KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Posts Tagged ‘Tjänstepaket’

Information angående tjänstepaket T18 för förarna på Röda linje

Posted by klubb111 på 27 november, 2017


2017-11-27

Hej alla!

Som ni känner till, i fredags lades tjänsterna upp för 2018, kallas även T18.

Innan dess skickades tjänsterna ut till facket för granskning. Vi förhandlade om tjänsterna förra veckan. SEKO ansåg att tjänsterna bröt mot kollektivavtalet t ex angående förflyttningstid från och till NA. En annan sak handlade om nattjänsterna som vi också anmälde som kollektivavtalsbrott, för att enligt oss, det garanterades inte varannan helg ledigt. Vi hittade en lösning på detta.  Vi hade också åsikter om en del andra saker t ex vi skickade ett förslag om omgruppering på Röda linje och MTR ska kolla om det går att justera grupperingen.

Som kanske ni känner till, SEKO kan försena eller stoppa ett paket om det finns kollektivavtals- eller lag-, MBL-brott.

När det gäller andra synpunkter, t ex gruppering eller andra saker som SEKO anser gör tjänstepaket bättre och jämnare för alla, är det upp till arbetsgivaren att gå med på detta.

Den frågan om kollektivavtalsbrott angående förflyttningstid från och till NA ligger nu på central förhandling och inväntar datum för förhandlingar mellan SEKO förbundet och Almega.

Mvh

Sektionsstyrelsen Röda linjen

Annonser

Posted in förare, Förhandlingar, Information, Röd linje | Taggad: , , , | 3 Comments »

Information om tjänstepaket och placeringen för Station 2014

Posted by klubb111 på 22 april, 2014


MTR har lämnat 5st helt nya tjänstepaket för facklig granskning. Tjänsterna finns på vår hemsida https://klubb111.wordpress.com samt på våra fackliga sidor på tubnet. Granskningsperioden sträcker sig till den 2:a maj då vi har slutförhandlingar om samtliga paket. Här kort info om vissa förutsättningar.

 

Tidplan

Granskning = 16/4-2/5

Slutförhandling/överläggning = 2/5

Sökningsperiod = 8/5-2/6 (Sökningen sker digitalt via tub-net)

Placeringar = Början av juni

Nya tjänsterna gäller = 8 september

 

Områdesbyte, befattningsbyte & uppflyttning från DT till HT

En utlysning av områdesbyte, befattningsbyte samt utökad sysselsättningsgrad till 100% är ute på Tub-Net.

Sista ansökningsdag 4 maj!

 

Utvärdering av 2013 års och överläggning inför förutsättningarna av 2014 års tjänster

Under vinter/våren har vi haft 2 sittningar med MTR där vi haft möjlighet och framföra våra synpunkter på den gällande paketet samt vad vi vill att hänsyn ska tagas till i den kommande. Vi har tagit upp bl.a. :

  • Att Pass utan rast eller paus upp till 3.05 är för långt, max 2,30 enligt MBL-överenskommelsen ska gälla
  • Att tjänsterna ska konstrueras så att en reell/verklig rast & paus erhålls
  • Att ha rastens placering logiskt, inte för tidigt eller för sent
  • Att undvika för långa omloppstider, (att KA tillåter till att 10 % av tjänsterna kan ha upp till 9.30 omlopp är inget som man måste eftersträva!)
  • Att undvika ojämna tjänster vilket medför tjänstegrupper
  • Att undvika för långa förflyttningar samt att erforderlig tid bereds för förflyttningarna
  • Att ha rotering i KSV-Plf & Spl – tjänsterna
  • Att ha fler tjänster i S1, i synnerhet på Ut samt ha ett alternativt fridagssystem för natt med längre sammanhängande fridagsperioder
  • Att undvika konstruerande av s.k. ”Vinkelresor” där man byter gren i tjänsten
  • Att APT-tjänsterna ska konstrueras så att man istället blir avlöst från sin egen tjänst

 

Separata förhandlingar med anknytning till placeringarna

SEKO ska ha förhandlingar om ett nytt fridagssystem för Natt-Spx samt vi har begärt separata förhandlingar om att även deltidarna ska omfattas av möjlighet till områdesbyten samt arbetsinnehållet för ett antal Natt-Spx tjänster.

 

Synpunkter på tjänsterna? Hjälp oss med granskningen!

Vänd er till era lokala förtroendevalda på sektionerna eller skicka in dina synpunkter per mail till tjanstepaket.klubb111@gmail.com

 

För SEKO Tunnelbanan Klubb 111

 

Jampe

 

Info tjänster station 2014 – 1

Posted in Information, spx, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , , , , , , | 5 Comments »

Nya tjänstepaket för Station

Posted by klubb111 på 16 april, 2014


SEKO har fått alla tjänstepaket  för facklig granskning.

 

Härmed bifogas nu dessa utan närmare kommentarer, närmare information om tjänsterna och placeringarna utlovas senast torsdag 17/4.

Gup placeringsunderlag 2014

Lih placeringsunderlag 2014

Väs placeringsunderlag 2014

AL placeringsunderlag

CY placeringsunderlag 2014

KSV tjänster 2014

Posted in Information, spx, Station, Tjänster | Taggad: , , | Leave a Comment »

Placeringen Trafik

Posted by klubb111 på 11 november, 2013


Bakgrund

SEKO Klubb 111 har haft två st överläggningar med MTR angående de tjänstepaket som ska börja gälla i mitten av december för alla tre banor på Trafik, inkl sommarpaketen.

 

Positivt

MTR justerade vissa tjänster enligt våra önskemål, de accepterade att föra in pentrytjänsterna som de i början ville ta bort och begränsade omloppstiden till 8.40 för Röd och Blå linje.

Negativt

På Gröna linje begränsade inte MTR omloppen på 8.40. Utöver detta är grupperingen inte alls bra och trots våra påpekanden, har MTR inte ansträngt sig med att göra en bättre gruppering, förutom vissa små justeringar.

Vi anser också att vi ska möjlighet att söka tjänsterna både på papper och digitalt. MTR tyckte att det räcker via internet. MTR sa samtidigt att det lokalt kommer att finnas möjlighet till att söka genom pappersversion. Vi får väl se om det sista stämmer.

Vi tyckte också att ha kopplingen på Röda linje mitt i natten medför stora risker för personalen. Efter våra påtryckningar om att man måste göra en risk- och konsekvensanalys väntar vi på åtgärder från MTR angående riskerna. Vi krävde att det ska finnas vakter vid kopplingen.

Till sist anser SEKO att MTR kunde anstränga sig mer på att göra bra tjänster för förarna.

SEKO har begärt en tvistförhandling då vi anser att bl a en del av tjänsterna bryter mot kollektivavtalet när det gäller restider på Gröna och Blå linjerna samt kortare raster för Blå linje. Vi kommer snart att förhandla med MTR angående detta och vi får väl se om vi kan komma överens lokalt, annars kommer det att bli en central förhandling.

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis

Ordförande

Placeringen Trafik

Posted in förare, Information, Trafik | Taggad: , , , , , | 6 Comments »

Information angående tjänstepaket Trafik inför placeringen december 2013

Posted by klubb111 på 29 oktober, 2013


Onsdagen den 30 oktober äger rum den första överläggningen med MTR angående våra tjänstepaketen på Trafik för alla tre linjer samtidigt. Nästa vecka har vi slutförhandlingar om tjänstepaketen.

Vi har fått, för några dagar sedan, tjänsterna för att granska dem. I fredags fick vi också sommarpaketen. Som det är känt kommer vi ha en placering som ska börja gälla i mitten av december för hela nästa år, 2014, inkl sommaren.

Inför de överläggningarna och förhandlingar kommer SEKO att yrka följande:

–      Vi godkänner inga avsteg från kollektivavtalet såsom kortare förflyttningstid eller kortare matraster än 40 minuter för tjänster mellan 06.00-23.00 på bana 3 och inte heller andra avsteg om det finns inga fördelar för förarna.

–      Vi accepterar inte att placeringen ska äga rum bara via intranätet. Man kan ha både via intranät och via pappersversion. Oavsett detta måste finnas via intranät en kvittens med kopia på placeringsansökan som en förare har lämnat.

–      Kopplingen på bana 2 kl 12 på natten är oacceptabelt. MTR måste komma med en riskanalys. Om man vill trots allt införa detta, enligt SEKO, ska vi ha dubbel bemanning de aktuella tiderna.

–      Vi vill ha en bra blandning av V-, K-, och S1.

–      Vi tycker att det finns för många deltidsjobb på grön linje.

–      Det skiljer sig mycket på omloppstiden mellan banorna. Vi vill inte ha mer än 8.40 omloppstid på alla banor.

–      Vi kommer att motsätta oss att pentrytjänster på bana 1 skärs ned.

–      Självklart också har vi synpunkter om grupperingen samt om justeringar i vissa tjänster om pauser osv.

Vi återkommer med mer information efter den första överläggningen.

Med vänliga hälsningar

Klubbstyrelsen

Information angående tjänstepaket Trafik

Posted in förare, Förhandlingar, Tjänster, Trafik | Taggad: , , , , , | 3 Comments »

Information nya tjänster & placering – Station

Posted by klubb111 på 23 maj, 2013


​I bifogad fil återfinns seko:s information om de nya tjänstepaketen/placeringarna på station

KLUBBAKTUELLT v21

Posted in Information, spx, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , , , , , | 2 Comments »

Angående påskpaket Trafik

Posted by klubb111 på 4 mars, 2013


I dag hade de fackliga organisationerna SEKO och ST förhandlingar om tjänstepaket för påsktjänsterna för alla tre linjer på Trafik.

De fackliga organisationerna upptäckte att det fanns ett kollektivavtalsbrott, dvs man måste arbeta en timme mindre pga sommartid och MTR glömde att göra kortare tjänster. Det pågick förhandlingar och de fackliga organisationer och MTR kom överens att man ska få två timmar övertid denna dag, utom de som ska arbeta mindre än 6 timmar.

Detta inkluderar också de som arbetar deltid.

Posted in förare, Förhandlingar, Information, Trafik | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Förslag från MTR om tjänstepaket Alvik (Station)!

Posted by klubb111 på 18 april, 2012


I söndags kom till facket ett förslag angående Station, tjänstepaket Alvik.

Facket kommer att granska paketet nu och komma med synpunkter till MTR om ca 2 veckor.

Ni kan kolla också MTR:s förslag och komma med synpunkter till oss. Maila till sekotunnelbanan@gmail.com

AL tjänsteförslag 2012

Posted in Information, spx, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

Förslag från MTR om tjänstepaket Gullmarsplan (Station)!

Posted by klubb111 på 13 april, 2012


Det kom till facket ett förslag angående Station, tjänstepaket på GUP.

Facket kommer att granska paketet nu och komma med synpunkter till MTR om ca 2 veckor.

Ni kan kolla också MTR:s förslag och komma med synpunkter till oss. Maila till sekotunnelbanan@gmail.com

Kopia av GP tjänsteförslag 20120409

Posted in Förhandlingar, Information, spx, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Förslag från MTR om tjänstepaket på City!

Posted by klubb111 på 2 april, 2012


I går kom till facket ett förslag angående Station, tjänstepaket på City. Facket kommer att granska paketet nu och komma med synpunkter till MTR om ca 2 veckor.

Ni kan kolla också MTR:s förslag och komma med synpunkter till oss. Maila till sekotunnelbanan@gmail.com

Cy tjänsteförslag 20120401

Posted in Förhandlingar, Information, spx, Station, Tjänster, Värdar | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: