KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Posts Tagged ‘arbetsmiljö’

Fackliga Världsfederationen om kampen i världen för bättre arbetsmiljö och säkerhet

Posted by klubb111 på 27 januari, 2016


I oktober i år kommer den Fackliga Världsfederationen (WFTU) att ha sin 17:e kongress i Durban, Sydafrika.

Med anledning av detta, släppte WFTU en kortvideo om situation för arbetarklassen i världen och kampen för bättre arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatserna.

Som de säger, det finns inga arbetsplatsolyckor, de är kriminella handlingar från kapitalet.

Posted in Information, Internationellt | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Resultat från enkätundersökningen angående arbetsmiljön för tunnelbaneförarna på samtliga linjer sommaren 2015

Posted by klubb111 på 31 augusti, 2015


Skyddsombudsorganisationen trafik genomförde en enkätundersökning angående arbetsmiljön för tunnelbaneförarna på samtliga linjer sommaren 2015 v.27-28. Denna undersökning kom till som en motvikt till MTR:s egna undersökningar och beslut togs angående detta i trafikskyddskommittén tillsammans med MTR.

På Grön bana medverkade 106 förar av 274, på Röd medverkade 82 av 192 förare samt blå med 38 av 89 förare. Resultaten kommer att diskuteras i samtliga skyddskommittéer.

Undersökningen finns att tillgå på SEKO fackets anslagstavlor, SEKO Klubb 111:s Blogg samt SEKO:s flik på tubnet.

Skyddsombuden för trafik vill tacka samtliga förare för medverkan i denna undersökning.

Enkät psyko resultat 2015 Blå linje

Enkät psyko resultat 2015 Grön linje

Enkät psyko resultat 2015 Röd linje

c20

Posted in Arbetsmiljö, Blå linje, förare, Grön linje, Information, Röd linje | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Om drogtesterna

Posted by klubb111 på 22 juni, 2015


MTR i samarbete med företagshälsovården Avonova har beslutat att införa ett tillägstest vid drogkontroll för eventuellt brott mot trafiksäkerhet, slumpvis drogkontroll, trafikmedicinsk undersökning samt vid rehabiliteringsförfarande.

 

Testet är ett så kallat CDT test där man mäter en långsiktig alkoholmarkör vilket sker med ett blodprov. Konkret innebär detta att MTR/Avonova kan följa din eventuella alkoholkonsumtion

Under en längre tid.

 

Skället till detta tillägg enligt MTR/Avonova är behovet att uppfylla säkerhetskrav från Transportstyrelsen, SL/Trafikförvaltningen krav samt lagbundna krav i arbetsmiljölagen.

 

Detta är en tolkning som ej är till fullt ut. Självklar är det så att vi skall uppfylla dom krav som vårt yrke kräver samtidigt som arbetsmiljölagen gäller samtliga anställda där MTR har valt att undanta i princip hela tjänstemanna sektorn från det utökade testet.

 

SEKO anser att den befintliga kontroll som redan sker är fullt tillförlitlig vad gäller att trygga både säkerhet och arbetsmiljöaspekten på vår arbetsplats.

Att arbetsgivaren skall ha tillgång till uppgifter om vårt privatliv samt möjlighet att tolka dessa i eventuella arbetsrättsliga sammanhang anser SEKO vara helt förkastligt och kränker den personliga integriteten på ett flagrant sätt som är skrämmande.

SEKO har drivit denna fråga till centrala förhandlingar mellan förbundet och arbetsgivarparten vilket slutade i oenighet. I och med oenigheten i frågan är utrymme öppet för fortsatt agerande i frågan.

 

MTR har även beslutat att införa slumpmässig drog kontroll av stationspersonal och lokalvården med motiveringen att dessa vistas i en säkerhetskänslig arbetsmiljö vilket berättigar detta. SEKO har även där sagt nej till dylikt förfarande.

 

Om Ni medlemmar får problem med fortsatt test Kontakta gärna SEKO klubb 111 eller skyddsombuden för vidare hantering i eventuell fråga.

Text till SEKO informerar angående Drogtest.

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , | 7 Comments »

Solen skiner – ta hand om er och familjen

Posted by klubb111 på 30 maj, 2013


Nu har solen och värmen kommit till Stockholm. Speciellt nästa vecka måndagen till söndagen, 3-9 juni, temperaturen kommer att ligga mellan 20-25 grader varmt.

Det är ett utomordentligt tillfälle att du ska ta det lite lugnt, vara med familjen, ta hand om dig själv, speciellt när vi stressar och jobbar hård med att städa, ta hand om trafikanter, att bemanna tåg, spärr, trafikledningar, FRC och hittegods.

SEKO tycker att om man stressar, jobbar mycket övertid osv, ökar riskerna på att man ska göra fel, att det blir problem med säkerheten och arbetsmiljön både för dig själv och andra arbetskamrater.

SEKO vill uppmärksamma alla våra arbetskamrater att ta tillvara på den ledighet och fridagar som ni har och gör det speciellt den första veckan i juni, tillägna den till er själva, er hälsa, era familjer, vänner och pojk/flickvänner.

Det finns större värden i livet än bara arbetet.

 

Klubbstyrelsen

SEKO Klubb 111 – Tunnelbanan

Solen skiner

Posted in Information | Taggad: , , , , , , , | 5 Comments »

Information från SKO Trafik – C 20 frontrutan, vite från Arbetsmiljöverket mot MTR m fl.

Posted by klubb111 på 9 juli, 2011


På gång lista för skyddsombuden på trafik

C 20 frontrutan

2011-05-24

Vi har nu en samverkan med MTR, TBT, Arbetsmiljöverket i fångfilms-frågan orsaken är att vi under ca: 3 år haft stora problem med brytningsfel, mjölkvithet, repor mm. sen fångfilmen monterades. I samverkan har vi kommit överens om att rutor som framöver byts ut inte kommer förses med fångfilm.

Under sommaren och hösten kommer tre olika förslag på lösningar för att rutan inte skall komma in i förarhytten vid ett framförhopp/liknande att provas i driftsatta vagnar. Vi hoppas att de stora problemen med fångfilmen skall lösas.

2011-07-08

Arbetsmiljöverket har lagt ett förläggande enligt 7 kap. 7§ arbetsmiljölagen på ett löpande vite av 5 000 kr per förarhytt om de är skitiga efter den  2011-08-31.

Arbetsmiljöverket förelägger även med ett vite av 50 000 kr att senast den 2011-08-31 ha fungerande rutiner för systematisk rengöring av frontrutorna i förarhytterna.

Arbetsmiljöverket förelägger vidare vid ett vite av 5 000 000 kr att senast den 2012-12-31 ha åtgärdat de brister som vi haft. ”Citat  Ni ska se till att era arbetstagare inte utsätts för bristande möjlighet till utblick genom synfältet i frontrutan orsakad av repor, ränder, blåsor, fläckar, skavmärken eller andra skador  på plastfilmen , plexiglasskivan innanför frontrutan eller från frontrutan i sig.”

 

C 20 Sprickvagnar

2011-05-24

Vagnar 2001-2011 har undersökts och man har hittat brister i vagnar 2001, 2002, 2007, 2008 och 2011 och dessa är avställda tills man utrett och åtgärdat bristerna.

Vi har krävt att vagnar 2001-2011 skall förses med inspektionsluckor på trafikantgolven i skadeområdet för att underlätta en tätare kontroll. Fortsättning följer.

2011-07-08

Vi har tagit upp frågan igen men inte fått något vettigt svar, fortsättning följer.

 

C 20 Körning med öppna pass-dörrar trotts klarsignal

2011-06-13

La vi ett skyddsombudsstopp på alla C20-vagnar efter att ha försökt att MTR att bara köra med CX-tåg , och för att lösa osäkerheten med C20-tåg så föreslog vi 2 förare en i var ände som tillsammans kontrollerade dörrstängningen.

Arbetsmiljöverket låste naturligtvis upp stoppet, som vi tolkar det är att allmännyttan går före säkerheten i tunnelbanan.

2011-07-01

Lades en framställan i ärendet där vi påpekade bristen korrekt på information.

2011-07-04

Fick vi svar

Vi är naturligtvis inte förvånade över arbetsgivarens MTR svar bara missnöjda.

 

 

Framställan Ple:s omorganisationen

2011-05-24

Vi har krävt en konsekvensanalys av vad den nya omorganisationen kan medföra våra arbetskamrater.

2011-07-08

Tillslut kom det ett hej och hå svar där MTR förklarar att allt kommer bli så bra.

Framställan icke skyltade nödutgångar bakom Kungsträdgården

2011-07-08

Hittills har vi fått två svar men ingen vettig lösning som vi ser det, fortsättning följer.

 

Framställan trägångvägar i Nybodas uppställningshall lades 2011-04-19

2011-07-08

Man säger sig ha åtgärdat de fel som fanns, när jag för två veckor sedan kontrollerade bristerna så fanns många av dessa kvar. Något svar på framställan har vi inte fått än.

 

Utfyllnadsval av skyddsombud på bana 1, 2, 3 + val av ett nytt ersättande huvudskyddsombud.

2011-05-30

På skyddsombudsmötet valdes Matt Wennerberg och Stefan Nilsson till ers Hsko.

2011-07-08

I höst skall sektionerna på bana 1, 2, 3 ha nomineringar.

 

CX riktad skyddsrond på förarhytt

Natten till den 2011-05-23 Var Gro, Jessica, Rose-Marie och Gunnar uppe i Nyboda och gick igenom 111 förarhytter nu får vi se om MTR löser alla nedslag som vi gjorde på hytterna.

2011-07-08

Vi blev mer eller mindre lovade att alla nedslag som gjordes på ronden skulle lösas innan höst trafiken drog igång eftersom våra CX tåg skulle ställas upp i Högdalens depå.

 

Moderniseringen av vändbryggorna

Vi har föreslagit MTR att vi tillsammans skall driva att varje år skall en brygga per bana moderniseras, vi får se om det lyckas.

2011-07-08

Den 2011-07-14 skall man de bryggor eller blivande bryggorna som har valts ut

Bana 1 Alvik/Bromma Bana 2 Zinkensdamm Bana 3 Kungsträdgården

Vid tangenterna

Gunnar Woldén

2011-07-08

Skyddsombuden önskar alla en skön och avkopplande sommar ”Tänk på dig själv”

Posted in Arbetsmiljö, Information, Trafik | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: