KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Klubbstyrelsen

Klubbstyrelsen 2017 består av:

Ordinarie ledamöteter i styrelsen

Jannis Konstantis, ordförande, tunneltågförare Röda linje, 076-641 12 94, jannis.klubb111@gmail.com

Sandra Altamirano, kassör, stationsvärd Röda linje, 076-641 12 83, sandra.klubb111@gmail.com

Semere Gerezgiher, lokalvårdare Röda linje, 076-641 1051, semere.klubb111@gmail.com

Kicki El Gomati, stationsvärd Gröna linje, kicki.klubb111@gmail.com

Matti Wennerberg, tunneltågförare gröna linje, 076-641 13 99, matti.klubb111@gmail.com

Edgardo Luan-Rivera, stationsvärd Röda linje, 076-641 12 84, edgardo.klubb111@gmail.com

Rose-Marie Johansson, tunneltågförare Röda linje (kontaktuppgifterna publiceras snart)

Moncef Jerbi, tutf, Blå linje, 076-641 13 98, moncef.klubb111@gmail.com

Viktor Rissling, kundservicevärd Blå linje, 076- 641 1754, viktor.klubb111@gmail.com

Olle Persson (tillfördnad), Sektion tjänstemän, olle.klubb111@gmail.com

Mojaffar Ekbal,  kundservicevärd, Blå linje, 076-641 1369 (mail kontakt publiceras snart).

 

Ersättare styrelseledamöter

Jan ”Jampe” Melakoski, spx Röda linje, 076-641 12 85, jampe.klubb111@gmail.com

Idris Kilic, lokalvårdare Gröna linje, 076-641 16 43  idris.kilic@mtr.se

Gunnar Öhman, kundservicevärd, 076-641 19 75, gunnaro.klubb111@gmail.com

—————————————————————————————

Konstituering av styrelsen ägde rum den 13 april 2017 och posterna fördelades enligt följande.

Sekreterare: Viktor Risling

Vice ordförande: Edgardo Luan Rivera.

Arbetsutskottet (5 st.): Jannis Konstantis, Edgardo Luan Rivera, Kicki El Gomati, Gunnar Öhman. Semere Gerezgiher. Adjungerad: Viktor Risling.

Facklig Introduktion: Kicki El Gomati, Jannis Konstantis, Edgardo Luan Rivera, Semere, Olle Persson, Viktor Risling.

Facklig-politiskt ansvarig: Edgardo Luan Rivera.

Informationsansvariga: Jannis Konstantis, Viktor Risling, Jampe Melakoski, Matti Wennerberg.

Studieorganisatör: Moncef Jerbi, Elev: Viktor Risling

Internationellt ansvarig: Jannis Konstantis.

Arbetsmiljösamordnare: Matti Wennerberg.

Jämställdhetsansvarig/a: Kicki El Gomati och Idris Kilic: Elev: Mauro Betancourt.

Mångfalds- och integrationsansvarig/a: Kicki El Gomati och Idris Kilic. Elev: Mauro Betancourt.

Försäkrings- och rehab ansvariga: Moncef Jerbi, Edgardo Rivera, Semere Gerezgiher. Elever: Mojaffar Ekbal & Rose-Marie Johansson.

Redogörare/Medlemsregister: Sandra Altamirano & Jampe Melankoski.

Medlemsansvariga: Jampe Melankoski, Sandra Altamirano, Viktor Risling. Elev: Mojaffar Ekbal.

Ungdomsansvarig/a: Viktor Risling. Elev: Terese Kjelsson

Redaktion för klubbens tidning, blogg, Intranät (Tubnet), blogg och twitter: Jannis Konstantis, Olle Persson, Jampe Melakoski, Viktor Risling, Mauro Betancourt, Anki Mattsson.

Intranätet (tubnet), bloggen (wordpress) och twitter: Viktor Risling, Jannis Konstantis, Jampe Melakoski, Anki Mattsson, Olle Persson.

Ansvarig för klubbens mediakontakter: Jannis Konstantis & Edgardo Luan Rivera.

Ansvarig utgivare, för klubbens media (hemsidan och Blogg): Jannis Konstantis.

Datorsamordnare: Matti Wennerberg.

Beklädnadsgrupp: Arbetskläder: Semere Gerezgiher, Uniform: Gunnar Öhman.

Uniforms Grupp: Kicki El Gomati, Matti Wennerberg, Mauro Betancourt, Mojaffar Ekbal.

Rätt att teckna kollektivavtal: Jannis Konstantis, Edgardo Luan Rivera, Gunnar Öhman, Semere Gerezgiher, Moncef Jerbi, Matti Wennerberg.

Rätt att förhandla enligt MBL: Olle Persson. Elever: Sandra Altamirano, Kicki El Gomati, Anki Mattsson, Viktor Risling, Mauro Betancourt, Idris Kilic, Rose-Marie Johansson.

Ordinarie i bolagsstyrelsen för MTR Nordic (org. Nr 556888-7656: Bordlägges.

Ersättare i bolagsstyrelsen för MTR Nordic (org. Nr 556888-7656): Bordlägges.

Ordinarie representantskapet SEKO Stockholm: Jannis Konstantis & Edgardo Luan Rivera.

Ersättare representantskapet SEKO Stockholm: 1. Gunnar Öhman 2. Viktor Risling 3. Semere Gerezgiher i nämnd ordning.

Expeditionsansvarig: 1. Sandra Altamirano och Kicki El Gomati – Viktor Risling vid behov.

Tidförare PSO-lista: Anki Mattsson och Edgardo Luan Rivera.

Centrala Skyddskommittén (CSKK): Matti Wennerberg. Ers: Jannis Konstantis.

Trafiks skyddskommitté: Matti Wennerberg. Ers: Jannis Konstantis.

Stations Skyddskommitté: Bordläggs fram till nya organisationen är förhandlad enligt Arbetsmiljöavtalet.

 

 

 

Annonser

9 svar to “Klubbstyrelsen”

 1. klubb111 said

  Vi kommer göra det och vi kommer ändra sektionsindelningen där med.

 2. Theres said

  Hej! Placeringslistorna stämmer inte!! Har hört flera som har fel anställningsdatum 😦 Snälla kolla upp!!

  Theres

 3. Theres said

  Har kontaktat, men vill gardera mig så att dom inte skyller på ngt och jag därmed missar en tjänst som skulle varit ”min”

  Theres

 4. Hector said

  Hej!

  Jag ser att valordningen inte finns på wordpress, kan ni vara vänliga och placera den där?.

  Tack på förhand!

  Hector

  • klubb111 said

   Hej Hector.
   Klubben har inte en annan valordning än denna som föreskrivs i SEKO:s stadgar.
   § 15 Besluts- och valordning
   Mom 1 Allmän beslutsordning
   Vid möten ska beslut fattas med en röstmajoritet som är mer än hälften av i omröstning avgivna godkända röster. Beslut fattas efter öppen omröstning. Sluten omröstning ska dock genomföras om det vid frågans behandling så begärs.
   Vid lika antal röster gäller, utom i fråga om val, den mening som mötesordföranden biträder om denne har rösträtt. Om så inte är fallet avgör lotten.
   Rösträtt kan inte överlåtas till annan medlem.

   Mom 2 Allmän valordning
   Val förrättas genom sluten omröstning om inte annat beslutas i särskilt fall. För att vara vald fordras mer än hälften av i valet avgivna godkända röster. I de fall detta inte uppnåtts förrättas omval mellan de som fått högsta röstetalet. I omvalet får högst två kandidater för varje ledamot som ska väljas kvarstå.
   Valsedel ska för att godkännas som avgiven röst uppta det antal namn som ska väljas.
   Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Rösträtt kan inte överlåtas till annan medlem.

   Mom 3 Särskilda besluts- och valordningar
   Om det i dessa stadgar föreskrivs särskilda regler om besluts- och valordningar ska dessa tillämpas.

 5. Sandra said

  Hej! Det vore uppskattad om informationen på SEKO hemsida blev uppdaterad, mest syftar jag på 2018 löner där jag enbart hittar 2017!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: