Resultat val Huvudskyddsombud Kundservice


Skyddsombudsorganisation för Kundservice har haft val för att utse Huvudskyddsombud samt ersättare Huvudskyddsombud.

Resultatet blev följande:

Angivna röster 14

Gilitiga 14

Christer Johnsson fick 5 röster och Dilan Zeki fick 9 röster.

Dilan Zeki blev vald till HSO och Christer Jonsson till ers HSO.

Resultat val HSO Kundservice

 

Valresultat omgång 1


SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 har den 3 mars 2020 och den 4 mars 2020, haft allmänna
val, första omgång.

Resultatet blev enligt följande:

Sammanlagt röstade 219 medlemmar.
Av dem röstade 45 medlemmar genom poströstningen.

Sista valomgång äger rum fredagen den 13 mars på årsmöte. Se separat kallelse

Valresultat Omg 1 Klubb 111 – 2020

Fackliga Val på gång!


Klubben har nu haft sitt nomineringsmöte. Valen kommer och äga rum via poströstning och val i vallokaler enligt följande:

1:a Valomgång

Poströstning 20 februari – 2 mars

Val i vallokaler

Tis 3 mars 11.00-18.00 GUP samt VÄS

Ons 4 mars 11.00-18.00 TCE samt LIH

Tor 5 mars rösträkning GUP

Du får rösta i vilken vallokal du vill oavsett områdes tillhörighet.

Eventuell 2:e och 3:e valomgång samt resterande val sker på Årsmötet fredagen den 13 mars. Separat kallelse anslås senare.

 

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill Poströsta!

För att kunna poströsta i 1:a valomgången MÅSTE du registrera dig till valkommittén senast är tisdagen den 18/2. Anmälan efter detta datum beaktas ej.

Om/när du har poströstat kan du inte ångra dig och välja att rösta i vallokalerna, (dock kan du rösta i vallokalerna om du av någon anledning inte skickat in din poströst)

Om Du redan anmält dig så behöver Du INTE anmäla dig en gång till!

   

Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till: postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till                  ‘

SEKO Tunnelbanan Klubb 111

c/o MTR                      

Johanneshovsvägen 5

121 41 Johanneshov.

Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 

Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt

MTR:s Ontrack (Som anställd         Kollektivavtal        Fackliga kontakter)

Klubbvalen 2020 Information om fackliga val och poströstning Ny Utskick

 

Valkatalog – Val 2020


Valkatalogen SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, 2020

Nominerade som har skickat presentation och/eller bild:

Alavi Maral Fateh

Albamerni  Jiyan

Alm Mikael

Altamirano Sandra

Altun Jenny Inal

Bergström Anette

Burda Michal

Fäldt Mikael

Gerezgiher Semere

Jansson Emma

Khan Mohammed Rasool

Khidri Adib

Mah Islamiah

Mattsson Ann-Kristin

Norgren Benny

Öhman Gunnar

Här kommer en presentation av de nominerade till olika poster som förtroendevald för SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, inför valet 2016. Valberedningen har skickat fyra st frågor till alla nominerade. Frågorna är följande:

 1. Kort presentation av dig själv; vem är du, var arbetar du som?
 2. Varför vill du vara förtroendevald?
 3. Vilken är den viktigaste fackliga frågan för dig?
 4. Hur tror du att du kan påverka medlemmarna och deras engagemang?

Tyvärr var det inte alla som har skickat in material men det kan bero på olika anledningar. Här nedan presenterar vi de kandidater som skickade in presentationen samt i vissa fall bild också.

 

Läs hela valkatalogen med presentationerna här Valkatalog 2020

Klubbvalen 2020 Information om fackliga val och poströstning.


Klubben har nu haft sitt nomineringsmöte. Valen kommer och äga rum via poströstning och val i vallokaler enligt följande:

1:a Valomgång

Poströstning 31 januari – 10 februari

Val i vallokaler

Tis 11 feb 11.00-18.00 GUP samt VÄS

Ons 12 feb 11.00-18.00 TCE samt LIH

Tor 13 feb Rösträkning vid GUP

———————————————

2:a Valomgången

Poströstning 20 februari – 2 mars

Val i vallokaler

Tis 3 mars 11.00-18.00 GUP samt VÄS

Ons 4 mars 11.00-18.00 TCE samt LIH

Tor 5 mars rösträkning GUP

Du får rösta i vilken vallokal du vill oavsett områdes tillhörighet.

Eventuell 3:e valomgång samt resterande val sker på Årsmötet 12 mars. Separat kallelse anslås senare.

 

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill Poströsta!

För att kunna poströsta i 1:a valomgången MÅSTE du registrera dig till valkommittén senast torsdagen den 30/1. Anmälan efter detta datum beaktas ej.

När/om man har registrerat sig till 1:a valomgången får man automatiskt valsedlarna även till 2:a valomgången, sista datumet för registrering till enbart 2:a valomgången är tisdagen den 18/2.

Om/när du har poströstat kan du inte ångra dig och välja att rösta i vallokalerna, (dock kan du rösta i vallokalerna om du av någon anledning inte skickat in din poströst)

   

Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till: postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till                  ‘

SEKO Tunnelbanan Klubb 111

c/o MTR                      

Johanneshovsvägen 5

121 41 Johanneshov.

Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 

Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt

MTR:s Ontrack (Som anställd         Kollektivavtal        Fackliga kontakter)

Klubbvalen 2020 Information om fackliga val och poströstning sv

Valresultat omgång 2


SEKO Tunnelbanan har haft onsdag 06 februari 2019 och torsdag 07 februari 2019, allmänna val för två av platserna i klubbstyrelsen, en plats i sektion Lokalvården, en skyddsombudtrafik Grön.

Resultatet blev enligt följande:

Valdeltagande: 107 val i lokaler. 19 poströster.

Sammanlagt röstade 126 medlemmar.

 

Val av Klubb uppdrag ersättare i Klubbstyrelsen 1 år

Till 2 platser ersättare i klubbstyrelsen på ett år blev resultat följande:

Angivna röster: 126

Ogiltiga:               16

Giltiga:              110

För att man skulle bli vald krävdes 64 röster

Bergström Anette     73     VALD

Gunnar Öhman         66

Mattson Anki            81     VALD

 

Sektion 101 Lokalvården

Till en ordinarie styrelseledamot i sektionsstyrelse på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 35

Ogiltiga:               3

Giltiga:               32

För att man skulle bli vald krävdes 17 röster

Aminul Haque                              24     VALD

Ahmed Hassan Ibrehime              8

 

 

Skyddsombud Trafik Sektion 121 Grön

Till en st. Skyddsombud Trafik Grön Norrut 3 år

Blev resultat följande:

Antal giltiga röstsedlar 30

Giltiga röster                  30

Ogiltiga röster                  0

För att bli vald krävdes 16 röster

Annika Berg                    16                VALD

Eriksson Monica            14

Kallelse medlemsmöte – Torsdagen 17 maj 2018


https://www.hitta.se/kartan!~59.33638,18.05758,11.753084164309087z/tr!i=lyYVqmmP/streetview!po=59.33638307:18.05757822!a=322.33130!pi=0.00000

Kallelse medlemsmöte

Torsdagen 17 maj 2018, kl 16.00
plats: Barnhusgatan 6,
 (T) Hötorget.

Lokal Kompassen, 1 tr upp

På dagordningen bl a:

 • Formalia

 • Nomineringar till vakanta platser

Klubb

 • 1 st ersättare Klubbstyrelsen på ett år
 • 2 st ersättare revisor på ett år

Sektion Grön

– 1 st ord styrelse Trafik, 2 år

– 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år nominering (fyllnadsval)

Sektion Blå

1 st ordinarie Station sektion på 1 år (fyllnadsval)

Sektion Lokalvården

 • 1 st ordinarie styrelse på två år
 • 2 st ersättare sryrelse på ett år
 • 1 st valberedare, 1 år
 • – 1 st SKO Grön linje, 3 år

Sektion Tjänstemän

– 1 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Administration, Kundservice inkl vakansbemanning

– 2 st SKO Administration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer

– 1 st SKO Administration, Facility Management inkl Service center

– 3 st SKO Fastighets och Teknik

1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice (inkl Hittegods)

 • Val och bekräftelse av val

Klubb

 • 1 st ersättare Klubbstyrelsen på ett år
 • 2 st ersättare revisor på ett år

Sektion Grön

– 1 st ord styrelse Trafik, 2 år

– 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år nominering (fyllnadsval)

Sektion Blå

1 st ordinarie Station sektion på 1 år (fyllnadsval)

Sektion Lokalvården

 • 1 st ordinarie styrelse på två år
 • 2 st ersättare sryrelse på ett år
 • 1 st valberedare, 1 år
 • – 1 st SKO Grön linje, 3 år

Sektion Tjänstemän

– 1 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Administration, Kundservice inkl vakansbemanning

– 2 st SKO Administration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer

– 1 st SKO Administration, Facility Management inkl Service center

– 3 st SKO Fastighets och Teknik

1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice (inkl Hittegods)

– Information från förhandlingar

– Uttalanden

– Motioner

– Övriga frågor

Du kan nominera på årsmötet för de vakanta platser eller genom mail till valberedning.klubb111@gmail.com. Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på fika

Välkomna önskar Klubbstyrelsen

Kallelse medlemsmöte 17 maj 2018

SEKO Tunnelbanan genomförde ett lyckat årsmöte


Ett kort videoklipp från årsmötet 

Jannis Konstantis, Ordförande för Seko Tunnelbanan presenterar verksamhetsberättelsen

Del av lokalen som blev fylld av medlemmar på årsmötet under en paus.

Årsmöte representanter Branschstyrelsen

 

Två arbetskamrater under pausen

Den 22 mars hade SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 årsmöte.

Ett hundratal medlemmar närvarande för att gå igenom Klubbens verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2017 samt att välja en del av nya förtroendevalda i diverse poster.

Mötet godkände verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2017 enhetlig samt beviljades ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.

Årsmötet antog också två uttalanden enhetlig. Den ena med rubriken ”Stoppa arbetsgivarnas möjlighet att använda sig av lockout” och den andra uttryckte sitt stöd till de franska järnvägsarbetare som går ut i strejk den 3 april mot privatitiseringen ( avreglering i Sverige) i persontrafik.

De två uttalanden ska publiceras de närmaste dagarna.

Den nya klubbstyrelsen ska konstituera sig fredagen den 13 april.

Kallelse årsmöte Torsdagen 22 mars 2018


Från årsmöte 2014

Kallelse årsmöte

Torsdagen 22 mars 2018
kl 15.30
plats: Barnhusgatan 6,
 (T) Hötorget.

Lokal Kompassen, 1 tr upp

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • Ändringar i Klubbens arbetsordning (arbetsordningen finns på Klubbens hemsida)
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Nomineringar till vakanta platser

 • Du kan nominera på årsmötet för de vakanta platser eller genom mail till valberedning.klubb111@gmail.com

Klubb

2 st ersättare revisor på ett år

Sektion Grön

– 1 st ord styrelse Trafik, 2 år

– 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval

– 1 st ord styrelse Station, 2 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år nominering (fyllnadsval)

– 2 st SKO Trafik Grön linje söderut, 3 år

Sektion Röd

– 1 st ord styrelse Station, 2 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Röd linje norrut, 2 år (fyllnadsval)

– 2 st SKO Station Röd linje söderut, 3 år

Sektion Blå

– 1 st valberedare, 1 år

– 1 st SKO Station, 3 år

– 2 st SKO KSV, 3 år

– 1 st SKO KSV, 2 år

Sektion Lokalvården

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Grön linje, 3 år

– 1 st SKO Klotter, 3 år

Sektion Tjänstemän

– 1 st ord styrelse, 2 år

– 1 st ord styrelse, 1 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Administration, Kundservice inkl vakansbemanning

– 2 st SKO Administration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer

– 1 st SKO Administration, Facility Management inkl Service center

– 3 st SKO Fastighets och Teknik

– 1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice

 • Val och bekräftelse av val

Klubb

 • 1 kassör 2 år
 • 3 ersättare klubbstyrelsen 1 år
 • 1 ordinarie revisor 2 år
 • 2 ersättande revisor 1 år

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Station 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval
 • 1 st ord styrelse Station, 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 1 st SKO Station Grön linje Norrut, 3 år
 • 2 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år, fyllnadsval
 • 1 st SKO Station Grön linje söderut, 3 år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut, 3 år
 • 2 st SKO Trafik Grön linje söderut, 3 år

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Station 2 år
 • 1 st ordinarie styrelse Station, 2 år
 • 1 st ordinarie styrelse Trafik, 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 2 st SKO Station Röd linje norrut, 2 år (fyllnadsval)
 • 2 st SKO Station Röd linje söderut, 3 år
 • 3 st SKO Trafik Röd linje Söderut, 3 år
 • 1 st SKO Trafik Röd linje Norrut, 2 år (fyllnadsval)
 • 2 st SKO Trafik Röd linje Norrut, 3 år

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen Station 2år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 1 st SKO Station, 3 år
 • 2 st SKO KSV, 3 år
 • 1 st SKO KSV, 2 år
 • 2 st SKO Trafik, 3 år

Sektion 101 Lokalvården

 • 1 ordförande ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 3 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 2 SKO Grön 3 år
 • 2 SKO Röd 3 år
 • 2 SKO Blå 3 år
 • 2 SKO Klotter 3 år

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 ordförande ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 valberedare 1 år
 • 2 st SKO Adminstration, Kundservice inkl vakansbemanning
 • 2 st SKO Adminstration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer
 • 1 st SKO Adminstration, Facility Management inkl Service center
 • 3 st SKO Fastighets och Teknik
 • 1 st SKO Kundmiljö och Logistik, Internservice

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på mat och alkoholfritt dryck efter årsmötet på restaurang ”Holiday” på Mäster Samuelsgatan 60.

För att äta med oss måste du anmäla dig senast onsdagen den 14 mars till medlemsaktivitet.klubb111@gmail.com

 

Välkomna

önskar Klubbstyrelsen

Kallelse årsmöte 2018

Valresultat omgång 2


SEKO Tunnelbanan har onsdagen den 7 mars 2018 och torsdagen den 8 mars 2018, haft allmänna val, andra omgång.

Resultatet blev enligt följande:

Sammanlagt röstade 125 medlemmar.

Av dem röstade 16 st genom poströstningen och 109  i vallokalerna.

 

Till ersättare i klubbstyrelsen på ett år blev resultat följande:

Angivna röster: 125

Ogiltiga: 2

Giltiga: 123

För att man skulle bli vald krävdes 63 röster

Bergström Anette 52 röster.

Gunnar Öhman 71 röster.

 

Sektion Blå

Till två ersättare styrelseledamöter i i sektionsstyrelse Station på 1 år blev resultat följande:

Angivna röster: 37

Ogiltiga: 1

Giltiga: 36

För att man skulle bli vald krävdes 19  röster

Sandra Altamirano 24

Georgios Papadopoulos 25

Gunnar Öhman 23

 

Rösträknare                                                                                     Rösträknare

 

 

Georgios Delaportas                                                Karl-Gunnar Mårdenlöv

 

 

Vid protokollet

 

 

Matti Wennerberg