KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Posts Tagged ‘SEKO Tunnelbanan’

Information om Särskild ålderspension (SÅP) Stockholm 2020

Posted by klubb111 på 20 januari, 2020


Bakgrund

Mellan Seko och MTR finns det ett avtal från augusti 2009 som ger möjlighet till trafikpersonal (förare, stations- samt kundservicevärdar) som var anställda före 2002 att få särskild ålderspension. Detta innebär konkret att om någon som arbetade i de ovannämnda yrkena och var anställd före 2002 när pensionsåldern var 65 år, hade rätt att få SÅP redan vid 61 år och få SÅP fram tills 65 år.

Ändringar i lagen

Som man känner till riksdagen röstade fram 2019 en höjning av pensionsåldern i etapper. Redan 2020 höjdes minimum åldern som man kan gå i pension vid 62 år medan den allmänna pensionsåldern höjs succesivt till 66 år och sedan till 67 år och rätten att arbeta upp till 69 år. Lagen som röstades fram reglerar också automatiskt att när medellivslängden höjs, då kommer också pensionsåldern höjas men oklart hur mycket.

Seko Klubb 111 var motståndare till att den allmänna pensionsåldern skulle höjas och organiserade protester, demonstrationer osv redan 2018 men tyvärr var vi mycket ensamma i detta, utom några undantag.

Vi var motståndare av två anledningar. Den ena var att under de förutsättningar som finns i vårt samhälle med den ökade produktiviteten, att vi betalar mer pengar till systemet, att våra pensionspengar spelas bort av olika företag i olika skatteparadiser osv skulle det vara möjligt inte bara att behålla pensionsåldern till 65 år men även sänka den! Den andra anledningen såg vi att det skulle påverka vårt avtal om SÅP. Dvs att vårt avtal i längden skulle vara utan innehåll (utom vissa undantag), då även om man hade rätt att gå med SÅP vid 61-65 år, skulle man inte göra detta, om den allmänna pensionsåldern skulle höjas till 66 år, 67 år eller t o m mer. Alla skulle vara tvungna om man fick SÅP att börja arbeta igen efter 65 år, då man skulle förlora mycket på pensionen.

Därför Klubben diskuterade detta internt, både i förhandlingsgruppen, klubbstyrelsen men även på medlemsmötet om vad vi skulle göra. Det gäller trots allt en tredjedel av våra medlemmar.

Vi hade två alternativ:

 1. Att inte göra något, som innebär att nästan alla som skulle drabbas men minskad pension på ett eller annat sätt.
 2. Att anpassa SÅP till den nya lagen med så lite påverkan som möjligt.

Nytt avtal

Seko Klubb 111 valde det andra alternativet och vi begärde förhandlingar. Vi diskuterade frågan med MTR och vi kom överens. Vi skrev under ett protokoll som ersätter den nuvarande kollektivavtalet om SÅP.

Avtalet innebär att samma villkor som gällde fortsätter att gälla men det blir ändringar i pensionsåldern.

Alla som är födda före 1959 berörs inte av ändringar, då gäller fortfarande det gamla avtalet för dem.

Alla som är födda 1959 eller senare, gäller det nya avtalet som ger rätt till att få SÅP i 4 år, fr o m 2020 från 62-66 år och senare när pensionerna höjs igen från 63-67 år. Vi har infört också en bestämmelse att åldersgränser anpassas, dvs att SÅP åldern kan höjas eller sänkas om lagen om allmän pensionsåldern ändras.

 

På detta sätt anser klubben att vi har behållet värden i kollektivavtalet, som annars skulle försvinna med åren.

Både det gamla och det nya avtalet om SÅP finns det på vår hemsida, under flik Kollektivavtal

 

Om ni har frågor, kontakta oss på sekotunnelbanan@gmail.com

SÅP avtal 2020 mellan Seko och MTR

Posted in avtal, Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Klubbvalen 2020 Information om fackliga val och poströstning.

Posted by klubb111 på 20 januari, 2020


Klubben har nu haft sitt nomineringsmöte. Valen kommer och äga rum via poströstning och val i vallokaler enligt följande:

1:a Valomgång

Poströstning 31 januari – 10 februari

Val i vallokaler

Tis 11 feb 11.00-18.00 GUP samt VÄS

Ons 12 feb 11.00-18.00 TCE samt LIH

Tor 13 feb Rösträkning vid GUP

———————————————

2:a Valomgången

Poströstning 20 februari – 2 mars

Val i vallokaler

Tis 3 mars 11.00-18.00 GUP samt VÄS

Ons 4 mars 11.00-18.00 TCE samt LIH

Tor 5 mars rösträkning GUP

Du får rösta i vilken vallokal du vill oavsett områdes tillhörighet.

Eventuell 3:e valomgång samt resterande val sker på Årsmötet 12 mars. Separat kallelse anslås senare.

 

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill Poströsta!

För att kunna poströsta i 1:a valomgången MÅSTE du registrera dig till valkommittén senast torsdagen den 30/1. Anmälan efter detta datum beaktas ej.

När/om man har registrerat sig till 1:a valomgången får man automatiskt valsedlarna även till 2:a valomgången, sista datumet för registrering till enbart 2:a valomgången är tisdagen den 18/2.

Om/när du har poströstat kan du inte ångra dig och välja att rösta i vallokalerna, (dock kan du rösta i vallokalerna om du av någon anledning inte skickat in din poströst)

   

Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till: postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till                  ‘

SEKO Tunnelbanan Klubb 111

c/o MTR                      

Johanneshovsvägen 5

121 41 Johanneshov.

Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 

Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt

MTR:s Ontrack (Som anställd         Kollektivavtal        Fackliga kontakter)

Klubbvalen 2020 Information om fackliga val och poströstning sv

Posted in Information, Val | Taggad: , , | Leave a Comment »

Kallelse nomineringsmöte Torsdagen 16 januari 2020 kl 16.00

Posted by klubb111 på 2 januari, 2020


Kallelse nomineringsmöte

Torsdagen 16 januari 2020 kl 16.00
plats: Barnhusgatan 6, 1 tr upp, lokal Kompassen.

På dagordningen bl a:

 1. Mötet öppnas
 2. Mötesformalia
 3. Nomineringar till Klubbuppdrag
  • 1 st kassör 2 år
  • 3 st ersättare, 1 år
  • 1 st ord revisor 2 år
  • 2 st ers revisorer, 1 år

Obs! Därutöver 5st ordinarie ledamöter till klubbstyrelsen, dessa redovisas nedan under resp. sektion.

 

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut 3 år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Söderut 3 år

 

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Kundservice 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 2 st SKO Station Röd Linje Norrut, 3 år
 • 3 st SKO Trafik Rld linje Söderut, 3 år

 

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice /Trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st SKO KSV Blå linje, 3 år
 • 2 st SKO Trafik Blå linje, 3 år

 

Sektion 101 Lokalvården

 • 1 st Ordförande/ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 1 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 st valberedare 1 år

 

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 st Ordförande/ordinarie klubbstyrelsen 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen
 • 1 st valberedare 1 år
 • 1 st SKO FM Kundmiljö och Logistik (Hittegods) 3 år
 • 2 st SKO FM (Fastighets och Teknik) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Servicecenter) 3 år

Depåpersonal

 • 1 st kontaktombud Högdalen, 1 år
 • 1 st kontaktombud Vällingby, 1 år
 • 1 st kontaktombud Nyboda, 1 år
 • 1 st kontaktombud Rissne, 1 år
 • 2 st Skyddsombud Högdalen, 2 år
 • 2 st Skyddsombud Vällingby, 2 år
 • 2 st Skyddsombud Nyboda, 2 år
 • 2 st Skyddsombud Rissne, 2 år
 • 2 st Klotter (alla depåer), 2 år

 

 1. Val (Valordning, valkommittén, datum osv)
 2. Motioner
 3. Information förhandlingar samt övrigt.

Om du vill nominera maila till valberedning.klubb111@gmail.com

Du kan även nominera till medlemsmöte. Se till att den nominerande personen är tillfrågat och accepterat nomineringen.

Kallelse nomineringsmöte januari 2020

Posted in Information, Möten | Taggad: , , | Leave a Comment »

Ob tillägg under Jul- och Nyår

Posted by klubb111 på 17 december, 2019


Enligt kollektivavtalet har alla som arbetar under Jul samt Nyår har storhelgs ob.

Så står det i Kollektivavtalet:

Obekväm arbetstid på storhelg är:
– tid från klockan 19.00 dag före långfredagen till klockan 07.00 på dagen efter annandag påsk eller på
nationaldagen klockan 00.00 till 24.00
– tid från klockan 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till klockan
07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen
Semestertillägg är inkluderat i beloppen.

Storhelgs ob är 2019 103,18 kr per timme.

Det betyder att år 2019 får man storhelgs ob fr o m måndagen den 23 december kl 19.00 t o m fredagen den 27 december kl 07.00, fr o m den 30 december kl 19.00 t o m 2 januari 2020 kl 07.00.

Posted in Information | Taggad: , , | 4 Comments »

Kallelse medlems- och budgetmöte – 5 december 2019 (uppdaterad med dokument)

Posted by klubb111 på 28 november, 2019


Kallelse medlems- och budgetmöte

Torsdagen 5 december 2019 kl 16.00
plats: Barnhusgatan 6, 1 tr upp, lokal Kompassen.

Förslag på dagordningen

 

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av 2 st justerare
 5. Val av 2 st rösträknare
 6. SEKO Klubb 111:s Verksamhetsplan och budget 2020, presentation och beslut
 7. Beslut om medlemsavgift
 8. Val (Valordning, valkommittén, datum, nomineringsmöte osv)
 9. Motioner

10.Ev Uttalanden

11.Information förhandlingar

12.Avslut

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer bjuda på fika!

Alla medlemmar är mycket välkomna!

Kallelse bugdetmöte 2019

Verksamhetsplan 2020

BUDGET 2020, KLUBB 111

Posted in Information, Möten | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Alla platser till Seko:s julbord är bokade

Posted by klubb111 på 27 november, 2019


Hej!

Vi vill meddela att alla platser till Julbord är nu bokade. Vi har t o m utökat platserna och som sagt nu finns det inga platser att boka mer.

Därför uppmanar vi våra medlemmar att INTE skicka pengar eller kontakta expeditionen för att boka en plats, då det finns inte en sådan möjlighet.

 

Tack i förväg.

Mvh

Klubbstyrelsen

Posted in Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

Informationsmöte för depåpersonal som jobbar dagtid

Posted by klubb111 på 22 november, 2019


Alla lokalvårdare som jobbar dagtid på helger, kallas till informationsmöte.

Information gällande ändringarna för helgerna från den 2 november.

Datum: 4/12-19

Klockan: 16:00-17:30

Plats: Gullmarsplan, plan 4   

 

Ni är välkomna!

Posted in Arbetsmiljö, depåpersonal, Information, Möten | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Medlemsutbildning Seko Klubb 111 Facklig Introduktion – Torsdagen den 21 november 2019

Posted by klubb111 på 7 november, 2019


Medlemsutbildning Seko Klubb 111 Facklig Introduktion

Torsdagen den 21 november 2019

Plats: Barnhusgatan 6 på innegården, Nickes pub.

 

Jobbet är en stor del av livet. Därför är det viktigt att ha ett arbete och trivas på arbetsplatsen. Vad det betyder att ha ett arbete och bra arbetskamrater har du säkert redan funderat på. Den här kursen handlar om varför det också är viktigt att det finns en fackförening och ett kollektivavtal på din arbetsplats.

Facklig introduktion är en kurs för dig som vill veta mer om facket och dina rättigheter på jobbet.

Under en dag pratar vi bland annat om arbetsmarknaden, löner och arbetsvillkor. Lagar, kollektivavtal och a-kassa. Tillsammans reder vi ut så många frågor och funderingar vi kan.

Ekonomi och ledighet

Ledighet från jobbet ersätts med ett skattefritt utbildningsstipendium. Ersättningen för 8 timmar är 928:-. Självklart bjuder vi på fika och kursmaterial.

Senast två veckor före kursstart måste du lämna in ansökan om ledighet till din närmaste chef. Blanketten för ledighetsansökan kommer när du anmäler dig till kursen. Fyll i den och lämna till din närmaste chef så fort du får den. Att få ledighet för att gå en facklig utbildning är en lagstadgad rättighet.

Är du osäker på ledighetsansökan så kontakta klubbens studieansvarig Viktor Risling viktor.klubb111@gmail.com så hjälper han dig.

Kursen börjar 9.00 och slutar senast 17.00

Posted in Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

Julbord 2019 för Seko medlemmar!

Posted by klubb111 på 5 november, 2019


Hej alla!

Seko Tunnelbanan, Klubb 111, bjuder sina medlemmar till Julbord även i år!

Som ni vet, MTR bjuder inte sina anställda på Julbord sedan några år tillbaka men däremot, klubben gör det för våra medlemmar.

Vi erbuder Julbord på sjöss och land.

 

 1. Julbord med Silja Line 2019 för Seko medlemmar

Seko klubb 111, bjuder sina medlemmar på Julbordkryssning med konferens ombord på Silja Line den 23 & den 30 november.

554 kr betalar du i deposition som ni senare får tillbaka på bankkontot.

Resan är bindande och endast närvarande får sina pengar tillbaka!

Samling 06:15 på färjeterminalen vid Värtahamnen. Båten avgår

07:10 från Värtahamnen och åter 18:15. Depositionen betalas till Seko klubb 111 PG 45 62 14-6

Ange namn, födelsedatum, resedatum samt bankkonto.

Sista anmälningsdatum är den 15 november. Vid frågor ring Sandra

På telefon 076 641 12 83

 

2. Julbord 2019 på Solliden för Seko medellemmar

Seko klubb 111 bjuder sina medlemmar på julbord på Solliden på Skansen

Den 7 & 14 december med sittning 19:00; inträde ingår och det gäller först till kvarn

Du betalar 636 kr i deposition som ni senare får tillbaka på bankkontot.

Anmälan är bindande och endast närvarande får sina pengar tillbaka!

Samling kl. 18:30 utanför Solliden. Ange namn, datum samt bankkonto.

Sista anmälningsdatum är den 29 november. Vid frågor ring Sandra

på telefon 076 641 12 83

 

Väl mött!

 

julbord 2019

Solliden julbord Seko

https://www.skansen.se/sv/skansenkartan

 

 

 

Posted in Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

23-timmars kryssning till Åbo med Galaxy

Posted by klubb111 på 9 september, 2019


Seko anordnar för alla medlemmar en kryssning till Åbo med konferens vid två tillfällen. Den 25/10 och den 1/11.

Samling kl. 18:00 vid färjeterminalen. Båten avgår kl. 19: 30 från Värtahamnen och åter i Stockholm kl. 18:15 dagen därpå.

 

Det kostar 1 042 kr och du betalar endast 442 kr. I priset ingår B -hytt, 2 buffé och 1 frukost. Anmälan och inbetalning till klubbens plusgiro 45 62 14 -6

Anmälan är bindande och det gäller först till kvarn 50 plats per gång. Ange namn, födelsedatum, datum samt vem sover du med.

Sista anmälningsdag är den 11 oktober. Vid frågor kontakta Sandra på 076 641 12 83

Posted in Information, Möten | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: