till de drabbade och deras familjer.

 

Klubbstyrelsen

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111