KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘Värdar’ Category

Förtydligande angående Ksv-tjänster som börjar och slutar på T-centralen med anmärkningen ”RESTID”.

Posted by klubb111 på 4 mars, 2016


Förtydligande angående ksv tjänster

En del ksv har kontaktat SEKO och undrade hur de ska ställa sig då man har restid till/från T-centralen till andra stationer och var börjar/slutar deras tjänster.

SEKO vill förtydliga att restid är upp till var och en att utnyttja. Man behöver inte ”fysiskt” vara på T-centralen utan restiden är tillagt eftersom tjänstgöringen finns på ett annat platskontors avlösningsområde.

Exempel

Måndag till torsdag Typ Aktivitet Plats Start Slut
71 KSV RESTID TCE 06:57 07:05
Arbetstid 07:49 PFV GUP 2 07:05 09:15
Omlopp 08:39 Stnv MbpS 09:40 11:55
Schema S Stnv MbpS 12:45 15:30
RESTID TCE 15:30 15:36

 

Om ni har frågor angående detta eller andra problem som uppstår i samband med det nya tjänstepaketet, kontakta oss på SEKO.

 

Styrelsen SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

 

Posted in Information, Tjänster, Värdar | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

KSV tjänstepaket

Posted by klubb111 på 21 oktober, 2014


SEKO har nu fått 2 Ksv tjänstepaket för facklig granskning. Vi publicerar nu dessa (i detta läge utan närmare kommentarer) och välkomnar synpunkter per mail till tjanstepaket.klubb111@gmail.com

Mer information kommer under veckan. Förhandlingen äger rum måndagen den 27 oktober.

KSV 20141110

Stk 20141110

 

Posted in Förhandlingar, Information, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , | Leave a Comment »

MTR kör på med omorganisationen trots protesterna!

Posted by klubb111 på 17 oktober, 2014


Almega och förbundet SEKO har haft de centrala förhandlingarna och därmed har Mtr nu uppfyllt sin förhandlingsskyldighet och kan köra vidare med den planerade omorganisationen. ”Spelet” är likväl långtifrån över, ett antal ”detalj-” och tvisteförhandlingar återstår och skyddsombuden har lämnat in en 6,6a med anledning av bl a den bristfälliga samverkan och AMÖ-arbetet samt om riskerna för fysisk och psykisk ohälsa och att MTR omöjliggör kombinationen av familjeliv och arbete.

Centrala förhandlingen

Som förväntat medförde den centrala förhandlingen inte någon förändring. På den nivån blir våra stora frågor som t.ex dagkommenderades restider eller ag:s respektlösa samt inhumana personalpolitik små och man har främst fokus på det juridiska. KA:s ev. värdeminskning är likväl en relevant fråga även på denna nivå och parterna enades om att sköta det lokalt. MTR-Info om avslutade förhandlingar i enighet är ”sanning med modifikation”, sällan om aldrig har vi varit så o-överens i en fråga… Det något andefattiga centrala protokollet medföljer som bilaga.

 

SEKO Klubb 111 begär tvisteförhandlingar

SEKO begär en tvisteförhandling angående tillsättningen av de olika ksv tjänster samt chefpositionerna som tillsätts utan utlysning, enligt kollektivavtalet. SEKO anser också att MTR inte har informerat facket om de stora förändringar som skulle äga rum i förväg. Samtidigt många arbetskamrater protesterar (spx, ksv men även förare) mot omorganisationen och vi förstår deras besvikelse över MTR.s agerandet.

 

Förhandlingar om värdeminskningen i KA p.g.a ändrade förutsättningar kring utlåningstillägg

Ett första förhandlingsdag är utsedd till den 23 oktober.

 

Framställan enligt arbetsmiljölagen 6 kap 6a

Skyddsombudsorganisationen har skickat en framställning och väntar inom några dagar svaret från MTR angående hur ser man på riskerna och på vilket sätt kommer MTR åtgärda problemen som uppstår med omorganisationen.

 

Granskning & Förhandling om nya Ksv tjänstepaket & placering

Inom kort får vi 2 nya Ksv-tjänstepaket för facklig granskning men ingen konkret tidplan har ännu delgetts. Genomförd placering i november är väl realistiskt. Det kommer och bli PFV-kombi tjänster i bägge paketen och i.a.f. i stationskontroll-paketet borde man kunna ha omloppen i schack (korta) då arbetsuppgiften ej är tidsbunden.

 

Delplacering för Spx

Det var meningen att man ”just nu” skulle haft en delplacering på vakanta Spx-tjänsterna (för all del även för Ksv.) men den blev uppskjuten i.o.m. omorganisationen. Planeringen har dock lovat att en sådan skall nu ske inom nära framtid. Återstår och se om intresset för fasta tjänster ökar efter de gränslösa megaplatskontorens intåg…?

 

SEKO Klubb 111:s information i ”otakt”

Vi kan konstatera att vår information kring omorganisationen och förhandlingarna har legat aningen i ”otakt” med risk för att ha orsakat ytterligare förvirring. Vi beklagar detta och hoppas på en kontinuerlig samt aktuell information framöver.

 

Klubbstyrelsen SEKO Klubb 111

Mtrs nya organisation på station-nr2

Posted in Arbetsmiljö, Förhandlingar, Information, spx, Station, Värdar | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Omorganisation inom Station skapar stora problem!

Posted by klubb111 på 16 oktober, 2014


Uppdatering av denna information!

Den centrala förhandlingen avslutades i enighet angående konstateringen att genom förändringen kan medföra en minskning av värdet i kollektivavtalet. Paterna lokalt ska diskutera en eventuell kompensation. Oenighet angående Stationsomorganisation mellan MTR och SEKO Klubb 111, kvarstår!

Här nedan finns information och ställningstagandet från SEKO, protokollet från den lokala samt den centrala förhandlingen.

Mtrs nya organisation på station

Protokoll Omorgstat 2014

Protokoll central omorganisation Station 20141014

 

Posted in Arbetsmiljö, Förhandlingar, Information, spx, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , | Leave a Comment »

Information om tjänstepaket och placeringen för Station 2014

Posted by klubb111 på 22 april, 2014


MTR har lämnat 5st helt nya tjänstepaket för facklig granskning. Tjänsterna finns på vår hemsida https://klubb111.wordpress.com samt på våra fackliga sidor på tubnet. Granskningsperioden sträcker sig till den 2:a maj då vi har slutförhandlingar om samtliga paket. Här kort info om vissa förutsättningar.

 

Tidplan

Granskning = 16/4-2/5

Slutförhandling/överläggning = 2/5

Sökningsperiod = 8/5-2/6 (Sökningen sker digitalt via tub-net)

Placeringar = Början av juni

Nya tjänsterna gäller = 8 september

 

Områdesbyte, befattningsbyte & uppflyttning från DT till HT

En utlysning av områdesbyte, befattningsbyte samt utökad sysselsättningsgrad till 100% är ute på Tub-Net.

Sista ansökningsdag 4 maj!

 

Utvärdering av 2013 års och överläggning inför förutsättningarna av 2014 års tjänster

Under vinter/våren har vi haft 2 sittningar med MTR där vi haft möjlighet och framföra våra synpunkter på den gällande paketet samt vad vi vill att hänsyn ska tagas till i den kommande. Vi har tagit upp bl.a. :

  • Att Pass utan rast eller paus upp till 3.05 är för långt, max 2,30 enligt MBL-överenskommelsen ska gälla
  • Att tjänsterna ska konstrueras så att en reell/verklig rast & paus erhålls
  • Att ha rastens placering logiskt, inte för tidigt eller för sent
  • Att undvika för långa omloppstider, (att KA tillåter till att 10 % av tjänsterna kan ha upp till 9.30 omlopp är inget som man måste eftersträva!)
  • Att undvika ojämna tjänster vilket medför tjänstegrupper
  • Att undvika för långa förflyttningar samt att erforderlig tid bereds för förflyttningarna
  • Att ha rotering i KSV-Plf & Spl – tjänsterna
  • Att ha fler tjänster i S1, i synnerhet på Ut samt ha ett alternativt fridagssystem för natt med längre sammanhängande fridagsperioder
  • Att undvika konstruerande av s.k. ”Vinkelresor” där man byter gren i tjänsten
  • Att APT-tjänsterna ska konstrueras så att man istället blir avlöst från sin egen tjänst

 

Separata förhandlingar med anknytning till placeringarna

SEKO ska ha förhandlingar om ett nytt fridagssystem för Natt-Spx samt vi har begärt separata förhandlingar om att även deltidarna ska omfattas av möjlighet till områdesbyten samt arbetsinnehållet för ett antal Natt-Spx tjänster.

 

Synpunkter på tjänsterna? Hjälp oss med granskningen!

Vänd er till era lokala förtroendevalda på sektionerna eller skicka in dina synpunkter per mail till tjanstepaket.klubb111@gmail.com

 

För SEKO Tunnelbanan Klubb 111

 

Jampe

 

Info tjänster station 2014 – 1

Posted in Information, spx, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , , , , , , | 5 Comments »

PAME från Grekland skickar solidaritetshälsningar till SEKO Tunnelbanan, angående de provanställda ksv

Posted by klubb111 på 26 augusti, 2013


PAME GREECE is on the side of Stockholm’s Metro Workers

Dear colleagues,

On behalf of   PAME, that represents the class-oriented trade union movement of Greece, we express our solidarity with the Metro Workers in Stockholm, Sweden who are on mobilizations against the dismissals of their colleagues.

We wish you every success to your struggle.

 

Athens 25.8.2013

The Executive Secretariat of PAME

PAME GREECE is on the side of Stockholm

Posted in Information, Internationellt, Solidaritet, Värdar | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

Solidaritet från den fackliga världsfederation (WFTU) till de provanställda ksv

Posted by klubb111 på 23 augusti, 2013


Den Fackliga Världsfederationen har skickat till SEKO Klubb 111 ett solidaritetsuttalande angående de uppsägningar som 14 st provanställda ksv har fått.

NI kan läsa på vad som har hänt här

Här nedan följer uttalandet på engelska

The WFTU on the side of Stockholm’s Metro Workers

The World Federation of Trade Unions expresses solidarity to the struggle of the Metro Workers in Stockholm, Sweden against the dismissals of their colleagues.

Utilizing the anti-labour laws of the Swedish Government, the MTR company was planning to dismiss 14 employees hired as “temporary staff” without labour rights in the spirit of flexibility, workload intensification, staff reduction and increase of profits.

The class-oriented trade union of the Metro Workers in Sweden has organized protests and rallies achieving the hiring of 9 of the employees. It continues the struggle for the 5 remaining.

THE SECRETARIAT

2013_08_23_Sweden_WFTU Solidarity Message_Stochkolm Metro Workers

Posted in Information, Internationellt, Solidaritet, Värdar | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

Det är klart med de provanställda KSV

Posted by klubb111 på 22 augusti, 2013


I dag har vi avslutat diskussionen med MTR angående de fjorton (14) provanställda kundservicevärdar som företaget inte skulle förlänga deras anställning efter den 31 augusti 2013.

SEKO:s inställning var att alla behövs i företaget och därför tyckte vi att alla ska beredas tillsvidareanställning efter den 1 september 2013.

Resultatet blev att nio (9) st erbjuds tillsvidareanställning, åtta (8) st som spärrexpeditörer och en (1) som tunneltågförare.

Man måste vara medveten att provanställningsformen är den mest osäkra anställningen man kan ha i Sverige, då arbetsgivaren kan säga upp en person och man behöver inte ange något skäl för detta.

Det var en svår förhandling att övertyga MTR att de specifika provanställda behövs i verksamheten.

Till slut, efter mycket diskussioner och påtryckningar, lyssnade företaget på oss. Trots våra försök har vi inte lyckats att behålla alla provanställda men SEKO ser detta som en framgång att behålla den största majoriteten av den gruppen.

Vi är ledsna att vi inte kunde rädda alla provanställda och vi kan intyga att vi har gjort vårt yttersta för att klara jobbet för alla fjorton (14) st.

Vi kommer att informera mer detaljerat på medlemsmöte som SEKO har den 28 augusti.

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis

Ordförande

SEKO Tunnelbanan

Om ni har frågor, kontakta mig på 076 641 12 94

Det är klart med de provanställda KSV

Posted in Förhandlingar, Information, Station, Värdar | Taggad: , , , , | 1 Comment »

Angående de provanställda ksv igen…

Posted by klubb111 på 16 augusti, 2013


Dagens sittning med Stationsdirektören blev inställd, då MTR var inte färdiga med resursplanen fr o m september som vi skulle gå igenom.

Vi har bestämt ett nytt möte torsdagen den 22 augusti.

Vi återkommer med mer information efter mötet.

 

Posted in Förhandlingar, Information, Station, Värdar | Taggad: , , , , | 4 Comments »

Klubbaktuellt v. 29 – Nyheter från SEKO Tunnelbanan

Posted by klubb111 på 19 juli, 2013


Om de provanställda kundservicevärdarna.

I maj i år hade SEKO och MTR förhandlingar om sexton st kundservicevärdar som företaget inte ville förlänga provanställning för, trots att de var nöjda med nästan alla KSV. Resultatet blev då att SEKO räddade fjorton av de sexton provanställda med att förlänga deras provanställning t o m den 31 augusti. Tyvärr kunde vi inte rädda två av dem. SEKO bedömde att det är bättre att förlänga deras provanställning och övertyga MTR att de behövs än att ge upp direkt. Det skulle innebära att alla inte skulle behålla jobbet, då provanställningen är en av de mest osäkra anställningsformer som finns. Arbetsgivaren kan säga upp en anställd utan att behöva ange orsaken.

Nu närmar sig denna period och MTR har skickat varsel igen för de flesta provanställda KSV. MTR motiverar detta med att de säger att det finns övertalighet och att de föredrar att inte förlänga de provanställningar.

Vi kommer att ha en förhandling om alla våra medlemmar i mitten av nästa vecka. Oavsett förhandlingen pågår också diskussioner med Stationsdirektören om alla provanställda. SEKO:s mål är att alla ska behålla arbetet. Vi kommer att gå igenom med Stationsdirektören den 6 augusti alla möjliga alternativ oavsett hur det går på förhandlingar nästa vecka. Vi uppmanar alla KSV som är provanställda att också söka olika tjänster såsom förare, till den nya service avdelningen eller andra tjänster som finns.

Vi kommer kontinuerligt att informera er om hur det går.

Vi tycker att MTR har skött detta mycket dåligt och det finns en stor osäkerhet bland alla provanställda KS,V men vi lovar att vi ska göra vårt bästa.

Förhandlingar om det lokala kollektivavtalet och lönerna.

I måndags 15/7 träffades de fackliga organisationerna och MTR för att förhandla om det lokala kollektivavtalet samt lönerna för 2013.

MTR förkastar våra yrkanden om bl a förkortad omloppstid för alla till 8.30, lönestege samt införande av placering för lokalvårdare, samt att alla anställda ska ha samma semesterrätt utifrån ålder dvs 31 dagar när de fyller 40 år och 32 dagar när de fyller 50 år.

MTR ville istället, som vi berättade om förut, försämra vårt kollektivavtal genom att ta bort rätten att vara varannan helg ledigt, förlänga rätten för semesterperioden maj-september och att man skulle arbeta mer och få mindre betalt genom att inte få övertid om man inte fyllde veckoarbetstiden. SEKO förkastade självklart MTR:s idéer.

Angående lönerna så presenterade MTR ett förslag att smeta ut 2,7% på alla förare, ksv samt spx. Det är det minsta som de kan göra i alla fall. Vi har kontrat med ett förslag som ger mycket mer med tungvikt på slutlön.

MTR ville avsluta löneförhandlingar angående förare, spx och ksv nu och diskutera på hösten angående lönerna för lokalvårdare, trafikledare osv, alla som alltså har individuell lön. Vi sa nej! Vi tycker att man ska förhandla för alla och avsluta samtidigt. SEKO vill inte lämna någon grupp så att vi har ett A- och ett B-lag.

MTR anser att de inte har genomfört lönesamtal för de grupper och därför inte kan avsluta löneförhandlingarna.

SEKO anser att MTR är ansvariga för detta. MTR kunde genomföra lönesamtal i våras men istället, som vanligt, lämnar detta i sista stund.

SEKO hade ett konkret förslag för att lösa situationen. Smeta ut 2,7% till alla som har individuell lön. MTR sa nej!

Nu verkar det som att alla ska få sin lön i oktober-november, retroaktivt självklart fr o m 1 april (inkl alla tillägg). Till slut kommer in i avtalet att efter åtta års sammanhängande anställning utges ersättning för högst se trettiodagarsperioder i föräldraledighet.

Klubbaktuellt v29

Posted in Förhandlingar, Information, Löner, Värdar | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: