KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Posts Tagged ‘SEKO Klubb 111’

Vi stödjer Vårdpersonalens heroiska kamp

Posted by klubb111 på 27 mars, 2020


I några veckor nu vårdpersonal i Sverige men också hela världen kämpar mot coronaviruspandemin.

Vi uttrycker vår solidaritet till deras kamp för människoliv.

Vi anser att nu syns dramatiskt resultaten av alla neddragningar i vården som har pågått i åratal i form av uppsägningar av personal, privatiseringar, avverkning av inhemsk produktion av läkemedel och sjukvårdsmaterial osv.

Utöver det moraliska stödet i form av man klappar händerna en viss tid för att visa respekt för vårdpersonalens arbete, anser vi att det bästa stöd är att göra allt att vårdpersonalen arbetar i en säker miljön med den nödvändiga utrustning och mänskliga förhållanden. Vi vill inte se som i Italien en situation då vårdpersonalen blir offer för ett inhumant system.

Vi anser att vården ska återgå till offentlig regi och alla vårdinrättningar i hela landet ska underställa sig Socialstyrelsen.

Att staten inte ska be om att de olika privata företag ska skicka frivilligt sjukvårdsmaterial och utrustning men att man ta över alla material som finns i landet.

Att man ska anställa behövlig personal med bättre löner och inte förlita sig till frivilliga, som är bra att de finns men som komplement.

Att skaffa på alla sätt all skyddsutrustning som behövs för personalen.

Man kan även ta över hotell och liknade inrättningar för att täcka behov som finns för vårdpersonal och deras familjer till skydd.

Vi står på våra arbetskamraters sida på vården och vi uttrycker all vår respekt för deras arbete!

Styrelsen för Seko Tunnelbanan                                       2020-03-27

Posted in Information, Solidaritet | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Problem för vissa arbetskamrater att ta sig till jobbet fr o m den 23 mars

Posted by klubb111 på 20 mars, 2020


Trafikförvaltningen har beslutat att kollektivtrafiken utom tunnelbanan och pendeltåg ska ha mindre och ändrade turer fr o m måndagen den 23 mars pga som SL skriver ”effekterna av coronaviruset”.

Detta skapar problem för några arbetskamrater då bussar ställs in eller ändrar avgångstid och då t ex man hinner komma till jobbet tidig på morgon.

Vi har kontaktat MTR och de kommer skicka ut ett sms till alla då man anmäler till sin chef om man har problem för att lösa det.

Seko uppmanar alla som kommer att ha problem att kontakta sin närmaste chef för att lösa det. Om MTR är inte villiga att lösa det, kontakta oss till sekotunnelbanan@gmail.com

Posted in Information | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

NYA RUTINER ANGÅENDE FACKLIGT VERKSAMHET OM CORONAVIRUS

Posted by klubb111 på 18 mars, 2020


Hej alla!

Fr o m idag 18 mars gäller nya riktlinjer angående all fackligt verksamhet i Tunnelbanan
1. Alla möten för Klubben och sektionerna men även Skyddsombudsorganisationer (medlemsmöten, styrelsemöten, förhandlingsgrupp osv) ställs in tills vidare! Om det är nödvändigt man kan kommunicera via mail, telefon, skype eller en annan digital metod.
2. Expeditionen är öppet men bara för förbokade besök. Telefontider är samma som förut men det kan hända att man svarar hemifrån (inkopplat)
Vid frågor, kontakta mig
Mvh
Jannis Konstantis
076 641 12 94

 

Posted in Information | Taggad: , , | 2 Comments »

Läget i Tunnelbanan angående Coronaviruset

Posted by klubb111 på 17 mars, 2020


Läget i Tunnelbanan angående Coronaviruset                                                                                       2020-03-17

 

Sedan förra veckan har MTR:s ledning, ordförandena för de olika fackföreningarna och huvudskyddsombuden inom tunnelbanan träffas regelbundet angående situationen med Coronaviruset.

 

Igår, måndagen den 16 mars, ägde rum ett telefonmöte och Seko krävde en del åtgärder som enligt oss måste äga rum för att minimera riskerna för personalen.

 

Seko kräver att:

 1. Seko vill ha en riskbedömning angående Coronaviruset. I riskbedömning som vi vill ha är en planering om hur smitta ska handskas, risker, åtgärder samt vem är ansvarig för åtgärderna och när åtgärderna ska vara implementerade.
 2. Vi kräver att MTR tar fram en krisplan hur de ska agerar vi om en arbetskamrat är smittad.
 3. Vi kräver att inga förstadagsintyg skall utges under perioden som Coronaviruset är hos oss samt att de nu gällande förstadagsintygen skall dras in under perioden så att våra medlemmar ska stanna hemma och inte riskera att smitta andra med sjukdomen.
 4. Under sjukdomsperioden skall inte heller det finnas några krav om sjukintyg mellan dag 7 och 14.
 5. Vi kräver också att personalen skall få ha personlig skyddsutrustning i form av engångshandskar, munskydd, desinfektionsmedel osv samt att de skall kunna gå undan när de känner ett behov av det för att kunna tvätta händerna. Vi väckte förslaget att MTR ska kräva av Trafikförvaltningen att lätta upp kravet på att alltid ska servicediskarna ska vara bemannade samt att under perioden som denna situation råder ska man dra in plattformsvärdar.
 6. Vi vill också att man ska rengöra och desinfektera våra arbetsplatser (mässar, servicediskar osv) men också att MTR ser över hur man arbetar på allmänna utrymmen så som plattformar, biljetthallar, trappor och rulltrappor osv.

 

MTR har sagt att de återkommer snart angående frågorna om förstadagsintyg och läkarintyg samt att det ska bli en riskbedömning denna vecka som ser över alla de andra frågorna tillsammans med Skyddsombudsorganisationen.

 

MTR ska ta sitt arbetsgivaransvar på allvar och vi kommer alltid att kräva det bästa för våra kollegor speciellt nu i såna här kristider.

 

Vi återkommer med mer information snart.

Läget i Tunnelbanan angående Coronaviruset 2020 17 mars 2020

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

Alla dokument inför årsmötet den 13 mars 2020

Posted by klubb111 på 9 mars, 2020


Hej!

Här kommer alla dokument som ska behandlas på årsmöte fredagen den 13 mars.

2019 var också ett innehållsrikt år när det gäller olika aktiviteter som vår klubb Seko Klubb 111 hade, förhandlingar om viktiga frågor, solidaritet från klubben till andra kämpade arbetare i Sverige och olika länder osv. Sist men inte minst var det ett innehållsrikt år när det gäller kampen på vår arbetsplats, för bättre arbetsvillkor och att försvara våra arbetskamrater.

Verksamhetsberättelse 2019

Balansräkning 2019

Medlemsvård

Resultaträkning 2019

Saldolista 2019

Posted in Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Valresultat omgång 1

Posted by klubb111 på 5 mars, 2020


SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 har den 3 mars 2020 och den 4 mars 2020, haft allmänna
val, första omgång.

Resultatet blev enligt följande:

Sammanlagt röstade 219 medlemmar.
Av dem röstade 45 medlemmar genom poströstningen.

Sista valomgång äger rum fredagen den 13 mars på årsmöte. Se separat kallelse

Valresultat Omg 1 Klubb 111 – 2020

Posted in Information, Val | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Alla platser till middag efter årsmöte är fullbokade

Posted by klubb111 på 5 mars, 2020


Hej!

Ni kan inte längre anmäla er till middag efter årsmötet, då alla platser är fullbokade.

Ni är självklart välkomna att delta till årsmöte.

 

Mvh

Klubbstyrelsen

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Kallelse till årsmöte 13 mars 2020

Posted by klubb111 på 24 februari, 2020


Hej!

Här kommer kallelsen till årsmöte 2020.

Handlingarna kommer att anslås här snart samt kommer dem att finnas på årsmöte.

 

Kallelse årsmöte

Fredagen 13 mars 2020 kl 17.00
plats: Barnhusgatan 6, 1 tr upp, lokal Kompassen.

På dagordningen bl a:

 1. Mötet öppnas
 2. Mötet behörig utlysning
 3. Val av presidium: a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) 2 st Justerare d) 4 st rösträknare
 4. Verksamhetsberättelse 2019
 5. Ekonomisk berättelse 2019
 6. Revisorernas berättelse 2019
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2019
 8. Nomineringar till vakanta platser

Klubben

 • 2 st ers revisorer, 1 år

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut 3 år

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)

Sektion 101 Lokalvården

 • 1 st valberedare 1 år

Sektion 124 Tjänstemän

 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen
 • 1 st valberedare 1 år
 • 1 st SKO FM Kundmiljö och Logistik 3 år
 • 2 st SKO FM (Fastighets och Teknik) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Servicecenter) 3 år

Depåpersonal

 • 1 st kontaktombud Högdalen, 1 år
 • 1 st kontaktombud Vällingby, 1 år
 • 1 st kontaktombud Nyboda, 1 år
 • 1 st kontaktombud Rissne, 1 år
 • 2 st Skyddsombud Högdalen, 2 år
 • 2 st Skyddsombud Vällingby, 2 år
 • 2 st Skyddsombud Nyboda, 2 år
 • 2 st Skyddsombud Rissne, 2 år
 • 2 st Klotter (alla depåer), 2 år
 1. Val och bekräftelse av val

Klubben

 • 1 st kassör 2 år
 • 3 st ersättare, 1 år
 • 1 st ord revisor 2 år
 • 2 st ers revisorer, 1 år

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut 3 år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Söderut 3 år

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Kundservice 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice /Trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st SKO KSV Blå linje, 3 år
 • 2 st SKO Trafik Blå linje, 3 år

Sektion 101 Lokalvården

 • 1 st Ordförande/ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 1 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 st valberedare 1 år

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 st Ordförande/ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen
 • 1 st valberedare 1 år
 • 1 st SKO FM Kundmiljö och Logistik 3 år
 • 2 st SKO FM (Fastighets och Teknik) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Servicecenter) 3 år

Depåpersonal

 • 1 st kontaktombud Högdalen, 1 år
 • 1 st kontaktombud Vällingby, 1 år
 • 1 st kontaktombud Nyboda, 1 år
 • 1 st kontaktombud Rissne, 1 år
 • 2 st Skyddsombud Högdalen, 2 år
 • 2 st Skyddsombud Vällingby, 2 år
 • 2 st Skyddsombud Nyboda, 2 år
 • 2 st Skyddsombud Rissne, 2 år
 • 2 st Klotter (alla depåer), 2 år
 1. Motioner
 2. Information förhandlingar samt övrigt.

Om går du på fritiden får du 2½ timme övertid/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på persisk buffé och alkoholfri dryck samt kaffe efter årsmötet på restaurang ”Shahrzad”, Regeringsgatan 111.

För att närvara vid maten måste du anmäla dig senast måndagen den 8 mars kl 23.59 till sandra.klubb111@gmail.com

Anmälan är bindande. Skriv i mailet, ditt namn samt personnummer. Om du anmäler dig och dyker inte upp, kommer du att debiteras med 500 kronor.

Välkomna

önskar Klubbstyrelsen

Kallelse årsmöte 2020

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | 1 Comment »

Missa inte extra ledighetsdagen för 6 juni

Posted by klubb111 på 14 februari, 2020


I år infaller nationaldagen på en lördag. Det betyder extra kompensation för utebliven ledighet i vårt kollektivavtal.

Enligt kollektivavtal:

För veckoslutslediga gäller att med helgdag jämställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton.
Då Sveriges nationaldag infaller på en
 lördag eller söndag utges en extra ledighetsdag för veckoslutsledig personal.
 fredag eller lördag utges en extra ledighetsdag för personal med fridagssystemet V5.

Förutsättningen är att anställningen består den sjätte juni aktuellt år.

Ledighetsdagen förläggs enligt arbetstagarens önskemål under förutsättning att begäran kommit arbetsgivaren till
känna innan Sveriges nationaldag. I annat fall placeras ledighetsdagen i arbetstagarens tillgodohavande av kvittningstid.

Posted in avtal, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Fackliga Val på gång!

Posted by klubb111 på 13 februari, 2020


Klubben har nu haft sitt nomineringsmöte. Valen kommer och äga rum via poströstning och val i vallokaler enligt följande:

1:a Valomgång

Poströstning 20 februari – 2 mars

Val i vallokaler

Tis 3 mars 11.00-18.00 GUP samt VÄS

Ons 4 mars 11.00-18.00 TCE samt LIH

Tor 5 mars rösträkning GUP

Du får rösta i vilken vallokal du vill oavsett områdes tillhörighet.

Eventuell 2:e och 3:e valomgång samt resterande val sker på Årsmötet fredagen den 13 mars. Separat kallelse anslås senare.

 

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill Poströsta!

För att kunna poströsta i 1:a valomgången MÅSTE du registrera dig till valkommittén senast är tisdagen den 18/2. Anmälan efter detta datum beaktas ej.

Om/när du har poströstat kan du inte ångra dig och välja att rösta i vallokalerna, (dock kan du rösta i vallokalerna om du av någon anledning inte skickat in din poströst)

Om Du redan anmält dig så behöver Du INTE anmäla dig en gång till!

   

Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till: postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till                  ‘

SEKO Tunnelbanan Klubb 111

c/o MTR                      

Johanneshovsvägen 5

121 41 Johanneshov.

Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 

Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt

MTR:s Ontrack (Som anställd         Kollektivavtal        Fackliga kontakter)

Klubbvalen 2020 Information om fackliga val och poströstning Ny Utskick

 

Posted in Information, Val | Taggad: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: