Information om MTRF, övergången och det nya kollektivavtalet.


Information om MTRF, övergången och det nya kollektivavtalet. 

 

  • Verksamhetsövergången till MTRF
  • Viktiga datum och övergångsregler att hålla koll på Vad innehåller det nya kollektivavtalet på MTRF?
  • Vem i Seko ni ska kontakta vid frågor

 

Verksamhetsövergång till MTRF:

Verksamhetsövergången betyder att MTR Tunnelbanan flyttar över det som idag är FM-verksamheten till det nya bolaget MTRF. Själva bolaget MTRF kommer att bildas efter beslut i MTR:s bolagsstyrelse den 16 september.

Övergången till MTRF äger rum den 1 oktober. För att följa med till det nya bolaget behöver du inte göra någonting. Din anställningstid, din lön, ditt schema – allting följer med till MTRF.

Om du har arbetstillstånd så kan du behöva inkomma med nya dokument – mer information kommer om detta.

 

Om jag inte vill följa med till det nya bolaget – vad händer då?

Du måste aktivt tacka nej. Om du tackar nej har du kvar din anställning i MTR tunnelbanan, men alla de jobb som idag utförs av FM verksamheten, så som hittegods, stationsstäd, klottersanering, finns inte kvar i bolaget MTR Tunnelbanan. Det betyder att om du tackar nej så finns inte ditt jobb kvar och MTR Tunnelbanan kommer behöva förhandla med Seko om vilka andra arbeten som finns. I värsta fall kan ett nej innebära att du blir uppsagd pga. arbetsbrist, om du inte kan utföra något annat arbete hos MTR Tunnelbanan, eller om du har kort anställningstid. I bästa fall så får du jobb som KSV, STV, TUTF och blir då kvar på MTR Tunnelbanan. Hur det går beror på hur många som tackar nej, om man klarar av utbildningen för de jobb som finns kvar och din anställningstid. Ifall det bli uppsägningar pga. arbetsbrist på MTR Tunnelbanan gäller följande uppsägningstider:

Sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren                Uppsägningstid i månader

Mindre än 2 år                                                                           1 månad

Minst 2 år men kortare än 4 år                                              2 månader

Minst 4 år men kortare än 6 år                                              3 månader

Minst 6 år men kortare än 8 år                                              4 månader

Minst 8 år men kortare än 10 år                                            5 månader

Minst 10 år                                                                                 6 månader

 

Är du över 55 år och har arbetat i 10 år så har du 12 månaders uppsägningstid vid arbetsbrist. De som gått över från Solreneriet har med sin anställningstid från Solreneriet vid uppsägningar av arbetsbrist.

 

 

Vilka möjligheter har jag att söka jobb i MTR Tunnelbanan om jag är anställd på MTRF?

MTRF kommer att vara ett av många bolag inom MTR Nordic koncernen.

Det betyder att om man vill arbeta som tex. KSV i framtiden hos MTR Tunnelbanan så får man ansöka om det arbetet, precis som man söker vilket jobb som helst. Man har ingen förtur till lediga jobb i MTR Tunnelbanan när man tillhör det nya bolaget MTRF. Förtur till lediga arbeten på MTR Tunnelbanan har de som är anställda på MTR Tunnelbanan. Sedan har MTR en praxis att sökande som är anställda inom koncernen får chansen framför de som söker jobb och inte jobbar på MTR.

Ifall man får ett arbete hos ett annat bolag inom MTR koncernen behåller man sin anställningstid, men den anställningstiden räknas inte in i placeringsordningen, endast vid uppsägning.

 

Viktiga datum och övergångsregler att hålla koll på:

 

Det gamla kollektivavtalet gäller till den 30 november. Det betyder att allt rullar på som tidigare under en övergångsperiod. Vid övergången behåller du ditt schema, fridagsgrupp, lön osv.

Kvotsemester systemet gäller fram till årsskiftet, det nya semestersystemet börjar gälla den 1 januari 2021 då man får nya semesterdagar och det är ett nytt semester år.

Det nya kollektivavtalet börjar att gälla den 1 december. Det betyder att vi under hösten bl.a. kommer att förhandla med MTRF om scheman som ska gälla från den 1 december.

Om du har arbetat in kvittningstid (tid åter) så behöver du ta ut din ledighet senast den 30 november. Kvittningstiden följer inte med. Om du inte tar ut tiden i ledighet kommer den att betalas ut i pengar.

Semesterdagar, komptid, sparad semester följer med över till MTRF. Samma sak gäller för dig som omfattas av rätten till mer semester eller SÅPEN/ITP2, du behåller dessa.

 

Förmånen att kunna hämta ut ett SL kort när man är pensionär försvinner från det nya bolaget, men om du är i pensionsålder och går i pension från MTRF senast den 1

mars 2021 så får du behålla förmånen som pensionär. Detta påverkar inte de som redan gått i pension eller de som går i pension från MTR Tunnelbanan.

 

Vad innebär det nya kollektivavtalet på MTRF?

 

Avtalet på MTRF är ett kollektivavtal som gäller alla i hela verksamheten, det finns tex ingen uppdelning av olika arbetstidsregler för olika yrkesgrupper så som det är idag i Tunnelbanans avtal.

 

Här har vi gjort en sammanställning av de viktigaste delarna av det nya avtalet och jämfört med det avtal som finns idag.

 

 

Kollektivavtalet som gäller på MTRF  från 1 december 2020:

 

•       Provanställning 6 månader från dag 1.

•       Månadslön för alla deltidare.

•       Vid timlön så utgår GFL (baserat på ett genomsnitt av lönerna i förtaget) vilket är en högre ersättning.

•       Mertidsersättningen blir högre.

•       Semesterersättningen 0.8%

 

•       Övertidsarbete och mertidsarbete enligt centrala avtalet. Övertiden räknas från 15 minuten. Max 200 timmar övertid och för deltidare max 175 timmar mertid + 75 timmar övertid.  

 

 

Tunnelbanans avtal för personal inom FM som gäller fram till den 30 november 2020:

 

•       Provanställning 6 månader, inte inräknad anställningsmånad (i praktiken kan det bli nästan 7 mån)

•       Idag har deltidare timlön, utom lokalvårdare.

•       Mertidsersättningen är lägre.

•       Semesterersättningen är 0.6%

 

•       Övertidsersättningen utgår idag från minut 1.

•       Mertid kan man jobba 350 timmar, blir bara övertid i vissa fall om det är på din fridag.

 

•       25 dagars semester

•       Semesterförläggningen; Tar du ut mindre än 1 veckas semester kostar semestern de semesterdagar du lägger ut. Mer än 1 veckas semester kostar varje vecka 5 dagars ledighet. Tar du ledigt ett arbetspass och du arbetar på natten så kostar det 1 dags semester.  

 

•       Fridagar enligt centrala avtalet = Alla under året infallande helger, normalt sett 104 dagar under ett år. Plus de röda dagar/helgdagar som infaller på vardagar. Varierar mellan 7-13 dagar, minst 111 och max 117.

 

•       Jobbar du ständig natt och även arbetar på helger har du 119 fridagar varje år.

 

•       Dygnsvila 11 timmar för alla.

 

•       Arbetstiden på ett arbetspass kan vara 8 timmar ( om du jobbar 40 timmar i veckan) eller 9 timmar (om du jobbar 38 timmar i veckan eller mindre)

 

•       Omloppet max 10 timmar för alla.  

 

•       Fridagen ska omfattas av en ledig dag (24 timmar) plus 12 timmar.  

 

•       25 dagars semester med en extra fridag vid semester om du arbetat hela det föregående året vilket ger 25 dagars semester + 1 dag.

•       Semesterkvoter baserade per fridagsgrupp

 

 

•       System med fasta fridagsgrupper, antalet fridagar varierar beroende på grupp.

 

 

 

 

 

 

 

 

•       Dygnsvila 15 timmar för lokalvårdare, 11 timmar för övriga.

 

•       Arbetstiden får vara 8 timmar, kan vara 9 timmar efter överenskommelse.

 

 

•       Max 9 timmars omlopp för lokalvårdare – hänger ihop med dygnsvilan.

 

•       Du är garanterad att en fridag ska omfatta

24 timmar

 

Vi har gjort följande i avtalet: Jobbar du på fast schema som slutar från 19.00 till 23.59 så får du börja jobba tidigast kl.

12.00 dagen efter din lediga dag.  

 

Jobbar du på ett ständigt nattschema ska varje ledig dag vara minst 36 timmar, två lediga dagar minst 60 timmar, tre lediga dagar minst 84 timmar. Jobbar du på natten så ska fridagsperioden lördagsöndag alltid innefatta tiden mellan lördag kl. 06.00 och söndag kl. 21.00, vilket betyder att fridagsperiodens början alternativt slut till viss del kan inskränka på lördags- respektive söndagsdygnet . Exempel: Om du slutar fredag morgon kl. 06.00 och ska vara ledig helgen kan du börja jobba tidigast kl. 21.00 på söndagen = 63 timmars ledighet.

 

Jobbar du på ett schema så att du slutar innan kl. 19.00 så är du garanterad en ledighet från kl. 19.00 dagen innan din lediga dag och du kan börja jobba tidigast kl. 05.00 dagen efter din lediga dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har rätt att få veta din arbetstid med 14 dagars varsel. Frågan är oreglerad i avtalet.

 

Villkor som vi har behållit från det lokala avtalet, med några små justeringar:

 

SL-kort, med modifieringen att de som i huvudsak jobbar inom SL trafiken har rätt till SL-kortet.  Om MTRF börjar att städa utanför SL trafiken så kommer de som arbetar med detta inte ha rätt till SL kort. SL kortet är kopplat till att man arbetar inom SL trafiken. SL kortet för pensionärer är borta för alla som går i pension från MTRF efter den 1 mars 2021.

Rikskort, kvar med samma regler som idag.

Läkarbesök betalda upp till högkostnadsskyddet

Lönestege för lokalvården – förbättrad med införd yrkeserfarenhet som kriterier istället för anställningstid i bolaget. Det betyder att vid anställning kan man gå in på ett högre lönestege. Uppflyttning i stegen för de som nyanställs kommer att ske efter 1 år och tre månader. Gamla stegen gäller för alla som är anställda innan 1 december 2020. Yrkeserfarenhet gäller för alla som anställs från den 1 december 2020.

Nattarbetstiden ständig natt med arbete mer än var tredje helg = 34timmar och 20min.

De som jobbar natt men är helt helglediga eller lediga minst 2 av 3 helger = 36timmar 20min.

OB ersättningen kvar på samma nivåer.

Alla andra tillägg som finns idag kvarstår. Höjt tillägg för gruppledare till 1435kr och vid PUT sanering höjt till 1099kr.

Tidigare TIDÅTER; En ny övertidsregel som vi kallar för övertid tid mot tid.  Där övertidsarbetet kan tas ut i timme mot timme i utbyte att ledigheten sedan beviljas när den anställde ansöker, 21 dagar innan.

Övergångsregler – alla som har rätt till mer semester samt pensionslösningar behåller dessa villkor.

Fackligintroduktion för nyanställda om 60 minuter per fackförbund.

Omplacering pga. medicinska skäl – bibehållen lön = löneskydd.

Arbetsmiljöavtal.

 

Nytt! Varken från centrala avtalet eller tunnelbanans avtal:

 

Lägsta ingångslöner för klottersanerare. I två nivåer, 21000kr för dem utan tidigare erfarenhet och 23000kr för dem med två års erfarenhet.

Tjänstgöringsställe/stationeringsort. Vid schema förhandlingar måste vi förhandla om var man ska vara placerad och vilka tjänstgöringsställen man har. I fall man arbetar på ett annat tjänstgöringsområde än det man tillhör så får man restidsersättning.

 

Vem ska jag kontakta på Seko om jag har frågor eller problem?

 

Fram till den 1 oktober kontaktar du som vanligt Seko tunnelbanan.

Vi håller på att bygga upp en ny organisation för MTRF och mer information med kontaktuppgifter och namn kommer innan den 1 oktober.

Frågor och svar MTRF 4 september

Hur går det med förhandlingarna om MTR FM?


Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för er som ska flyttas över till MTR FM har gått in i ett slutskede.

Vi bjuder därför in er till informationsmöte för att berätta om hur det går och vad som händer härnäst.

Pga. Covid-19 vill vi att ni anmäler ert deltagande senast dagen innan via mail till: info.klubb111@gmail.com

Max 40 personer får delta vid varje informationsmöte.

Vi bjuder på fika.
Lokal: Barnhusgatan 6.

Måndag 13/7 kl. 16.00-18.00 & Tisdag 14/7 kl. 16.00-18.00

Närmsta T-bana är Hötorget eller T-centralen.

Hälsningar
Seko Tunnelbanan och Carolin Evander, ombudsman Seko.
Informationsmöte MTR FM

MTR bildar ett nytt bolag för FM verksamheten – Vad innebär det?


MTR kallade Seko Tunnelbanan till förhandling för cirka 2 veckor sedan om att bilda ett eget bolag av det som idag är Facility Managment. Informationen vi fick var under sekretess och vi har under den tid som passerat försökt påverka MTR att ändra uppfattning.
Att stycka upp MTRs verksamhet i tunnelbanan genom att starta ett separat bolag för FM är en riktigt dålig idé. Att hålla ihop tunnelbanan, så som det varit i många år, är det bästa för våra medlemmar och för driften.

