KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Posts Tagged ‘Klubbaktuellt’

Mycket viktigt information – Klubbaktuellt v.17

Posted by klubb111 på 25 april, 2013


Läs om:

1. Om föräldratjänster – MTR backade

2. Angående betald ledighet för enskild angelägenhet

3. Om olika förhandlingar (felaktiga semestrar, deltidare spx som sökte heltid under sommaren, om städningen av våra kontorslokaler och mässar till entreprenör).

4. Nästa Klubbstyrelsemöte

KLUBBAKTUELLT v17

 

Posted in Förhandlingar, Information, Lokalvård, spx, Station, Trafik | Taggad: , , , , , | 2 Comments »

Klubbaktuellt v 16, 2013

Posted by klubb111 på 18 april, 2013


Information angående föräldratjänsterna, sommarsemester, fackliga och skyddsombudslokaler samt om de lokala kollektivavtalsförhandlingar.

KLUBBAKTUELLT v.16 (1)

Posted in Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | 5 Comments »

Klubbaktuellt vecka 12

Posted by klubb111 på 19 mars, 2013


Läs information från Klubben

– Om föräldratjänster

– Arbetsmiljöavtal

– Förhandlingar

– Val

– Kalendarium

– Årsmöte

KLUBBAKTUELLT v12 2013

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

KLUBBAKTUELLT – Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 8 2013.

Posted by klubb111 på 21 februari, 2013


Förhandlingar

Klubben har fullt upp med förhandlingar angående olika små och stora frågor, både personärenden och kollektivavtalsbrott.

MTR kommer att nästa vecka ett förslag om arbetsmiljöavtal. Det pågår också förhandlingar angående lönekartläggning för de anställda som har i-löner.

Följande förhandlingar förhandlar vi lokalt just nu: Om lokalvårdare som flyttas hur som helst i andra områden och får andra arbetstider än förut, om spx som blev ksv och fick ett anställningsavtal som säger att de är i den befattningen på prov som enligt SEKO är helt galet. Om felaktiga anställningsavtal, om jätte många personärenden som handlar om alltifrån felaktig lön till avslagna ledighetsansökningar. En fråga är också om vi ska ha rikskuponger som de är idag eller om vi ska ett sk rikskort.

Vi har lyckats med en del förhandlingar såsom några personärenden, ksv som arbetade under nyårsnatt ska få sin övertid som MTR har ”missat”, att alla lagförman på lokalvård har sitt tillägg som MTR inte betalade ut och vi har nu en rutin hur lagförman ska utses bland lokalvården.

Det pågår också centrala förhandlingar om några viktiga frågor bl a.

–          Om de förare som anställs på 40-75%, som bl a inte har en fast anställningsgrad.

–          Om en tvist angående DK personal och att man blandar olika sorts tjänster (in, mellan, natt, ut).

–          Om lönediskriminering mot två st kvinnliga lokalvårdare

–          Förhandlingsvägran

–          Om beordrad övertid vid TLC

–          Om bristande dygnsvila

–          Om utebliven paus

–          Om chefstillsättningar

 

Vi har lyckats vinna en central förhandling för de lokalvårdare som jobbar mellan 17-01, söndag natt mot måndag till torsdag. De hade en längre arbetstidsvecka än avtalet tillåter. Några lokalvårdare ska få en del pengar tillbaka som kompensation och deras schema måste regleras så att de arbetar mindre per vecka.

 

Dispens för personal som har säkerhetstjänst (förare, TL, och personal som har TRI behörighet).

Vi har fått veta att vissa förare som har sökt dispens fick ett inbetalningskort, att de ska betala 1500 kronor för att få dispens. SEKO begärde direkt en förhandling med MTR. MTR ville inte betala detta. SEKO yrkade att om det finns en avgift, ska MTR betala den, då våra förare ska köra tåg. Till slut undersökte SEKO vad som står i lagen och vi kom fram tillsammans med MTR att det kanske finns ett undantag för oss inom tunnelbanan. Vi undersöker frågan fortfarande men SEKO anser att MTR ska stå för avgiften om det inte är gratis. Annars finns det en fara för att vi förlorar en del säkerhetsklassad personal.

 

Val

Val omgång 1 är klart. Resultaten kommer att anslås snart. Valomgång 2 äger rum för de vakanta platserna den 5 och 6 mars.

 

Kalendarium

Nästa Klubbstyrelsemöte är: Torsdagen den 21 mars och sedan tisdagen den 16 april.

Arbetsutskottet träffas onsdagen den 27/2 och 12/3. Om en medlem vill skicka en motion eller vill ta upp en fråga, skicka ett mail till vår adress sekotunnelbanan@gmail.com

 

Årsmöte

Fredagen den 22 mars kommer vi att hålla vårt årsmöte. På mötet kommer vi att behandla nomineringar för vakanta poster, val av dem samt bekräftelse av de val som vi hade nyligen. Vi kommer också att behandla verksamhetsberättelse samt andra frågor. Vi bjuder på mat. Separat kallelse kommer.

KLUBBAKTUELLT vecka 8 2013

Posted in Förhandlingar, Information, Val | Taggad: , , , | Leave a Comment »

KLUBBAKTUELLT Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 48 2012.

Posted by klubb111 på 29 november, 2012


KLUBBAKTUELLT

Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 48 2012.

KLUBBAKTUELLT v48

Posted in Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

KLUBBAKTUELLT Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 26 2012.

Posted by klubb111 på 29 juni, 2012


– Höstens tjänstepaket Trafik

– KSV

– Deltidsförare

– Lokala varvet

– Klubbstyrelsemöte

– Övriga förhandlingar 

– Klubbens tidning

KLUBBAKTUELLT vecka 26

Posted in Förhandlingar, Information, Löner, Lokalvård, Station, Trafik, Värdar | Taggad: , , , | Leave a Comment »

KLUBBAKTUELLT Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 21 2012. – Angående utvecklingssamtal och betygsystemet

Posted by klubb111 på 22 maj, 2012


Vi fick veta från en del arbetskamrater att MTR betygsätter våra anställda. De använder utvecklingssamtal för att göra detta. MTR beskrev till SEKO enligt följande text om utvecklingssamtal.

 

”Syftet med utvecklingssamtalet är att ge dig tid att diskutera din arbetssituation. Samtalet kommer bland annat att beröra hur du upplever din arbetssituation, hur du upplever din chef och er kommunikation och vad du förväntar dig av ledarskapet, hur du och din chef tillsammans kan skapa förutsättningar för att vi ska nå våra mål, din arbetsinsats samt identifiera styrkor och eventuella utvecklingsbehov. De utvecklingsbehov som identifieras kommer att ligga till grund för planering och genomförande av utvecklingsaktiviteter, som stöttar både din individuella utveckling och gruppens.”

 

MTR försöker genom detta att betygsätta personalen och i vissa fall finns det effekt även på löneutvecklingen.

 

SEKO anser att målet med utvecklingssamtalet är en dialog mellan arbetsgivaren och de anställda för att de anställda ska utvecklas.

 

Därför SEKO är stark emot att betygsätta personalen oavsett om man har individuella löner eller tarifflöner.

 

SEKO rekommenderar sina medlemmar att om man ska kallas till utvecklingssamtal ska ta upp de problem som finns på arbetsplatsen och kräva åtgärder för att arbetsgivaren ska lösa dem.

 

SEKO rekommenderar sina medlemmar att man inte ska medverka till någon betygsättning.

 Klubbaktuellt v 21 2012

Posted in Information | Taggad: , , | 2 Comments »

KLUBBAKTUELLT Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 20 2012.

Posted by klubb111 på 22 maj, 2012


Information om bl a

F-system på TLC under sommaren

Servicecoacherna

Deltidsförare

Lokala varvet

Klubbstyrelsemöte

Övriga förhandlingar 

Klubbstyrelsen

Klubbaktuellt v 20

Posted in Information | Taggad: , , | 8 Comments »

KLUBBAKTUELLT Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 13 2012.

Posted by klubb111 på 30 mars, 2012


– Om sommarsemester och de lyckade förhandlingar!

– Lokala varvet.

– Klubbstyrelsemöte.

– Val till klubben.

– Förhandlingar.

Läs hela dokumentet längst ner

KLUBBAKTUELLT v13

Posted in förare, Förhandlingar, Information, Lokalvård, spx, Station, tjänstemän, TLC, Trafik, Trafikledning, Val, Värdar | Taggad: , , , | Leave a Comment »

KLUBBAKTUELLT – Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 12 2012.

Posted by klubb111 på 20 mars, 2012


Lokala varvet.

Som vi har informerat förut har vi börjat fredagen den 16 mars sakta att förhandla om det lokala kollektivavtalet. Vi har diskuterat lite allmänt om vad MTR vill och vad SEKO vill. Tisdagen den 27 mars kommer vår förhandlingsdelegation att träffas och spika våra avtalsyrkanden (inkluderat våra lönekrav) lokalt mot MTR. MTR och SEKO har kommit överens om några datum som vi ska träffas för att förhandla om dem, torsdagen den 29 mars, onsdagen den 4 april, torsdagen den 5 april samt onsdagen den 11 april. SEKO kommer att utlysa ett medlemsmöte den 10 april eller tidigare för att medlemmarna ska besluta om hur vi ska gå vidare i lokala varvet (det kommer en separat kallelse om mötet).

Klubbstyrelsemöte.

Tisdagen den 10 april är nästa klubbstyrelsemöte. Om en medlem vill skicka en motion eller vill ta upp en fråga, skicka en mail till vår adress sekotunnelbanan@gmail.com

Arbetsutskottet träffas onsdagen den 4 april.

Val till klubben

Glöm inte att snart är det val till klubben och sektionerna. Se separat information om detta på vår hemsida samt på intranätet, under facklig information. Första valomgång är veckan 13. Val kommer att äga rum varje dag mellan 10-18. Måndagen den 26/3 vid GUP, tisdagen den 27/3 vid T-centralen, onsdagen den 28/3 vid Liljeholmen och torsdagen den 29/3 vid Västra Skogen. På fredag den 30 mars kommer vi att räkna rösterna. Valomgång nummer två äger rum veckan 16 mellan den 16-19 april.

Möte med ledningen

SEKO har haft som bekant en demonstration i mars. Vi har träffat MTR.s ledning och vi presenterade en lång lista över problem som finns och att det finns inte någon dialog i seriös mening. MTR har presenterat en lista med vissa problem som kunde lösas. Stora frågor har inte ens besvarats. Ett nytt möte med MTR.s ledning kommer att äga rum den 2 april. Vi kommer att informera om utgången samt hur ska vi gå vidare.

Förhandlingar

Den 19 mars hade vi förhandlingar med MTR. Vi har bland annat börjat en förhandling om den nya förarkursen dvs under vilken anställningsformen ska de nya förare anställas. SEKO anser att den anställningsformen som de nya förarna ska anställas är inte enligt kollektivavtalet. Förhandlingen pågår.

Vi har också förhandlat om en del personärende samt om brott mot kollektivavtalet angående vissa tjänster på Station. Vi har också tagit upp några problem med arbetsledningen på bana 3 från Trafik. Vi har påpekat att man inte ska fylla på ensam blanketterna angående AFA försäkring och att arbetsgivaren är skyldiga att hjälpa till. MTR håller med oss. Vi har anmält och vi kommer ta upp snart en överläggning angående rutinerna för STI-tub skrivningar. Vi har också en förhandling angående lokalvården och vilka deltidare ska gå upp i heltid samt visstidsanställda som ska bli tillsvidare anställda. MTR måste också justera en del tjänster på Lokalvården som bryter mot veckoarbetstiden. Vi har också, som vi har skrivit förut, den 3 april, en central tvist angående felräkningspengar som MTR vägrar att betala till spx. Vi börjar också på fredag den 16 mars sakta att förhandla om det lokala kollektivavtalet. På fredag vi ska diskutera lite allmänt och sedan ska vi byta på yrkanden inför det lokala varvet.

 KLUBBAKTUELLT v12.

Posted in Förhandlingar, Information, Löner | Taggad: , , | 5 Comments »

 
%d bloggare gillar detta: