KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Val’ Category

Valresultat omgång 2

Posted by klubb111 på 12 mars, 2019


SEKO Tunnelbanan har haft onsdag 06 februari 2019 och torsdag 07 februari 2019, allmänna val för två av platserna i klubbstyrelsen, en plats i sektion Lokalvården, en skyddsombudtrafik Grön.

Resultatet blev enligt följande:

Valdeltagande: 107 val i lokaler. 19 poströster.

Sammanlagt röstade 126 medlemmar.

 

Val av Klubb uppdrag ersättare i Klubbstyrelsen 1 år

Till 2 platser ersättare i klubbstyrelsen på ett år blev resultat följande:

Angivna röster: 126

Ogiltiga:               16

Giltiga:              110

För att man skulle bli vald krävdes 64 röster

Bergström Anette     73     VALD

Gunnar Öhman         66

Mattson Anki            81     VALD

 

Sektion 101 Lokalvården

Till en ordinarie styrelseledamot i sektionsstyrelse på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 35

Ogiltiga:               3

Giltiga:               32

För att man skulle bli vald krävdes 17 röster

Aminul Haque                              24     VALD

Ahmed Hassan Ibrehime              8

 

 

Skyddsombud Trafik Sektion 121 Grön

Till en st. Skyddsombud Trafik Grön Norrut 3 år

Blev resultat följande:

Antal giltiga röstsedlar 30

Giltiga röster                  30

Ogiltiga röster                  0

För att bli vald krävdes 16 röster

Annika Berg                    16                VALD

Eriksson Monica            14

Posted in Information, Val | Leave a Comment »

Kallelse medlemsmöte – Torsdagen 17 maj 2018

Posted by klubb111 på 20 april, 2018


https://www.hitta.se/kartan!~59.33638,18.05758,11.753084164309087z/tr!i=lyYVqmmP/streetview!po=59.33638307:18.05757822!a=322.33130!pi=0.00000

Kallelse medlemsmöte

Torsdagen 17 maj 2018, kl 16.00
plats: Barnhusgatan 6,
 (T) Hötorget.

Lokal Kompassen, 1 tr upp

På dagordningen bl a:

 • Formalia

 • Nomineringar till vakanta platser

Klubb

 • 1 st ersättare Klubbstyrelsen på ett år
 • 2 st ersättare revisor på ett år

Sektion Grön

– 1 st ord styrelse Trafik, 2 år

– 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år nominering (fyllnadsval)

Sektion Blå

1 st ordinarie Station sektion på 1 år (fyllnadsval)

Sektion Lokalvården

 • 1 st ordinarie styrelse på två år
 • 2 st ersättare sryrelse på ett år
 • 1 st valberedare, 1 år
 • – 1 st SKO Grön linje, 3 år

Sektion Tjänstemän

– 1 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Administration, Kundservice inkl vakansbemanning

– 2 st SKO Administration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer

– 1 st SKO Administration, Facility Management inkl Service center

– 3 st SKO Fastighets och Teknik

1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice (inkl Hittegods)

 • Val och bekräftelse av val

Klubb

 • 1 st ersättare Klubbstyrelsen på ett år
 • 2 st ersättare revisor på ett år

Sektion Grön

– 1 st ord styrelse Trafik, 2 år

– 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år nominering (fyllnadsval)

Sektion Blå

1 st ordinarie Station sektion på 1 år (fyllnadsval)

Sektion Lokalvården

 • 1 st ordinarie styrelse på två år
 • 2 st ersättare sryrelse på ett år
 • 1 st valberedare, 1 år
 • – 1 st SKO Grön linje, 3 år

Sektion Tjänstemän

– 1 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Administration, Kundservice inkl vakansbemanning

– 2 st SKO Administration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer

– 1 st SKO Administration, Facility Management inkl Service center

– 3 st SKO Fastighets och Teknik

1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice (inkl Hittegods)

– Information från förhandlingar

– Uttalanden

– Motioner

– Övriga frågor

Du kan nominera på årsmötet för de vakanta platser eller genom mail till valberedning.klubb111@gmail.com. Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på fika

Välkomna önskar Klubbstyrelsen

Kallelse medlemsmöte 17 maj 2018

Posted in Information, Möten, Val | Taggad: , , | Leave a Comment »

SEKO Tunnelbanan genomförde ett lyckat årsmöte

Posted by klubb111 på 22 mars, 2018


Ett kort videoklipp från årsmötet 

Jannis Konstantis, Ordförande för Seko Tunnelbanan presenterar verksamhetsberättelsen

Del av lokalen som blev fylld av medlemmar på årsmötet under en paus.

Årsmöte representanter Branschstyrelsen

 

Två arbetskamrater under pausen

Den 22 mars hade SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 årsmöte.

Ett hundratal medlemmar närvarande för att gå igenom Klubbens verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2017 samt att välja en del av nya förtroendevalda i diverse poster.

Mötet godkände verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2017 enhetlig samt beviljades ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.

Årsmötet antog också två uttalanden enhetlig. Den ena med rubriken ”Stoppa arbetsgivarnas möjlighet att använda sig av lockout” och den andra uttryckte sitt stöd till de franska järnvägsarbetare som går ut i strejk den 3 april mot privatitiseringen ( avreglering i Sverige) i persontrafik.

De två uttalanden ska publiceras de närmaste dagarna.

Den nya klubbstyrelsen ska konstituera sig fredagen den 13 april.

Posted in Information, Möten, Val | Taggad: , , , , , , , | 1 Comment »

Kallelse årsmöte Torsdagen 22 mars 2018

Posted by klubb111 på 19 mars, 2018


Från årsmöte 2014

Kallelse årsmöte

Torsdagen 22 mars 2018
kl 15.30
plats: Barnhusgatan 6,
 (T) Hötorget.

Lokal Kompassen, 1 tr upp

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • Ändringar i Klubbens arbetsordning (arbetsordningen finns på Klubbens hemsida)
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Nomineringar till vakanta platser

 • Du kan nominera på årsmötet för de vakanta platser eller genom mail till valberedning.klubb111@gmail.com

Klubb

2 st ersättare revisor på ett år

Sektion Grön

– 1 st ord styrelse Trafik, 2 år

– 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval

– 1 st ord styrelse Station, 2 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år nominering (fyllnadsval)

– 2 st SKO Trafik Grön linje söderut, 3 år

Sektion Röd

– 1 st ord styrelse Station, 2 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Röd linje norrut, 2 år (fyllnadsval)

– 2 st SKO Station Röd linje söderut, 3 år

Sektion Blå

– 1 st valberedare, 1 år

– 1 st SKO Station, 3 år

– 2 st SKO KSV, 3 år

– 1 st SKO KSV, 2 år

Sektion Lokalvården

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Grön linje, 3 år

– 1 st SKO Klotter, 3 år

Sektion Tjänstemän

– 1 st ord styrelse, 2 år

– 1 st ord styrelse, 1 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Administration, Kundservice inkl vakansbemanning

– 2 st SKO Administration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer

– 1 st SKO Administration, Facility Management inkl Service center

– 3 st SKO Fastighets och Teknik

– 1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice

 • Val och bekräftelse av val

Klubb

 • 1 kassör 2 år
 • 3 ersättare klubbstyrelsen 1 år
 • 1 ordinarie revisor 2 år
 • 2 ersättande revisor 1 år

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Station 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval
 • 1 st ord styrelse Station, 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 1 st SKO Station Grön linje Norrut, 3 år
 • 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år, fyllnadsval
 • 1 st SKO Station Grön linje söderut, 3 år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut, 3 år
 • 2 st SKO Trafik Grön linje söderut, 3 år

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Station 2 år
 • 1 st ordinarie styrelse Station, 2 år
 • 1 st ordinarie styrelse Trafik, 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 2 st SKO Station Röd linje norrut, 2 år (fyllnadsval)
 • 2 st SKO Station Röd linje söderut, 3 år
 • 3 st SKO Trafik Röd linje Söderut, 3 år
 • 1 st SKO Trafik Röd linje Norrut, 2 år (fyllnadsval)
 • 2 st SKO Trafik Röd linje Norrut, 3 år

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Station 2år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 1 st SKO Station, 3 år
 • 2 st SKO KSV, 3 år
 • 1 st SKO KSV, 2 år
 • 2 st SKO Trafik, 3 år

Sektion 101 Lokalvården

 • 1 ordförande ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 3 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 2 SKO Grön 3 år
 • 2 SKO Röd 3 år
 • 2 SKO Blå 3 år
 • 2 SKO Klotter 3 år

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 ordförande ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 2 st SKO Adminstration, Kundservice inkl vakansbemanning
 • 2 st SKO Adminstration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer
 • 1 st SKO Adminstration, Facility Management inkl Service center
 • 3 st SKO Fastighets och Teknik
 • 1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på mat och alkoholfritt dryck efter årsmötet på restaurang ”Holiday” på Mäster Samuelsgatan 60.

För att äta med oss måste du anmäla dig senast onsdagen den 14 mars till medlemsaktivitet.klubb111@gmail.com

 

Välkomna

önskar Klubbstyrelsen

Kallelse årsmöte 2018

Posted in Information, Möten, Val | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Valresultat omgång 2

Posted by klubb111 på 12 mars, 2018


SEKO Tunnelbanan har onsdagen den 7 mars 2018 och torsdagen den 8 mars 2018, haft allmänna val, andra omgång.

Resultatet blev enligt följande:

Sammanlagt röstade 125 medlemmar.

Av dem röstade 16 st genom poströstningen och 109  i vallokalerna.

 

Till ersättare i klubbstyrelsen på ett år blev resultat följande:

Angivna röster: 125

Ogiltiga: 2

Giltiga: 123

För att man skulle bli vald krävdes 63 röster

Bergström Anette 52 röster.

Gunnar Öhman 71 röster.

 

Sektion Blå

Till två ersättare styrelseledamöter i i sektionsstyrelse Station på 1 år blev resultat följande:

Angivna röster: 37

Ogiltiga: 1

Giltiga: 36

För att man skulle bli vald krävdes 19  röster

Sandra Altamirano 24

Georgios Papadopoulos 25

Gunnar Öhman 23

 

Rösträknare                                                                                     Rösträknare

 

 

Georgios Delaportas                                                Karl-Gunnar Mårdenlöv

 

 

Vid protokollet

 

 

Matti Wennerberg

Posted in Information, Val | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Valomgång 2 är i gång!

Posted by klubb111 på 7 mars, 2018


Hej alla!

Idag den 7 mars samt imorgon den 8 mars äger rum valomgång 2 för vissa poster inom Klubben.

Den 7 mars är val mellan 10.00-18.00 vid Västra Skogen samt Gullmarsplan

Den 8 mars är val mellan 10.00-18.00 vid T-centralen samt Liljeholmen.

Val är för följande poster:

Valsedel Klubb 111 – 2018 Omg 2

Valsedel Blå – 2018 Omg 2

Posted in Information, Val | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Fackliga val omgång 2

Posted by klubb111 på 5 mars, 2018


Hej alla!

Snart äger rum valomgång 2.

Det kommer att äga rum onsdagen den 7 mars samt torsdagen den 8 mars 2018

Den 7 mars äger rum valet på Gullmarsplan och Västra skogen mellan 10.00-18.00

Den 8 mars äger rum valet på Liljeholmen samt T-centralen mellan 10.00-18.00

Eventuell tredje valomgång samt resterande val sker på Årsmötet den 22 mars. Separat kallelse finns det på hemsidan.

Posted in Information, Val | Taggad: , , | Leave a Comment »

Valresultat omgång 1

Posted by klubb111 på 16 februari, 2018


Valresultat omgång 1

SEKO Tunnelbanan har onsdagen den 14 februari 2018 och torsdagen den 15 februari 2018, haft allmänna val för en del av platserna i klubbstyrelsen, sektioner, skyddsombud osv.

Resultatet blev enligt följande:

Sammanlagt röstade 182 medlemmar.

Av dem röstade 17 st genom poströstningen och 165 i vallokalerna.

Fyra personer av dem röstade inte för ersättare i klubbstyrelsen.

 

Till ersättare i klubbstyrelsen på ett år blev resultat följande:

Angivna röster: 178

Ogiltiga: 6

Giltiga: 172

För att man skulle bli vald krävdes 87 röster

Bergström Anette                                                      54                                       OMVAL

El Gomati Kicki                                                            54                                       UTGÅR

Kilic Idris                                                                      98                                       VALD

Melakoski ”Jampe” Jan                                           94                                       VALD

Mousa Awad                                                               44

Nahar Nitesh                                                               48

William Torres                                                            39

Gunnar Öhman                                                         85                                       OMVAL

 

 

 

 

Sektion Grön

Till en ordinarie styrelseledamot i klubb- samt i sektionsstyrelse Station på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 25

Ogiltiga: 0

Giltiga: 25

För att man skulle bli vald krävdes 13 röster

El Gomati Kicki                                                                                 17                 VALD

Johnsson Christer                                                                             8

 

 

 

Sektion Blå

Till en ordinarie styrelseledamot i sektionsstyrelse Station på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 46

Ogiltiga: 3

Giltiga: 43

För att man skulle bli vald krävdes 22 röster

Mojaffar Ekbal                                                                                28                 VALD

Arga Kasirga                                                                                     15

 

 

Till två ersättare styrelseledamöter i i sektionsstyrelse Station på 1 år blev resultat följande:

Angivna röster: 46

Ogiltiga: 1

Giltiga: 45

För att man skulle bli vald krävdes 23 röster

Pamela Ahumada                                                                           14

Sandra Altamirano                                                                         22                 OMVAL

Mojaffar Ekbal                                                                                19                 UTGÅR

Georgios Papadopoulos                                                                18                 OMVAL

Gunnar Öhman                                                                               17                 OMVAL

 

 

Sektion Lokalvården

Till tre ordinarie styrelseledamot i sektionsstyrelse på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 55

Ogiltiga: 5

Giltiga: 50

För att man skulle bli vald krävdes 26 röster

Kilic Idris                                                                                            44                 VALD

Mousa Awad                                                                                      40                 VALD

Nitesh Nahar                                                                                     24

Semere Gerezgiher                                                                          42                 UTGÅR

 

Till två skyddsombud Blå linje på 3 år blev resultat följande:

Angivna röster: 55

Ogiltiga: 4

Giltiga: 51

För att man skulle bli vald krävdes 26 röster

Drawich Ibrahim Abdulkadir                                                       40                 VALD

Haque Aminul                                                                                  37                 VALD

Nahar Nitesh                                                                                    25                 VALD

 

 

Rösträknare                                                                                     Rösträknare

 

 

Georgios Delaportas                                                Karl-Gunnar Mårdenlöv

 

 

Rösträknare                                                                                     Vid protokollet

 

 

Monica Lindberg-Wall                                                                   Matti Wennerberg

 

Posted in Information, Val | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Valomgång 1 är i gång

Posted by klubb111 på 14 februari, 2018


Hej alla!

Idag den 14 februari samt imorgon den 15 februari äger rum valomgång 1 för vissa poster inom Klubben.

Den 14 februari är val mellan 10.00-18.00 vid Västra Skogen samt Gullmarsplan

Den 15 februari är val mellan 10.00-18.00 vid T-centralen samt Liljeholmen.

Val är för följande poster:

Valsedel ers klubbstyrelsen

Valsedel sektion Blå

Valsedel sektion grön

Valsedel sektion Lokalvården

Posted in Information, Val | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Klubbvalen 2018

Posted by klubb111 på 26 januari, 2018


Information om fackliga val och poströstning.

Klubben har nu haft sitt nomineringsmöte. Valen kommer och äga rum via poströstning och val i vallokaler

Kolla på dokumentet Klubbvalen 2018 Information om fackliga val och poströstning

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill Poströsta!

För att kunna poströsta i 1:a valomgången MÅSTE du registrera dig till valkommittén senast måndagen den 5/2. Anmälan efter detta datum beaktas ej. När/om man har registrerat sig till 1:a valomgången får man automatiskt valsedlarna även till 2:a valomgången, sista datumet för registrering till enbart 2:a valomgången är fredagen den 23/2. Om/när du har poströstat kan du inte ångra dig och välja att rösta i vallokalerna, (dock kan du rösta i vallokalerna om du av någon anledning inte skickat in din poströst)

   

 Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till:                          postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till                                                         SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR                       Johanneshovsvägen 5 121 41 Johanneshov.                                          Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 

Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt

MTR:s Ontrack (För mig som anställd         Facklig information        SEKO Klubb 111)

Klubbvalen 2018 Information om fackliga val och poströstning ver2

Posted in Information, Val | Taggad: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: