6 reaktioner till “Material (Stadgar, avgifter, försäkringar, broschyrer m m).

 1. Hej!

  Jag undrar när ska ni lägga här valordningen? Jag har påpekat flera gånger och via olika kommunikationskanaler att valordningen saknas och att det är av stort vikt att detta finns här dock har inget hänt än. Varför? MVH Hector

  1. Hej!
   Vi har svarat till dig den 7 mars men du har inte läst det.
   Vi upprepar svaret:
   Hej Hector.
   Klubben har inte en annan valordning än denna som föreskrivs i SEKO:s stadgar.
   § 15 Besluts- och valordning
   Mom 1 Allmän beslutsordning
   Vid möten ska beslut fattas med en röstmajoritet som är mer än hälften av i omröstning avgivna godkända röster. Beslut fattas efter öppen omröstning. Sluten omröstning ska dock genomföras om det vid frågans behandling så begärs.
   Vid lika antal röster gäller, utom i fråga om val, den mening som mötesordföranden biträder om denne har rösträtt. Om så inte är fallet avgör lotten.
   Rösträtt kan inte överlåtas till annan medlem.

   Mom 2 Allmän valordning
   Val förrättas genom sluten omröstning om inte annat beslutas i särskilt fall. För att vara vald fordras mer än hälften av i valet avgivna godkända röster. I de fall detta inte uppnåtts förrättas omval mellan de som fått högsta röstetalet. I omvalet får högst två kandidater för varje ledamot som ska väljas kvarstå.
   Valsedel ska för att godkännas som avgiven röst uppta det antal namn som ska väljas.
   Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Rösträtt kan inte överlåtas till annan medlem.

   Mom 3 Särskilda besluts- och valordningar
   Om det i dessa stadgar föreskrivs särskilda regler om besluts- och valordningar ska dessa tillämpas.

   Utöver detta, kan du läsa också klubbens arbetsordning.

   Klicka för att komma åt arbetsordning-klubben.pdf

   1. Eran svar bevisar eran okunskap om vad en valordning är och dess vikt, oviljan att skapa en valordning bevisar enbart en vilja att ha fritt fram att bedriva valprocesser som man vill då det inte finns något som hindrar detta. En avskyvärd svar som man kunde bara förvänta sig av någon diktator med väldigt låg självrespekt i någon banan republik. Hårda ord dock är det ni skapar med era absurda svar. Praktisera censur nu också genom att radera detta kommentar för att detta skulle inte förvåna mig.

   2. Hej!
    Valordningen bearbetas just nu. Grunden godkändes på nomineringsmöte. Vi återkommer om detta och snart kommer den att publiceras.

 2. Vad bra! Jag var med i valkommittén för några år sen, jag bearbetade och presenterade en valordning förslag då som valkommittén (Serg Zadruzny, jag samt tre från avdelningen (inklusive ordförande då tiden) godtog. sen fick jag veta att den hade blivit godkänd av styrelsen,, detta förslag måste finnas i styrelsens ägo och därmed finns en valordning redan skapad, om ni inte vill acceptera den i sin helhet (den försvårar ordentlig valfusk), så kan detta vara till hjälp för att bygga en ny. Spännande väntan!

 3. Hej!

  Jag vill föreslå valberedningen att ställa lite mer subtansstarka frågor till kandidaterna, detta för att vi medlemmar ska kunna bilda oss en bättre bild om kandidatens lämplighet eller icke lämplighet. Mitt förslag är:

  1- Om kandidaten redan varit förtroendevald :

  A- Vad har du åstadkommit i ditt senaste uppdrag?

  B- Om medlemmarna skulle vilja veta exakt vad du gjort under din erhållna fackliga tid, skulle du kunna redovisa det utan dröjsmål?

  C- Vilka var dina mål och hur lång har du kommit?

  D- Vad är det som har drivit dig att än en gång ställa upp?

  E- Vilka är dina mål den här gången?

  F- Är du bered att arbete facklig ideellt (gratis under din fritid)?

  G- Har du fasta principer? Om ja, Vilka?

  H- Beskriv vad medlemsrespekt och lojalitet är för dig.

  Om kandidaten inte varit förtroendevald tidigare:

  A- Varför vill du vara förtroendevald?

  B – Vilka är dina mål och hur har du tänkt kunna åstadkomma dessa?

  C- Är du bered att arbeta ideellt?

  D- På vilken sätt tycker du att du kan bidra till att upprätthålla demokratin inom klubben?

  E- Vilka är dina principer?

  F- Berätta vad medlemsrespekt och lojalitet är för dig.

  Det är viktig att kandidaterna ställs inför tydliga och bestämda frågor som kan vara av stort intresse för oss valberättigade då vi känner inte alla och därmed saknar vi kännedom om personens lämplighet därmed.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s