Klubbstyrelsen

Klubbstyrelsen 2020 består

Ordinarie Ledamöter i styrelsen

Jannis Konstantis, ordförande, tunneltågförare Röd linje, 076-641 12 94, jannis.klubb111@gmail.com

Sandra Altamirano, kassör, kundservicevärd Blå linje, 076-641 12 83, sandra.klubb111@gmail.com

Semere Gerezgiher, lokalvårdare, 076-641 1051, semere.klubb111@gmail.com

Kicki El Gomati, stationsvärd Grön linje, kicki.klubb111@gmail.com

Monica Eriksson, tunneltågförare Grön linje, 076-641 14 01, monkan.klubb111@gmail.com

Edgardo Luan-Rivera, stationsvärd Röd linje, 076-641 12 84, edgardo.klubb111@gmail.com

Rose-Marie Johansson, tunneltågförare Röd linje, 076-641 12 23, rosi.klubb111@gmail.com

Adib Khidri, tunneltågförare, Blå linje, , adib.khidri.klubb111@gmail.com

Viktor Rissling, kundservicevärd Blå linje, 076- 641 1754, viktor.klubb111@gmail.com

Ann Hellstenius, Sektion Tjänstemän, hellstenius.klubb111@gmail.com

Mojaffar Ekbal,  kundservicevärd, Blå linje, 076-641 1369, mojaffar.klubb111@gmail.com

 

Ersättare styrelseledamöter

Jan ”Jampe” Melakoski, stationsvärd Röd linje, 076-641 12 85, jampe.klubb111@gmail.com

Gunnar Öhman, kundservicevärd Blå linje,  gunnaro.klubb111@gmail.com

Benny Norgren, lokalvården, 076-641 17 48, norgren.klubb111@gmail.com


Konstituering Styrelse klubb 111 2020

 1. Sekreterare: Viktor
 2. Vice ordförande: Edgardo
 3. Arbetsutskottet (5 St): Jannis, Edgardo, Semere, Viktor och Kicki med kassören adjungerad
 4. Facklig Introduktion: Viktor, Edgardo, Jannis, Semere och Rosi med Viktor som samordningsansvarig.
 5. Facklig-politiskt ansvarig: Viktor och Edgardo
 6. Informationsansvariga: Jannis, Viktor och Jampe
 7. Studieorganisatör: Viktor
 8. Internationellt ansvarig: Jannis
 9. Arbetsmiljösamordnare: Benny
 10. Jämställdhetsansvarig/a samt Mångfalds- och integrationsansvarig/a: Mojaffar
 11. Försäkrings- och rehabansvariga: Semere, Mojaffar, Anki och Rosi med Semere som samordnare
 12. Pumaansvarig: Sandra
 13. Redogörare/Medlemsregister: Jampe, Sandra och Viktor
 14. Medlemsansvariga: Jampe, Sandra och Viktor
 15. Ungdomsansvarig: Viktor
 16. Redaktion för klubbens blogg, Intranät, blogg och twitter: Viktor, Jannis, Jampe och Anki. Viktor som sammankallande.
 17. Ansvarig för klubbens mediakontakter: Jannis och Edgardo
 18. Ansvarig utgivare för klubbens media (hemsidan och Blogg): Jannis
 19. Datorsamordnare: Viktor
 20. Beklädnadsansvariga: Arbetskläder, Uniform. Semere och Gunnar
 21. Beklädnadsgrupp: Semere, Gunnar, Rosi, Kicke, Khursid och Mojaffar
 22. Rätt att teckna kollektivavtal: Jampe, Jannis, Edgardo, Gunnar, Semere och Viktor
 23. Rätt att förhandla enligt MBL: Anki, Kicki, Rosi och Monica Elever: Sandra, Mojaffar, Benny, Ann, Khursid
 24. Ordinarie i bolagsstyrelsen för MTR Nordic (org. Nr 556888-7656): Sandra Altamirano
 25. Ordinarie representantskapet SEKO Stockholm 3 platser: Jannis, Edgardo och Semere
 26. Ersättare representantskapet SEKO Stockholm, 3 platser: Gunnar, Kicki och Rosi i den ordningen
 27. Representation Branschorganisation ordinarie 4 platser: Jannis, Edgardo, Gunnar och Viktor
 28. Representation Branschorganisation ersättare 4 platser: Rosi, Semere, Mojaffar och Kicki i den ordningen
 29. Expeditionsansvarig: Sandra som ordinarie och Mojaffar som ersättare
 30. Tidförare PSO-lista: Edgardo
 31. Centrala Skyddskommittén (CSKK): Adib som ordinarie och Jannis som ersättare
 32. Trafiks Skyddskommitté: Rosi som ordinarie och Monica som ersättare
 33. Kundservice skyddskommitté: Edgardo som ordinarie och Gunnar som ersättare
 34. Facility managment Skyddskommitté: Semere som ordinarie och ersättare beslutas på framtida möte.
 35. Firmatecknare: Jannis, Edgardo och Sandra gemensamt

 

 

12 reaktioner till “Klubbstyrelsen

 1. Hej! Placeringslistorna stämmer inte!! Har hört flera som har fel anställningsdatum 😦 Snälla kolla upp!!

  Theres

 2. Har kontaktat, men vill gardera mig så att dom inte skyller på ngt och jag därmed missar en tjänst som skulle varit ”min”

  Theres

 3. Hej!

  Jag ser att valordningen inte finns på wordpress, kan ni vara vänliga och placera den där?.

  Tack på förhand!

  Hector

  1. Hej Hector.
   Klubben har inte en annan valordning än denna som föreskrivs i SEKO:s stadgar.
   § 15 Besluts- och valordning
   Mom 1 Allmän beslutsordning
   Vid möten ska beslut fattas med en röstmajoritet som är mer än hälften av i omröstning avgivna godkända röster. Beslut fattas efter öppen omröstning. Sluten omröstning ska dock genomföras om det vid frågans behandling så begärs.
   Vid lika antal röster gäller, utom i fråga om val, den mening som mötesordföranden biträder om denne har rösträtt. Om så inte är fallet avgör lotten.
   Rösträtt kan inte överlåtas till annan medlem.

   Mom 2 Allmän valordning
   Val förrättas genom sluten omröstning om inte annat beslutas i särskilt fall. För att vara vald fordras mer än hälften av i valet avgivna godkända röster. I de fall detta inte uppnåtts förrättas omval mellan de som fått högsta röstetalet. I omvalet får högst två kandidater för varje ledamot som ska väljas kvarstå.
   Valsedel ska för att godkännas som avgiven röst uppta det antal namn som ska väljas.
   Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Rösträtt kan inte överlåtas till annan medlem.

   Mom 3 Särskilda besluts- och valordningar
   Om det i dessa stadgar föreskrivs särskilda regler om besluts- och valordningar ska dessa tillämpas.

 4. Hej! Det vore uppskattad om informationen på SEKO hemsida blev uppdaterad, mest syftar jag på 2018 löner där jag enbart hittar 2017!

 5. Enligt den information jag fått går det inte längre att kunna läsa/skriva arbetsemail från spärrdatoren.

  Är det rimligt att man måste ha med sig egen dator och internet för att kunna ta del av arbetsrelaterade material? Av IT är jag hänvisade till datoren i mässan. Menas det att man ska åka dit på sin egen tid?

 6. Information kom från IT men tydligen var det några enstaka som inte kunde läsa. Nu är felet korrigerad. Tyckte det var lite väl konstigt annars.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s