KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Posts Tagged ‘2014’

Information om tjänstepaket och placeringen för Station 2014

Posted by klubb111 på 22 april, 2014


MTR har lämnat 5st helt nya tjänstepaket för facklig granskning. Tjänsterna finns på vår hemsida https://klubb111.wordpress.com samt på våra fackliga sidor på tubnet. Granskningsperioden sträcker sig till den 2:a maj då vi har slutförhandlingar om samtliga paket. Här kort info om vissa förutsättningar.

 

Tidplan

Granskning = 16/4-2/5

Slutförhandling/överläggning = 2/5

Sökningsperiod = 8/5-2/6 (Sökningen sker digitalt via tub-net)

Placeringar = Början av juni

Nya tjänsterna gäller = 8 september

 

Områdesbyte, befattningsbyte & uppflyttning från DT till HT

En utlysning av områdesbyte, befattningsbyte samt utökad sysselsättningsgrad till 100% är ute på Tub-Net.

Sista ansökningsdag 4 maj!

 

Utvärdering av 2013 års och överläggning inför förutsättningarna av 2014 års tjänster

Under vinter/våren har vi haft 2 sittningar med MTR där vi haft möjlighet och framföra våra synpunkter på den gällande paketet samt vad vi vill att hänsyn ska tagas till i den kommande. Vi har tagit upp bl.a. :

  • Att Pass utan rast eller paus upp till 3.05 är för långt, max 2,30 enligt MBL-överenskommelsen ska gälla
  • Att tjänsterna ska konstrueras så att en reell/verklig rast & paus erhålls
  • Att ha rastens placering logiskt, inte för tidigt eller för sent
  • Att undvika för långa omloppstider, (att KA tillåter till att 10 % av tjänsterna kan ha upp till 9.30 omlopp är inget som man måste eftersträva!)
  • Att undvika ojämna tjänster vilket medför tjänstegrupper
  • Att undvika för långa förflyttningar samt att erforderlig tid bereds för förflyttningarna
  • Att ha rotering i KSV-Plf & Spl – tjänsterna
  • Att ha fler tjänster i S1, i synnerhet på Ut samt ha ett alternativt fridagssystem för natt med längre sammanhängande fridagsperioder
  • Att undvika konstruerande av s.k. ”Vinkelresor” där man byter gren i tjänsten
  • Att APT-tjänsterna ska konstrueras så att man istället blir avlöst från sin egen tjänst

 

Separata förhandlingar med anknytning till placeringarna

SEKO ska ha förhandlingar om ett nytt fridagssystem för Natt-Spx samt vi har begärt separata förhandlingar om att även deltidarna ska omfattas av möjlighet till områdesbyten samt arbetsinnehållet för ett antal Natt-Spx tjänster.

 

Synpunkter på tjänsterna? Hjälp oss med granskningen!

Vänd er till era lokala förtroendevalda på sektionerna eller skicka in dina synpunkter per mail till tjanstepaket.klubb111@gmail.com

 

För SEKO Tunnelbanan Klubb 111

 

Jampe

 

Info tjänster station 2014 – 1

Annonser

Posted in Information, spx, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , , , , , , | 5 Comments »

God Jul och gott nytt år!

Posted by klubb111 på 25 december, 2013


Klubbstyrelsen önskar alla medlemmar

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!!!

Gott Nytt År 2014

Posted in Information | Taggad: | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: