Kallelse nomineringsmöte Torsdagen 16 januari 2020 kl 16.00


Kallelse nomineringsmöte

Torsdagen 16 januari 2020 kl 16.00
plats: Barnhusgatan 6, 1 tr upp, lokal Kompassen.

På dagordningen bl a:

 1. Mötet öppnas
 2. Mötesformalia
 3. Nomineringar till Klubbuppdrag
  • 1 st kassör 2 år
  • 3 st ersättare, 1 år
  • 1 st ord revisor 2 år
  • 2 st ers revisorer, 1 år

Obs! Därutöver 5st ordinarie ledamöter till klubbstyrelsen, dessa redovisas nedan under resp. sektion.

 

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut 3 år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Söderut 3 år

 

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Kundservice 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 2 st SKO Station Röd Linje Norrut, 3 år
 • 3 st SKO Trafik Rld linje Söderut, 3 år

 

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice /Trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st SKO KSV Blå linje, 3 år
 • 2 st SKO Trafik Blå linje, 3 år

 

Sektion 101 Lokalvården

 • 1 st Ordförande/ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 1 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 st valberedare 1 år

 

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 st Ordförande/ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen
 • 1 st valberedare 1 år
 • 1 st SKO FM Kundmiljö och Logistik (Hittegods) 3 år
 • 2 st SKO FM (Fastighets och Teknik) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Servicecenter) 3 år

Depåpersonal

 • 1 st kontaktombud Högdalen, 1 år
 • 1 st kontaktombud Vällingby, 1 år
 • 1 st kontaktombud Nyboda, 1 år
 • 1 st kontaktombud Rissne, 1 år
 • 2 st Skyddsombud Högdalen, 2 år
 • 2 st Skyddsombud Vällingby, 2 år
 • 2 st Skyddsombud Nyboda, 2 år
 • 2 st Skyddsombud Rissne, 2 år
 • 2 st Klotter (alla depåer), 2 år

 

 1. Val (Valordning, valkommittén, datum osv)
 2. Motioner
 3. Information förhandlingar samt övrigt.

Om du vill nominera maila till valberedning.klubb111@gmail.com

Du kan även nominera till medlemsmöte. Se till att den nominerande personen är tillfrågat och accepterat nomineringen.

Kallelse nomineringsmöte januari 2020

Kort rapport från nominerings- och medlemsmöte den 16 januari 2014


Medlems- och nomineringsmöte den 16 januari 2014 har gått igenom nomineringarna och avslutade nomineringar för de flesta posterna. För en del lämnades nomineringen öppet till årsmöte. Mer information kommer snart.

Medlemsmötet har beslutat också efter förslag från klubbstyrelsen att:
1. Resan med klubbens pengar till Grekland som klubbstyrelsen tänkte att genomföra blir inte av.
2. Att klubbstyrelsen anslår 20.000 kronor från budgeten till planeringskonferensen till insamlingen för de grekiska arbetare och deras familjer.
3. Att årets, konferens för 2014 äger rum i Stockholm.

Kallelse till nomineringsmöte den 16 januari 2014 – OBS!!! Platsen har ändrats


OBS!!! Platsen har ändrats pga problem med bokningen. Den nya lokalen som nomineringsmötet ska äga rum är flyttat lite längre upp, inte långt från den gamla lokalen. Mötet ska äga rum i Erikdalsskolans aula, Ringvägen 58-66.

Alla medlemmar är välkomna till Klubbens nomineringsmöte torsdagen den 16 januari kl 14.30, Erikdalsskolans aula, Ringvägen 58-66.

Ni kan läsa på den bifogade affischen om vilka poster man kan nominera samt var man skickar nomineringarna.

Plats nomineringsmöte

Affisch nomineringsmöte 16 januari 2014

Om Klubbens planeringskonferens 2

Glöm inte! – KALLELSE TILL NOMINERINSSMÖTE I KLUBB 111


NÄR? MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012. KLOCKAN 17.30

VAR? ABF-HUSET

SVEAVÄGEN 41, T-RÅDMANSGATAN.

 

På dagordningen:

Nomineringar till:

Klubbstyrelsen

Sektionsstyrelserna

Nomineringar till skyddsombud på olika skyddsområden samt om 2 st ytterligare skyddsombud Gup Station på 3 år

 

Vi bjuder på en macka och kaffe eller te!

Varmt välkomna önskar klubbstyrelsen!

 

 

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet!

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.