Seko begärde ett möte med MTRs högsta ledning för att kunna påverka deras beslut. På mötet deltog MTR Nordics VD Mark Jensen. Vd:n redogjorde att MTRs intentioner är att på sikt kunna vinna andra uppdrag och på så sätt bedriva städning, fordonsvård, klottersanering m.m. på fler ställen än bara tunnelbanan.

Det formella beslutet är ännu inte taget av MTR att bilda ett bolag men de har påbörjat processen för att starta upp bolaget. Så som lagstiftningen ser ut kan vi inte hindra MTR från att bilda nya bolag eller att flytta delar av sin verksamhet från ett bolag till ett annat. Har MTR bestämt sig så kan de genomföra förändringen.
Därför fokuserar Seko nu på att förhandla fram ett så bra avtal som möjligt för våra medlemmar. MTR FM kommer med stor sannolikhet att utföra arbete på andra ställen än tunnelbanan, därför är det viktigt för Seko att säkerställa att det nya bolaget har rätt kollektivavtal. Tunnelbanans kollektivavtal är utvecklat för att städa och underhålla tunnelbanan, inte för att göra detta på tex pendeltågen eller järnvägen som har andra villkor.

Eftersom det är ett nytt bolag är det förbundets ansvar att teckna kollektivavtal. Förbundets ombudsman Carolin Evander är därför den som är ansvarig för förhandlingarna med MTR FM om att teckna ett nytt kollektivavtal. Med i förhandlingarna finns representanter från Seko Tunnelbanan.

Det vi vet idag är att MTR avser att göra en verksamhetsövergång från MTR
Tunnelbanan till MTR FM. När och hur detta ska ske är inte klart. De som idag är KSV omfattas inte av förändringen av bolag och kommer vara kvar i MTR Tunnelbanan.
Förhandlingar om kollektivavtalet har precis påbörjats och ingenting är klart.

Med anledning av det här så bjuder vi in till Seko in till informationsmöten. Vi kommer berätta om förhandlingarna och så gott vi kan svara på frågor som ni har.
Pga. Covid-19 vill vi att ni anmäler ert deltagande senast dagen innan via mail till: info.klubb111@gmail.com
Max 40 personer får delta vid varje informationsmöte.
Vi bjuder på en macka.
Lokal: Barnhusgatan 6.
Närmsta T-bana är Hötorget eller T-centralen.

Tisdag 16/6 kl 16.00-18.00

Onsdag 17/6 Kl 16.00-18.00

Måndag 22/6 Kl 16.00-18.00

Tisdag 23/6 Kl 16.00-18.00

Hälsningar
Seko Tunnelbanan
Carolin Evander, ombudsman Seko.

SEKO tunnelbanan information om MTR FM

Prolongering av Spårtrafikavtalet är klar! – Avtalsnytt #5


Prolongering av Spårtrafikavtalet är klar!

Efter veckor av förhandling och kontakter med Almega Tågföretagen har vi äntligen landat i
den enda rimliga åtgärden i detta akuta läge – vi har förlängt Spårtrafikavtalets med sju
månader. Situationen med coronaviruset fortsätter och är allt annat än normalt.

Prolongeringen av Spårtrafikavtalet innebär också att bundenheten till lokala
avtal för Pågatåg och Krösatåg fortsätter att gälla till och med den 30 november
2020. Det går knappast att underdriva hur viktig denna fråga har varit för oss och våra
berörda medlemmar. Lokala avtal på andra bolag i branschen, som bygger på det centrala
kollektivavtalet, följer även de den nya giltighetstiden. Allt fortsätter gälla som vanligt helt
enkelt.

Våra krav på trygghet, rätt till återhämtning och vila och en säker arbetsmiljö är fortfarande
högst relevanta. Våra krav är vad branschen behöver, både i kristid och i den vardag som
förhoppningsvis snart infinner sig igen. När hösten är här kommer det bli fullt upp igen. Vi är
säkra på att tuffa förhandlingar väntar. Vi återkommer med mer information så snart vi vet
mer kring detta.

Äntligen kan vi bocka av frågan om prolongering och lägga fullt fokus på att trygga jobben,
minska smittspridningen och ta oss igenom Coronakrisen. Det är på tiden!

Vi vill också passa på att rikta ett stort och hjärtligt tack till alla Seko-medlemmar och
förtroendevalda som har slutit upp och stöttat oss i förhandlingsarbetet. Stödet har känts och
gett oss trygghet och styrka. Ett stort tack ska också riktas till hela LO-kollektivet som ha gett
oss uppbackning från dag ett. Det här är vad vi menar när vi säger:
Tillsammans är vi starka!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Avtal 2020 Information Spårtrafik 5

Almega äventyrar allmänhetens hälsa!


I Seko Tunnelbanans andra Youtube program informerar vi om hur det går med avtalsrörelsen samt hur Almega driver att bara det centrala avtalet ska prolongeras (förlängas) och inte de lokala kollektivavtal! På det sättet attackerar Almega våra löner och arbetsvillkor som i stort sett finns det endast i våra lokala avtal. De använder coronatiden för att det ska inte bli någon reaktion men de räknar fel!

Utöver det, klargör vi en del frågor som har inkommit från tittarna.

Har du frågor eller vill du att vi ska ta upp något intressant, skicka mail till oss på sekotunnelbanan@gmail.com eller kommentera på youtube kanalen. Du kan även prenumerera på vår kanal. Tryck på knappen Prenumerera på vår Youtube kanal.

 

Avtalsnytt #4 – Almega vill inte förlänga de lokala avtal


Coronaviruset har lamslagit hela världen och nu är det fokus på att rädda jobben och begränsa smittspridningen i samhället. Fack och arbetsgivare inom industrin insåg allvaret och beslöt att prolongera (förlänga) sitt avtal med sju månader, till den 31 oktober i år. Ett klokt beslut under rådande omständigheter.

Under två veckor har vi försökt teckna en motsvarande uppgörelse med Almega Tågföretagen, utan framgång. Vi vill att det centrala avtalet och samtliga lokala avtal förlängs till hösten. Särskilt viktigt är avtalen för Krösatåg och Pågatåg. Enligt uppgörelsen i avtalsrörelsen 2017 löper bundenhet till dessa avtal ut den 30 april 2020. Seko vill att de lokala och de centrala avtalen fortsätter att löpa parallellt, precis som idag.

Almega har avvisat detta förslag.

Almega föreslår att de lokala avtalen löper ut 30 april medan det centrala avtalet fortsätter att gälla i sju månader till. De lokala villkoren skulle enligt Almegas förslag försvinna helt och hållet.

Från Sekos sida är detta en oacceptabel lösning. Samhället befinner sig i kris, människors liv står bokstavligt talat på spel och ekonomin är hotad. Vi vill kunna lägga 100 % fokus på att parera effekterna av Coronapandemin. Vi vill hjälpa våra medlemmar och arbetsgivarna igenom krisen. Sverige behöver tågbranschen. Därför vill Seko förlänga avtalen rakt upp och ner. Alla olösta frågor får förbli olösta till i höst när vi tar tag i dem igen.

Att Almega i stället för att vara lösningsorienterade under dessa tider med stor oro agerar som de gör är både chockerande och provocerande. Nu tvingas vi istället lägga både kraft och energi på att lösa ett problem som inte ens borde dykt upp. Det är frustrerande. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Till dess, håll huvudet högt och känn stolthet i det faktum att utan Sekos medlemmar stannar Sverige. Vi kommer att greja det här, tillsammans! Hjälp oss att bli ännu starkare genom att rekrytera en kollega redan idag. Skicka ett sms med ordet Seko och kollegans namn och mobilnummer till 71350 så ringer vi upp och hjälper personen att gå med.
Tillsammans är vi starka!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Avtal 2020 Information Spårtrafik 4

Avtalsrörelsen flyttas till hösten


LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020. Detta innebär en prolongering av befintliga avtal till oktober/november. LO och Svenskt Näringsliv uppmanar nu sina medlemsförbund att följa denna överenskommelse. Seko ser positivt på detta.

– Att genomföra en avtalsrörelse under nuvarande omständigheter känns varken seriöst eller solidariskt. En del branscher befinner sig i djup kris och det blir svårt för facken att med kraft driva sina krav. Det är därför bra att det nu finns en överenskommelse mellan de centrala parterna, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

– Det enda rimliga i nuläget är att parterna snabbt kommer överens om att prolongera avtalen, både de lokala och centrala avtalen. Det går inte att förhandla på lika villkor under dessa förutsättningar, fortsätter Karlsson.

Seko kommer nu att ta kontakt med alla motparter för att prolongera våra centrala och lokala avtal. Det kommer givetvis att uppstå flera frågor med anledning av detta. Exempelvis, vad händer med kommande löneökningar med mera? När det gäller det tappade löneutrymmet under denna period så blir det föremål för den förhandling som äger rum senare i höst. Det är alldeles för tidigt att ge tydliga besked på exakt vad som kommer att hända. Det händer saker varje dag som påverkar förbundets branscher. Vi kommer löpande att återkomma även i denna fråga.

– Vårt fokus nu är att hjälpa våra medlemmar att hantera den turbulens som råder i samhället och på arbetsmarknaden, säger Valle Karlsson.

Är du inte redan medlem i Seko och i vår a-kassa? Gå med här 

Följ utvecklingen gällande avtalsrörelsen och få senaste nytt om olika överenskommelser som görs på våra avtalssidor.

Seko har tecknat avtal om korttidspermittering med Almega


Seko har idag (läs igår) tecknat ett centralt avtal med Almega kring korttidspermitteringar för avtalsområdena, Tele, Kommunikation och Spårtrafik.

Detta med anledning av den dramatiska utvecklingen med anledning av Coronaviruset. Sekos avtalssekreterare, Mats Ekeklint säger såhär om avtalet.
– Det är självfallet inget roligt att skriva under den här typen av avtal. Men vi befinner oss i en extraordinär situation som redan fått enorma konsekvenser. Vår ambition är att undvika så många varsel som möjligt och därför har vi nu gjort denna överenskommelse med vår motpart, säger Mats Ekeklint.

Avtalet innebär att arbetsgivaren kan minska arbetstiden för den anställde samtidigt som den enskilde ändå får cirka 90 procent av sin lön. För att det centrala avtalet ska gälla krävs även lokala överenskommelser.

Information om hur den lönemässiga effekten slår går att läsa här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Mer information om korttidspermittering finns på Tillväxtverkets hemsida

Här under finns det det centrala avtalet

korttidsarbete-spartrafik

Hur detta påverkar oss i tunnelbanan försöker vi utreda de närmaste dagarna.

Avtalsnytt #3


Senare i veckan träffar Seko motparten igen för fortsatta överläggningar och förhandlingar.
Vi har en lång väg att gå tills vi når i mål med ett nytt kollektivavtal men tillsammans
kommer vi att greja det här. Det gäller för oss att hålla ihop, för våra krav och mot Almega
Tågföretagens krav. Tillsammans är vi starka!
Det här är det tredje informationsbrevet från förhandlingsdelegationen och det är hög tid att
vi presenterar och berättar lite om oss själva. Här följer en presentation av Sekos
förhandlingsdelegation för bransch Spårtrafik (presentationen sker helt utan inbördes
rangordning):

Lena Aldenmark
Tågvärd SJ AB, Seko SJ FO (Förhandlingsorganisation)
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− För att påverka. Bidra med egen kompetens och erfarenhet. Och i det arbetet ha med
aspekter från våra medlemsgrupper som finns inom Seko SJ (tågvärdar, lokförare,
depåpersonal, kundvärdar och viss administration).
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag tror det blir tufft denna gång, precis som det har varit i de senaste avtalsrörelserna. Vi
står långt ifrån varandra åtminstone som det ser ut nu. Men, utgår från att vi får med oss
några av våra yrkanden i slutuppgörelsen och att vi får ett förbättrat branschavtal.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Att använda min kompetens och erfarenhet. Att också ta hjälp av den breda erfarenhet som
finns inom Seko SJ.

Ola Brunnström
Lokförare Arriva Sverige, Seko klubb Pågatåg
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− Det är ett stort förtroende att få representera alla medlemmar i avtalsrörelsen. Jag vill
bidra till att göra den här avtalsrörelsen till en som tar ett kraftigt steg framåt i att försvara
det vi har och förbättra våra villkor.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag förväntar mig att Almega och Svenskt Näringsliv kommer att sätta hårt mot våra krav.
Det kommer bli tuffa förhandlingar och jag känner både medlemmarnas stöd och krav som
ligger tungt. Jag förväntar mig inte att detta kommer att gå smärtfritt.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag har jobbat med avtalsfrågor under året i avtalsgruppen och har en hyfsad överblick på
de olika avtalen. Jag kommer även från Pågatågen som är djupt inne i konflikt med
arbetsgivaren i alla de frågor som vi lyfter fram som våra krav.

Daniel Abalo
Tågvärd Transdev/Öresundstågen, Seko Öresundståg klubb 104
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− Det är en stor ära att bli nominerad för att representera medlemmarna i ett sådant
avgörande forum. Jag vill vara med därför att jag känner att jag med min erfarenhet och min
kunskap kan bidra en hel del.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag förväntar mig mycket tuffa förhandlingar och att vi tar vara på tillfället så att resultatet
blir ett starkare centralt avtal. Jag känner också att medlemmarna är taggade och redo för
denna avtalsrörelse.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag kan bidra med min erfarenhet och kunskap om förhandlingar och en mycket stark vilja.
Jag har varit facklig aktiv i ganska många år.

Jonas Blomqvist
Lokförare Green Cargo, Seko Green Cargo FO (Förhandlingsorganisation)
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− Det är ett stort förtroende att representera branschens medlemmar i avtalsdelegationen.
Jag tycker att det är av vikt att ha med representanter från godssidan av branschen, vilket är
en del av vår bransch med många medlemmar. Våra medlemmars problem och svårigheter
på arbetsplatserna skiljer sig åt från andra delar av branschen.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag förväntar mig att vi kommer efter tuffa förhandlingar går ur avtalsrörelsen med ett
starkare centralt avtal.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag satt med i 2017s avtalsdelegation och kan delge mina erfarenheter från det arbetet inför
årets förhandlingar. Kan även dela med mig av mina erfarenheter från lokala förhandlingar.
Jag har även god kännedom kring en del av de lokala avtalen utanför Green Cargo och ett
brett kontaktnät i branschen.

Monika Roll
Lokförare MTR Pendeltågen, Seko Lok Pendeln klubb 105
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− För att jag brinner för att Sekos medlemmar inom Spårtrafiken ska ha bra avtal och villkor.
Ett starkt centralt avtal lägger grunden för ännu bättre lokala avtal.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Det blir tufft då parterna står långt ifrån varandra. Jag förväntar mig också att många av
Sekos medlemmar kommer vara engagerade och aktiva för att stärka oss som part i
förhandlingarna.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Föra fram pendeltågsperpektivet, det vill säga den kanske mest stressiga körningen på
Sveriges järnvägar. Jag hoppas också kunna tänka utanför lådan och komma med kreativa
lösningar på hur vi ska få igenom våra yrkanden. Självklart är det ju dock något vi allihop gör
tillsammans i delegationen genom att föra fram våra enskilda erfarenheter, tankar och
perspektiv.

Viktor Risling
Kundservicevärd MTR Tunnelbanan, Seko Klubb 111 Tunnelbanan
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− För att jag tycker det är otroligt viktigt att tunnelbanan är representerad i rummet. Vi är en
annorlunda arbetsplats i sammanhanget. Det här är det viktigaste uppdraget man kan ha och
det är en stor ära att få vara en del av den här gruppen.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag förväntar mig en hård avtalsrörelse med långa dagar som kommer att utmynna i ett
starkare centralt avtal som medlemmarna kommer bli nöjda med.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag kan bidra med ett extra perspektiv från tunnelbanan som är en lite annorlunda
arbetsplats än den övriga branschen. Jag tror det också är en fördel att jag är ganska ung så
att jag har med mig det perspektivet in i rummet. Trotts att jag är ung har jag varit med och
förhandlat ett antal år och har erfarenheter som kan vara bra att ha i rummet.

Anna Nilsson
Lokförare Green Cargo Boden, Seko Green Cargo Norrbotten samt Seko Green Cargo FO
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− Att ha fått det stora förtroendet att medverka i förhandlingsdelegationen och representera
våra medlemmar känns otroligt spännande. Jag vill vara med och påverka och förbättra vårt
avtal och tillsammans se till att vi hela tiden strävar efter att flytta fram positionerna i vårt
Spårtrafikavtal.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag förväntar mig att vi kommer att få ett starkt branschavtal. Med det sagt så tror jag inte
att det kommer bli lätt utan jag förväntar mig att det kommer att bli en tuff vår.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag tror att jag kan bidra med en fördjupad kunskap i arbetstidsregler och lagar. Jag är
även duktig på att läsa av konsekvenser i avtalstext och ändringar i sådana.

Alex Weinfors
Lokförare på SJ Götalandståg i Göteborg, Seko klubb Västtåg
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− Avtalsrörelsen är en av de viktigaste institutionerna vi har i Sverige och det vi gör i år
kommer påverka många människors vardag. Jag är både stolt över att ha fått detta
förtroende och ödmjuk inför det arbete vi har framför oss i vår.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag tror att det kommer bli tufft men att vi i slutändan kommer få ett avtal där vi har fått
gehör för flera av våra mycket rimliga och viktiga krav.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag hoppas kunna bidra med erfarenheter både som vanlig medlem och som
förtroendevald och med att analysera både våra och motpartens krav och hitta lösningar på
svåra frågor.

Rickard Näslund
Lokförare Vy Tåg AB, Seko klubb Norrtåg
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− Det känns roligt att ha fått förtroendet att representera kollegorna i branschen i
avtalsförhandlingen. Jag vill vara med och försöka förbättra villkoren i avtalet.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Jag förväntar mig att det kommer att krävas svåra förhandlingar för att få igenom våra
krav. I slutändan förväntar jag mig ett resultat som vi kan vara nöjda med.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag kan bidra med erfarenheter från min del av branschen, ett logiskt tänkande och öga för
detaljer.

Anna-Karin Wedberg
Reparatör, Seko klubb Euromaint Åmål
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− För att stärka och bevara avtal och löner.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Förväntningen är att få igenom Sekos yrkanden, men med tanke på vad arbetsgivarna yrkat
på så förväntar jag mig att det kommer bli en tufft avtalsrörelse.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Bidra med den kunskap och erfarenhet jag har från att jobbat fackligt i flera år på
verkstadssidan.

Martin Alnebring
Lokförare SJ AB, Ordförande Branschorganisationen Seko Spårtrafik
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− För att säkerställa en bred förankring i våra medlemskårer.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Långa och tuffa förhandlingar blandat med hårt arbete.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Med fokus på ordning och reda.

Thomas Gorin Weijmer
Ombudsman med ansvar för Spårtrafikavtalet, Sekos förbundskontor
Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
− I mitt jobb som ansvarig ombudsman för Spårtrafik ingår det att leda
avtalsförhandlingarna på området. Det är ett stort ansvar som jag tar på största allvar.
Vad förväntar du dig ska hända?
− Det är tuffa förhandlingar framför oss men så länge vi håller ihop så kommer vi också att ta
hem ett bra avtal till slut.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Jag hoppa kunna bidra med bland annat min förmåga att kanalisera våra medlemmars
gemensamma kraft och styrka till konkreta förbättringar av vårt kollektivavtal.

Sune Blomkvist
Central ombudsman som förhandlar tillsammans med Thomas, Sekos förbundskontor
Vad förväntar du dig ska hända?
− Förväntar mig en tuff kamp till ett nytt branschavtal. Vill skapa ett avtal som alla har
respekt för.
Hur kan du bidra i arbetet?
− Är målinriktad och lösningsorienterad med lång erfarenhet av fackligt arbete utanför
branschen.

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Avtalsnytt #2


Efter att Seko växlat yrkanden med Almega Tågföretagen har vi nu granskat arbetsgivarnas
förslag. Det finns fortfarande frågetecken kvar rörande detaljerna i deras förslag men
samtidigt är vi oroliga. Vi måste hålla emot deras krav för att branschen fortfarande ska vara
attraktiv för våra medlemmar att jobbar kvar i. Vad är det Almega Tågföretagen vill?

 Almega Tågföretagen kräver frysta ingångslöner. Då ska det bli lättare att anställa
folk till branschens olika bristyrken. Låt oss säga så här, vi delar inte uppfattningen.
Tvärtom, vi vet att bättre villkor och löner, inte sämre, gör det enklare att locka till sig
folk.

 Almega Tågföretagen vill slippa betala för övertid. Förslaget går ut på att
arbetsgivare som planerar ut arbetstiden ”dåligt”, ska belönas med lägre kostnader.
Din övertid ska kunna kvittas mot tid som arbetsgivaren inte lagt ut i ditt schema. Vi
trodde att förslaget var begravet efter förra avtalsrörelsen men det är tillbaka igen.

 Almega Tågföretagen vill korta ner sommarsemestern. Efter att ha haft krav
tidigare år på att förlägga sommar semestern i både maj och september är
arbetsgivarna nu sugna på att korta ner den sammanhängande sommarsemestern
från fyra till tre veckor. Naturligtvis helt utan kompensation.

 Almega Tågföretagen har en hel uppsjö med förslag som handlar om att luckra upp
arbetstidsreglerna. I grund och botten handlar de alla om att de ska kunna kräva
fler sena kvällar av dig, fler tidiga mornar och längre arbetsdagar. Pressen på våra
redan pressade arbetstider ska öka!

Det är uppenbart att arbetsgivarna verkar tro att försämringar är vägen framåt. Vi håller inte
med! Att riva ner skydd och villkor kommer inte bygga spårtrafiken stark för framtiden.
Gör om och gör rätt!
Vi behöver större möjligheter till återhämtning och vila runt fridagar, schyssta löneökningar
och en vettig låglönesatsning. Tillsammans behöver vi ta krafttag mot sexuella trakasserier
och mot hot och våld i branschen och vi måste skapa trygghet vid upphandling.
Det kommer att bli tuffa förhandlingar, vi känner oss trygga i att våra medlemmar står upp
bakom våra krav och är beredda att ta fajten. Nu gäller det att hålla ihop och stå upp för
varandra. Varenda en på jobbet ska gå med i Seko. Det jobbet ligger på var och en av oss, det
är inte någon annan som tar snacket med jobbarkompisarna om att gå med. Det snacket
måste både du, och vi, ta. Tillsammans är vi starka!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik