MTR bildar ett nytt bolag för FM verksamheten – Vad innebär det?


MTR kallade Seko Tunnelbanan till förhandling för cirka 2 veckor sedan om att bilda ett eget bolag av det som idag är Facility Managment. Informationen vi fick var under sekretess och vi har under den tid som passerat försökt påverka MTR att ändra uppfattning.
Att stycka upp MTRs verksamhet i tunnelbanan genom att starta ett separat bolag för FM är en riktigt dålig idé. Att hålla ihop tunnelbanan, så som det varit i många år, är det bästa för våra medlemmar och för driften.

Seko begärde ett möte med MTRs högsta ledning för att kunna påverka deras beslut. På mötet deltog MTR Nordics VD Mark Jensen. Vd:n redogjorde att MTRs intentioner är att på sikt kunna vinna andra uppdrag och på så sätt bedriva städning, fordonsvård, klottersanering m.m. på fler ställen än bara tunnelbanan.

Det formella beslutet är ännu inte taget av MTR att bilda ett bolag men de har påbörjat processen för att starta upp bolaget. Så som lagstiftningen ser ut kan vi inte hindra MTR från att bilda nya bolag eller att flytta delar av sin verksamhet från ett bolag till ett annat. Har MTR bestämt sig så kan de genomföra förändringen.
Därför fokuserar Seko nu på att förhandla fram ett så bra avtal som möjligt för våra medlemmar. MTR FM kommer med stor sannolikhet att utföra arbete på andra ställen än tunnelbanan, därför är det viktigt för Seko att säkerställa att det nya bolaget har rätt kollektivavtal. Tunnelbanans kollektivavtal är utvecklat för att städa och underhålla tunnelbanan, inte för att göra detta på tex pendeltågen eller järnvägen som har andra villkor.

Eftersom det är ett nytt bolag är det förbundets ansvar att teckna kollektivavtal. Förbundets ombudsman Carolin Evander är därför den som är ansvarig för förhandlingarna med MTR FM om att teckna ett nytt kollektivavtal. Med i förhandlingarna finns representanter från Seko Tunnelbanan.

Det vi vet idag är att MTR avser att göra en verksamhetsövergång från MTR
Tunnelbanan till MTR FM. När och hur detta ska ske är inte klart. De som idag är KSV omfattas inte av förändringen av bolag och kommer vara kvar i MTR Tunnelbanan.
Förhandlingar om kollektivavtalet har precis påbörjats och ingenting är klart.

Med anledning av det här så bjuder vi in till Seko in till informationsmöten. Vi kommer berätta om förhandlingarna och så gott vi kan svara på frågor som ni har.
Pga. Covid-19 vill vi att ni anmäler ert deltagande senast dagen innan via mail till: info.klubb111@gmail.com
Max 40 personer får delta vid varje informationsmöte.
Vi bjuder på en macka.
Lokal: Barnhusgatan 6.
Närmsta T-bana är Hötorget eller T-centralen.

Tisdag 16/6 kl 16.00-18.00

Onsdag 17/6 Kl 16.00-18.00

Måndag 22/6 Kl 16.00-18.00

Tisdag 23/6 Kl 16.00-18.00

Hälsningar
Seko Tunnelbanan
Carolin Evander, ombudsman Seko.

SEKO tunnelbanan information om MTR FM

Sök heltid tjänster du som är lokalvårdare!


Hej!

Äntlingen efter press från Seko har Lokalvården har börjat tillämpa avtalet, dvs att man ska annonsera lediga tjänster och alla anställda som vill kan söka heltid. Det gäller då, LAS datum för att man ska få heltid.

Denna gång kan man söka senast den 26 augusti 2019.

Ni kan gå in i länken, skapa ett konto om ni har inte det, och sök i så fall heltid.

Här är annonsen

https://intranet.mtr.se/vi_pa_MTR/newsportal/lediga_tjanster/Sidor/default.aspx

Här är protokollet som reglerar detta: https://klubb111.files.wordpress.com/2018/06/fc3b6retrc3a4desrc3a4tt-till-lediga-heltidstjc3a4nster-med-bilaga.pdf

Båtresa för sektion lokalvården


Båt

29/04-2016 avgång på fredag kl 19:30 från Värtahamnen och vi kommer tillbaka den 30/4- 2016 lördag kl 18:30 på Värtahamnen.

Resan kostar 445 kr. Klubben står för 245 kr och varje medlem måste betala 200 Kr.

I priset ingår:

  • Hytt B (två personer i varje hytt)
  • Frukost buffé den 30/4 kl 8:00 lokal tid och Lunch buffé kl 14:00 lokal tid.

Avgiften på 200 kronor är fast bindande. Om man inte åker med, får man inte pengarna tillbaka.

Sista anmälningsdagen är tisdagen den 22 mars.

Först i kvarn som gäller, dvs den som anmäler sig först kommer att få en plats.

Pengarna betalas in via klubb konton. Plusgiro 456214-6.

Skriv personnummer, namn och efternamn samt eventuellt vem man vill dela sin hytt med.

 

Resan är bara för SEKO-medlemmar.

Båtresa LKV

Angående arbetet på vita linjen!


Hej!

Vi har fått veta att en del arbetsledare inom Lokalvården skickar lokalvårdare för att städa och moppa vita linjen på plattformen i olika stationer utan att man har tänkt på säkerheten!

Detta är helt oacceptabelt och det strider mot Trafiksäkerhetsinstruktion för tunnelbanan (Tri Tub) som styr hela tunnelbanan. Så står det på TRI TUB och gäller alla!!!

Läs mer på bifogade filen

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis Ordförande SEKO, Tunnelbanan, Klubb 111

Semere Gerezgiher Ordförande sektion Lokalvården

Angående arbetet på vita linjen

Placering för lokalvården i höst.


SEKO och MTR är överens om att vi ska ha en placering i höst för lokalvården!

MTR har bjudit in SEKO till schemadiskussioner för att vi gemensamt ska komma fram till hur placeringen ska gå till, hur tjänsterna ska se ut och andra detaljer som måste lösas.

MTR ska nu kartlägga behovet av sociala tjänster. Om du är ensamstående med barn, kanske har ett barn med speciella behov eller själv är i behov av anpassade arbetstider pga. rehab, så ska du informera MTR om detta. Arbetsledningen kommer ut med information om hur du ska göra.

Placeringsordningen ska också fastställas. MTR ska försöka hitta gamla anställningslistor för att kunna få fram en korrekt placeringsordning. Det är bra om du själv försöker hålla koll på vad du har för placering, det är oftast du själv som vet hur länge och hur mycket du jobbat i tunnelbanan!

Schemagruppen ska träffas igen måndag den 1/8. Vi har precis påbörjat arbetet inför höstens placering men hittills verkar det gå bra och vi är positiva! 

/Klubbstyrelsen.

TV inslag om städningen i Stockholms Tunnelbanan


Här är de inslag från TV4 angående städningen i Stockholms Tunnelbanan

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_stockholm?title=9_miljoner_for_dalig_stadning&videoid=1764076

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_stockholm?title=skitigare_tunnelbana&videoid=1774576

 

 

Och här kommer svaret från MTR

Lokalvården granskas av TV4 Stockholm
2011-07-09 MTR Stockholms lokalvård granskades av de lokala TV4-nyheterna och dessvärre uteblev de korrekta svaren som getts under intervjun, i själva nyhetsinslaget.

MTR Stockholms lokalvård granskades i veckan av de lokala TV4-nyheterna. Stefan Sernefors, chef för lokalvården intervjuades, men dessvärre uteblev de korrekta svaren som getts under intervjun, i själva nyhetsinslaget. På grund av detta, avböjde MTR Stockholm att medverka i ytterligare en intervju inför fredagens inslag. Vi erbjöd dock skriftligen TV4, faktabaserade svar på deras frågor, samt dementerade uppgifterna om uppsägningar.

65 medarbetare av 250 har inte sagts upp från lokalvården

Den 1 juni 2010 påbörjade stationsverksamheten en förändring i sin organisation då man bland annat introducerade så kallade kombinationstjänster. Detta innebar att lokalvårdens arbetsstyrka förstärktes med drygt 100 spärrexpeditörer. Dessa spärrexpeditörer städar under den trafikfria tiden, som en del av sin tjänst. Tidigare var stationerna stängda och obemannade under den trafikfria tiden.

 

– Detta var en stor förändring som har tagit tid, men vi har satsat 100 % för att ingen skulle förlora jobbet. Förändringen ledde till ett minskat behov av medarbetare inom lokalvården, men ingen har blivit uppsagd, säger Kimmo Piri, stationsdirektör.

Ett stort antal av de medarbetare på lokalvården som blev övertaliga, har istället fått möjligheten att utbilda sig till t.ex. spärrexpeditör eller kundservicevärd. Dessutom skedde en del så kallade ”naturliga avgångar”, som pensionering eller att medarbetare sagt upp sig för att de fått ett nytt arbete på ett annat företag.

Kombinationstjänsterna som introducerades har lett till ett antal förbättringar för både medarbetare och resenärer:

 

  • Genom att förlänga nattpassen har man utökat antalet heltidstjänster
  • Stationerna är alltid bemannade vilket har medfört mindre skadegörelse på stationerna
  • Våra resenärer riskerar inte att bli kvarglömda efter stängning, det finns alltid någon på plats som kan vara behjälplig.

 

Förändringen har genomförts stegvis sedan 1 juni 2010 och har inneburit utbildningsinsatsningar och investeringar i maskiner och utrustning till en kostnad av 6 miljoner kronor.

MTR Stockholm städar stationer i enlighet med avtalet med SL

 

– Vi ska städa per vårt avtal med SL, det är det vi får betalt för, säger Kimmo. Men att vi skulle instruera våra medarbetare att städa mindre, är inte korrekt. Snarare instruerar vi dem att de ska städa i enlighet med vad vi avtalat med SL.

 

Avtalet med SL reglerar hur mycket vi ska städa per dag och vad vi ska städa. Stationer ska t.ex. städas en gång per dygn, fortsätter Kimmo.

 

 

Kundnöjdheten har ökat stadigt sedan MTR Stockholm tog över driften

 

Sedan MTR Stockholm tog över driften och underhållet av tunnelbanan har kundnöjdheten kring den upplevda renheten i stationer ökat. Den 2 november 2009 var 57 nöjda och i den senaste mätningen var siffran uppe i 67 %. Men vi jobbar aktivt hela tiden med att titta på hur vi med både metoder och processer kan förbättra städningen.

 

– Detta är ett kvitto på att den nya lokalvårdsorganisationen fungerar bra. Våra resenärer är mer nöjda nu än förr, säger Kimmo.

 

 

MTR Stockholm kommer på måndag att gå ut med en rättelse för att bemöta de felaktiga och kraftigt vinklade uppgifterna i gårdagens inslag.

Löneförhandlingar för Lokalvården 2010 och Tjänstemän 2010-2011 är klara


I slutet av förra veckan avslutades förhandlingarna om Lokalvården för 2010 och Tjänstemän (Trafikledare, FRC, Arbetsledare, Informatörer osv) för båda åren 2010-2011.

För Lokalvårdens del tog det jätte långt tid för att man försökte att införa lönestege istället för individuella lönerna. Fram till i början av 2011 var MTR positiva men sedan ville MTR att införa lönesteget om vi gick med på att säga upp personal på lokalvården. SEKO tyckte att detta var oacceptabelt. Nu fick Lokalvården som kollektiv lite extra jämfört med trafikpersonal dvs 0,93% som vi är inte alls nöjda med. Det finns en positiv sida i alla fall och det är att alla som hade jätte låga löner dvs runt 17.000 får en lönelyft, en låglönesatsning. Minimum blir det 18.000 kronor som är en bra grund för förhandlingarna för 2011.

Angående Tjänstemän, presenterade vi våra förslag och ganska snart märkte vi att MTR ville satsa extra på Trafikledare (något som SEKO har kämpat jätte länge). De andra skulle inte få liknade höjningar. SEKO kritiserade detta och vi lyckades få upp deras löner lite mer, jämfört med deras ursprungliga förslag.

Just nu förhandlar vi om lönerna för 2011 för Trafikpersonal och Lokalvården. Man hade en ambition att vara klara den 10 juni, för att få lönerna i slutet av juni men det kommer inte bli så. Vårt mål är att få ett så bra avtal som möjligt, därför vill vi inte stressa processen.

Vi förhandlade den 9 och 10 juni och nästa förhandlingsdatum är torsdagen den 16 juni. SEKO försöker visa till MTR att det är vi, personalen som står för deras vinster, att tunnelbanan fungerar bra och att lönen är ett sätt som man kan visa uppskattning, istället för bara tomma ord.

SEKO:s förhandlingsdelegation:

Jannis Konstantis, Jenny Skagerman, Moncef Jerbi, Jan (Jampe) Melakoski.