Viktig information angående semestersökningen


Hej alla!

MTR har kommit ut med vissa påståenden angående semestersökningen som enligt Seko är felaktiga.

Seko försökte rätta till de felaktiga påståendena med MTR vill inte göra det.

Därför måste vi informera alla att:

  1. När ni begär semester, kan man ange, enligt MTR, att man INTE tänker ta ut flera dagar än 20 dagar för att spara resterande till senare år. Enligt MTR kan man INTE ÅNGRA sig! Därför uppmanar vi alla att, om ni är osäkra om ni vill ta ut mer semester, under året, utöver de 20 dagarna, ange inte att ni tänker spara semesterdagar! Om ni redan har skickat in en ansökan, gör en ny uppdaterad sådan och behåll en kopia på den.
  2. MTR har också informerat att de ska kontrollera redan 1 juni om man har tagit ut 20 dagar som semester annars kan MTR tvångsemestra dig. Detta är enligt oss, också hel felaktigt, då semesterförläggning äger rum i slutet av mars.

Seko kommer att omgående begära förhandlingar med MTR när ett brott uppstått.

Seko Tunnelbanan

Viktig information angående semestersökningen

SEMESTERSTRUL SOMMAR 2013


SEMESTERSTRUL SOMMAR 2013

 Förra veckan hade vi en förhandling om sommarsemester. Där informerade MTR oss på SEKO om att ett fåtal förare och trafikledare inte skulle få den semester som de sökt. Då pratade MTR att ca 30 st. förare skulle drabbas för att man har problem (förarbrist) fr.o.m. mitten av juli t o m mitten av augusti.

Efter att gårdagens förhandling ägt rum och MTR lagt ut semestrarna blev resultatet att MTR flyttar semester för mer än ca 70 förare samt många trafikledare!

SEKO anser att detta är oacceptabelt! SEKO föreslog att man kan lösa problemet som förra året med att erbjuda folk att flytta sin semester mot en ersättning. MTR vägrade med argument att vi har förarbrist samt brist på trafikledare hela året!

SEKO anser att MTR inte kan planera. MTR visste om att problemet skulle uppstå för många månader sedan för att inte säga ett år i förväg. Istället för att satsa på utbildningen har man bestämt sig för att låtsas  som ingenting vad avser semester problemet. När de såg att det kommer att gå åt helvetet, startade MTR några kurser istället, men även de kurserna blir det problem att fullfölja.

Sedan anser SEKO att sättet MTR väljer att flytta semestrarna är godtyckligt. MTR informerar oss inte hur personalen har sökt semester och för vilka personer MTR flyttade semestern.

Vi uppmanar alla som inte har fått sin semester enligt önskemål att kontakta oss. MTR har rätt att flytta semester inom semesterperioden (juni-augusti) men det får inte vara godtyckligt.

Tyvärr visar MTR ännu en gång att en viktig sak som semestern är för oss, att koppla av och vara med våra nära och kära, inte är så viktigt för företaget.

Kontakta oss, på tel. 08 6682906 eller via e-post sekotunnelbanan@gmail.com så snart som möjligt för att vi ska få ett grepp om situationen och se om det finns någon möjlighet att agera.

Klubbstyrelsen

Semester_2013_information_från_facket

KLUBBAKTUELLT VECKA 5 2012.


KLUBBAKTUELLT

Nyheter från SEKO Tunnelbanan. Vecka 5 2012.

SEMESTERGRUPPER BLEV INTE AV EFTER VÅRA PROTESTER.

SEKO har haft diskussioner med MTR om hur sommar och julsemestern ska sökas och läggas ut. SEKO ville ha ett system där man söker i första hand helt fri och i andra hand med två olika alternativ, 1:a och 2:a hands alternativ och får något av dessa och kompensation till de som väljer att ta semester under andra delar av året än just sommaren. När det kommer till semester utläggning så är lagstiftningen på MTR:s sida. Det enda lagen säger är att man har rätt till 5 veckor semester varav 4 veckors sammanhängande ledighet i juni, juli eller augusti. Facket har inget veto i denna fråga. SEKO försöker påverka MTR men det verkar som om MTR vill införa semestergrupper. Förhandlingarna är nu klara och det innebär följande:

  1. Man söker 4 veckor semester inte bara under juni-augusti men f r om den 30 april t o m den 31 december 2012.
  2. Man kan söka en fyra veckors sammanhängande semester eller uppdelat. Man kan inte söka utifrån dagar, bara veckor. SEKO ville att man skulle söka utifrån dagar men fick inte gehör på detta.
  3. Man kan söka på separat blankett enstaka dagar och resterande semester när man vill, även under juni-augusti. Det finns ingen garanti att man får den/dem under juni-augusti men man ska få besked inom 14 dagar.
  4. Man ska söka semester via tubnet men om man vill själv kan man söka på en vanlig blankett (kontakta i så fall din arbetsledare/stationschef)
  5. Alla anställda söker på samma sätt semester.
  6. Man kan söka separat sparande semester. Om man ansöker en vecka i förväg, högst 5 dagar utan sammanhang med huvudsemestern då får man den beviljad automatiskt.
  7. Vi har kommit överens med MTR att vi ska försöka införa någon sorts bytessystem angående semester. Vi återkommer med information när vi vet mer.
  8. MTR och SEKO kommer att ha en överläggning angående semesterlistan.

Angående FRC.

SEKO har begärt en förhandling med MTR angående FRC. Det handlade om att MTR inte har förhandlat ett nytt arbetsschema med SEKO samt enligt SEKO de som arbetar på dagtid, arbetar för mycket veckoarbetstid och de har inte haft sedan 2010 sina lätthelgdagar, ca 10 st extra dagar ledig per år. Sedan anser SEKO att natt personal inte ska arbeta 2 av tre helger men två av fyra, enligt avtalet. Förhandlingar med MTR pågår.

Trafikledningen

SEKO har haft förhandlingar med MTR angående den nya arbetsschema angående TLC. Vi motsätter oss MTR:s förslag då införs försämringar i form av att man ska inte arbeta på en bana men överallt, att man ska ha måltidsuppehåll istället av matraster utan rastavlösare. Det finns ingen garanti att man kan ha någon rast pga av brist på personalen. Utöver detta anser SEKO att MTR bryter mot kollektivavtalet och lagen, då inför man F-systemet och nattarbetstid på mer än 8 timmar varje natt, utan överenskommelse. SEKO har begärt en central förhandling om detta.