Ny hemsida för alla medlemmar inom MTRF


Alla ni som är våra medlemmar och arbetar inom MTRF (f d MTR FM) dvs lokalvårdare (både inom stationer och depåer), alla klottersanerare, personal som arbetar på Hittegods, uniformsshopen, Servicecenter, reception på HK osv och som har inte tackat nej till övergången, kommer fr o m 1 oktober 2020 att gå över till MTRF.

Ni stannar kvar i Seko Klubb 111 som medlemmar ett tag till tills en ny klubb ska bildas, SEKO MTRF, ett beslut som fattas av förbundsstyrelsen. Alla förhandlingar ska äga rum fr o m den 1 oktober från Carolin Evander som är Seko ombudsman, Jannis Konstantis ordförande i Seko Tunnelbanan med stöd av Haidar Tamimi (klottesanerare) och Benny Norgren (lokalvårdare).

Det finns en interimsstyrelse som har utsetts och en ny hemsida om ni som arbetar på MTRF kan kolla och kontakta någon i interimsstyrelsen

https://sekomtrf.webnode.se/

Lyckat protest utanför Stockholms Trafiknämnden


I går den 22 september Seko Tunnelbanan, Klubb 111 protesterade mot Trafiknämndens förslag till beslut att SL vill göra tunnelbanepersonal som arbetar i stationer att bli försäljare och jobba otryggt utanför spärrkiosker ( s k servicediskar).

Trots att det var kort om tid för att informera, dök upp ca 50 arbetskamrater för att visa sitt missnöje mot förslaget.

Trafikförvaltningens förslag till Trafiknämnden var att besluta att godkänna detta förslag som skulle börja gälla omgående.

S och V hade förslag om återremiss medan SD ville ha ett tilläggsbeslut. Båda förslagen röstades ner. S och V reserverade sig.

Majoritet dvs M, Mp, C, L och KD röstade på Trafikförvaltningens förslag med en ändring, istället för att beslutet ska gälla omgående, det blev en s k inriktningsbeslut som blev också Trafiknämndens beslut.

Det betyder att nu kommer Trafikförvaltningen att inleda diskussioner med MTR angående denna frågan. Seko och Skyddsombudsorganisationen kommer också bli inblandade i frågan. Vi kommer att göra allt för att detta vansinnet ska inte bli vår vardag som innebär stora problem med vår och trafikanternas säkerhet, trygghet men också service.

Brev till Trafiknämnden


På tisdag den 22a september ligger en fråga uppe i trafikförvaltningen som kan påverka oss som jobbar i tunnelbanan väldigt negativt.

Det finns ett förslag om att spärrarna skall avbemannas och man istället skall stå i spärrlinjen och jobba. Man vill också att vi skall börja sälja andra saker än biljetter.

Det här är såklart helt uppåt väggarna och vi från Seko klubb111 ska försöka kämpa emot med all kraft vi har.

Nu behöver vi er hjälp, vi vill att ni skickar ett mejl till trafikfullmäktige där ni säger vad ni tycker om det. Bifogat finns ett brev och en mejllista till samtliga ordinarie i trafikfullmäktige.

Hjälp oss skriva ett mejl genom att kopiera det bifogade brevet och skicka till alla på mejllistan.

Vi behöver agera tillsammans här så de förstår att det här kommer att påverka vår arbetsmiljö och även resenärernas miljö väldigt negativt.

Tillsammans är vi starka.

Klubbstyrelsen Seko klubb111

För att läsa mer förslaget som trafikförvaltningen ska ta ställning till tryck här: https://www.sll.se/politik/politiska-organ/trafiknamnden/sammantraden-och-handlingar-ar-2020/22-sep-2020/

Kopiera den här mejllistan: Kristoffer.tamsons@sll.setomas.eriksson@sll.sejens.sjostrom@sll.senikolina.bucht@sll.seharry.bouveng@sll.sebino.drummond@sll.sebenjamin.dousa@sll.semichaela.haga@sll.sestefan.bergstrom@sll.sesara.svanstrom@sll.sekarl.henriksson@sll.seahmed.alisalad@sll.seayla.eftekhari@sll.sebawer.kevir@sll.seelof.hansjons@sll.seanna.sehlin@sll.semaria.mustonen@sll.semsciwoj.swigon@sll.sekaroline.sandar@sll.se ”

 

Hej politiker i trafiknämnden.

Jag jobbar i tunnelbanan och jag har hört att det ligger ett förslag från trafikförvaltningen hos er om att låta de som i dag jobbar i spärrkioskerna stå ute i spärrlinjen istället för att sitta i spärren och att man ska utöka försäljningen från ren biljettförsäljning till annan försäljning.

Vad de som jobbar i spärrarna har för arbetsuppgifter bestäms i vårt kollektivavtal och att ni som politiker lägger er i vad vi tillsammans med vår arbetsgivare har skrivit för avtal tycker jag är väldigt olämpligt. Ni har inte ens tagit kontakt med våra fackliga ombud och våra skyddsombud i förarbetet kring det här trots att de kan verksamheten bäst. Det borde ni alltid göra när ni vill göra stora förändringar som det här som påverkar vår arbetsmiljö och våra arbetsuppgifter.

Det här gör mig också väldigt orolig eftersom man inte verkar ha tagit hänsyn till att stationsvärden inte enbart jobbar med försäljning och kundservice utan även är den som har säkerhetsansvaret på stationen. I våra spärrar har vi en panel där vi ser att alla rulltrappor och hissar fungerar. Flyttas man bort från det här så kan man inte ha den översyn av stationen som krävs för att vi ska kunna ha vårt säkerhetsansvar.

Att man ska stå i spärrlinjen är också rent av farligt för mina kollegor eftersom vi redan idag är utsatta för hot och våld, det är ju därför de sitter bakom ett glas. Skulle de stå i biljetthallen skulle det här såklart bli betydligt värre. Skulle man kräva att stationsvärdarna ska stå i biljetthallen istället för att sitta i spärren tycker jag att dom måste vara minst två vid varje uppgång och alla skulle ha en radioapparat så att dom snabbt kan kalla på hjälp från ordningsvakter. Jag tycker också att det ska vara fler ordningsvakter och poliser tillgängliga för att säkra upp så att mina kollegor snabbt kan få hjälp om de blir utsatta för hot eller våld.

Även ur en trängselsynpunkt är det en dum idé att man ska ha försäljning ute i biljetthallen. Redan idag är många av våra biljetthallar väldigt trånga och att ställa in ytterligare försäljningsställen där är farligt ur en brandsäkerhetssynvinkel.

Jag är övertygad om att kundnöjdheten kommer att försämras med det här förslaget, våra stationsvärdar har väldigt bra lokalkännedom och på samtliga stationer har vi stamkunder som kommer samma tid varje dag och säger hej till ”sin spärrvakt”, det är precis så som stockholmarna är vana att ha det och det är så våra trafikanter vill ha det. Vi känner våra resenärer väldigt bra. Skulle stationsvärdarnas arbetsuppgifter ändras så att de skall koncentrera sig mer på försäljning så kommer givetvis det att påverka vår möjlighet till den vanliga kundservice som vi bedriver i dag.

När det gäller tillgängligheten för svaga grupper så ser vi att den minskar i det här förslaget. Idag vet folk med funktionsnedsättningar exakt var de har oss och kan då snabbt söka hjälp från oss att t.ex. beställa en ledsagning eller förklara en resväg.

Sammanfattningsvis så tror jag att ni missuppfattat stationsvärdarnas roll. De jobbar inte enbart med försäljning utan de jobbar i första hand med kundservice och säkerhet.

Jag önskar därför att ni inte tar några beslut kring det här förrän ni suttit ner med våra fackliga ombud och vår skyddsorganisation och lyssnat på dem. Helst skulle vilja är att ni bara drar tillbaka det här orimliga förslaget och slänger det i papperskorgen.

Tack för att ni tog er tid.

Protest utanför SL 22 september – Säkerhet och trygghet i Tunnelbanan ska gå först!


Säkerhet och trygghet i Tunnelbanan ska gå först!

Vi som arbetar inom Tunnelbanan vill fortsätta arbeta med service, säkerhet och trygghet

Protest att SL vill göra tunnelbanepersonal som arbetar i stationer att bli försäljare och jobba otryggt utanför spärrkiosker

Samling tisdagen 22 september

Kl 14.00

Lindhagensgatan 100, T-Stadshagen

Kasta förslaget i papperskorgen!

 

Seko Tunnelbanan, Klubb 111

 

SL ska tänka på säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken – Inte att maximera vinsten!


Pressmeddelande

SL ska tänka på säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken – Inte att maximera vinsten!

Seko Tunnelbanan, Klubb 111, protesterar kraftigt mot Region Stockholm förslag om att låta de som i dag jobbar i servicediskarna stå ute i spärrlinjen istället för att sitta i servicedisken och att man ska utöka försäljningen från ren biljettförsäljning till annan försäljning.

Vi anser att Region Stockholm bara tänker på att maximera sin vinst och inte prioriterar de frågor som personalen inom Tunnelbanan arbetar med, dvs säkerhet i stationerna, service till trafikanter, hjälpa grupper som rörelsehindrade, blinda osv att röra sig i trafiken.

Vi anser att regionens förslag ur en trängselsynpunkt är en dum idé när man ska ha försäljning ute i biljetthallen samt att det är farligt utifrån brandsäkerhet.

Att regionen vill besluta om detta är en skymf mot våra arbetskamrater och deras insatser att varje dag hjälpa resenärer i sin resa i kollektivtrafiken och att ni vill förminska dem till försäljningsstatistik.

Vi ser mycket allvarligt på att ni inte tänker att vi kan bli mer utsatta än idag för rån, hot och våld som är redan vardagsmat för oss. Vi som arbetar inom tunnelbanan är experter på vårt arbete. Lyssna på oss och underminera inte vårt arbete, dvs att ge service, ge ökat trygghet och säkerhet inom tunnelbanan.

Vi anser att förslaget ska dras tillbaka omgående!

Styrelsen för Seko Tunnelbanan, Klubb 111

Kontakt:

Jannis Konstantis, Ordförande, 070 511 62 19

Edgardo Luan Rivera, Vice ordförande, 076 948 42 67

Viktor Risling, Sekreterare, 073 692 61 75

Jämlikhetspris till klubb Seko 111 i Stockholms T-bana och författaren Nina Björk


Jämlikhetspriset på 100 000 kronor tilldelas i år den fackliga klubben Seko 111. Seko 111 har genom ett solidariskt fackligt arbete kraftigt kunnat förbättra löner och arbetsvillkor för lokalvårdarna i T-banan.

Seko 111 organiserar personalen vid tunnelbanan, tågförare, tågvärdar, servicepersonal, trafikledare och lokalvårdare, sammanlagt cirka 1 500 personer. Deras anställningsvillkor har sett olika ut. De flesta har haft tarifflöner med den trygghet det ger, men lokalvårdarna har haft individuellt satta löner, vilket medfört ett stort övertag för arbetsgivaren MTR, godtyckliga skillnader och ofta dålig löneutveckling.

Till slut hittade klubben den solidariska förhandlingslösning som fick arbetsgivaren MTR att gå med på att ta bort de individuella lönerna och införa tarifflöner också för lokalvårdarna. Genom att de lokalvårdare som hade de högsta individuella lönerna och trafikpersonalen tillfälligt höll igen på sin löneutveckling kunde en uppgörelse nås i maj 2018 som gav också lokalvårdarna tarifflöner.
– Seko 111 visar på styrkan i ett fackligt arbete som bygger på solidaritet, säger Jämlikhetsfondens ordförande Per Sundgren. De är även i övrigt ett föredöme genom sitt öppna och demokratiska arbetssätt som engagerar många medlemmar.

Under 2019 har klubben gått vidare och ytterligare kunnat förbättra villkoren för lokalvårdarna genom att de som haft deltid och timlöner fått månadslön med samma rättigheter i övrigt som heltidare.

Jämlikhetsfondens Hederspris på 10 000 kronor tilldelas författaren Nina Björk.

Alltifrån debuten med Under det rosa täcket till senare böcker som Lyckliga i alla sina dagarDrömmen om det röda och nu senast Om man älskar frihet har Nina Björk påverkat debatt och ideologiskt klimat i Sverige. Hon har som feminist och socialist utifrån ett jämlikhetsperspektiv granskat makten och analyserat det tänkande som utgör det ideologiska försvaret för klassamhället.

Prisutdelning sänds live från ABF-huset i Stockholm 4 oktober, kl. 13:00-14:00.
Prisutdelningen, ett samarrangemang med ABF-Stockholm, kommer att ske i ABF-huset i Stockholm den 4 oktober kl 13.

Initiativtagare till stiftelsen Jämlikhetsfonden är Per Sundgren. Den andra stiftaren är det fackliga institutet Katalys. I styrelsen som beslutat om pristagarna sitter Per Sundgren (ordf.), Ingela Edlund (Seko), Johan Lindholm (Byggnads), Åsa Linderborg (journalist), Lawen Redar (riksdagsledamot), Gustaf Arrhenius (Institutet för framtidsstudier) och Gordon Hahn (Coompanion).

För ytterligare information kontakta: 

Per Sundgren, Ordf. för Stiftelsen Jämlikhetsfonden, tel 073-733 68 92
Jannis Konstantis, Ordförande Seko 111, tel 076 – 641 12 94
Nina Björk, tel 073 – 676 57 63

Information om MTRF, övergången och det nya kollektivavtalet.


Information om MTRF, övergången och det nya kollektivavtalet. 

 

  • Verksamhetsövergången till MTRF
  • Viktiga datum och övergångsregler att hålla koll på Vad innehåller det nya kollektivavtalet på MTRF?
  • Vem i Seko ni ska kontakta vid frågor

 

Verksamhetsövergång till MTRF:

Verksamhetsövergången betyder att MTR Tunnelbanan flyttar över det som idag är FM-verksamheten till det nya bolaget MTRF. Själva bolaget MTRF kommer att bildas efter beslut i MTR:s bolagsstyrelse den 16 september.

Övergången till MTRF äger rum den 1 oktober. För att följa med till det nya bolaget behöver du inte göra någonting. Din anställningstid, din lön, ditt schema – allting följer med till MTRF.

Om du har arbetstillstånd så kan du behöva inkomma med nya dokument – mer information kommer om detta.

 

Om jag inte vill följa med till det nya bolaget – vad händer då?

Du måste aktivt tacka nej. Om du tackar nej har du kvar din anställning i MTR tunnelbanan, men alla de jobb som idag utförs av FM verksamheten, så som hittegods, stationsstäd, klottersanering, finns inte kvar i bolaget MTR Tunnelbanan. Det betyder att om du tackar nej så finns inte ditt jobb kvar och MTR Tunnelbanan kommer behöva förhandla med Seko om vilka andra arbeten som finns. I värsta fall kan ett nej innebära att du blir uppsagd pga. arbetsbrist, om du inte kan utföra något annat arbete hos MTR Tunnelbanan, eller om du har kort anställningstid. I bästa fall så får du jobb som KSV, STV, TUTF och blir då kvar på MTR Tunnelbanan. Hur det går beror på hur många som tackar nej, om man klarar av utbildningen för de jobb som finns kvar och din anställningstid. Ifall det bli uppsägningar pga. arbetsbrist på MTR Tunnelbanan gäller följande uppsägningstider:

Sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren                Uppsägningstid i månader

Mindre än 2 år                                                                           1 månad

Minst 2 år men kortare än 4 år                                              2 månader

Minst 4 år men kortare än 6 år                                              3 månader

Minst 6 år men kortare än 8 år                                              4 månader

Minst 8 år men kortare än 10 år                                            5 månader

Minst 10 år                                                                                 6 månader

 

Är du över 55 år och har arbetat i 10 år så har du 12 månaders uppsägningstid vid arbetsbrist. De som gått över från Solreneriet har med sin anställningstid från Solreneriet vid uppsägningar av arbetsbrist.

 

 

Vilka möjligheter har jag att söka jobb i MTR Tunnelbanan om jag är anställd på MTRF?

MTRF kommer att vara ett av många bolag inom MTR Nordic koncernen.

Det betyder att om man vill arbeta som tex. KSV i framtiden hos MTR Tunnelbanan så får man ansöka om det arbetet, precis som man söker vilket jobb som helst. Man har ingen förtur till lediga jobb i MTR Tunnelbanan när man tillhör det nya bolaget MTRF. Förtur till lediga arbeten på MTR Tunnelbanan har de som är anställda på MTR Tunnelbanan. Sedan har MTR en praxis att sökande som är anställda inom koncernen får chansen framför de som söker jobb och inte jobbar på MTR.

Ifall man får ett arbete hos ett annat bolag inom MTR koncernen behåller man sin anställningstid, men den anställningstiden räknas inte in i placeringsordningen, endast vid uppsägning.

 

Viktiga datum och övergångsregler att hålla koll på:

 

Det gamla kollektivavtalet gäller till den 30 november. Det betyder att allt rullar på som tidigare under en övergångsperiod. Vid övergången behåller du ditt schema, fridagsgrupp, lön osv.

Kvotsemester systemet gäller fram till årsskiftet, det nya semestersystemet börjar gälla den 1 januari 2021 då man får nya semesterdagar och det är ett nytt semester år.

Det nya kollektivavtalet börjar att gälla den 1 december. Det betyder att vi under hösten bl.a. kommer att förhandla med MTRF om scheman som ska gälla från den 1 december.

Om du har arbetat in kvittningstid (tid åter) så behöver du ta ut din ledighet senast den 30 november. Kvittningstiden följer inte med. Om du inte tar ut tiden i ledighet kommer den att betalas ut i pengar.

Semesterdagar, komptid, sparad semester följer med över till MTRF. Samma sak gäller för dig som omfattas av rätten till mer semester eller SÅPEN/ITP2, du behåller dessa.

 

Förmånen att kunna hämta ut ett SL kort när man är pensionär försvinner från det nya bolaget, men om du är i pensionsålder och går i pension från MTRF senast den 1

mars 2021 så får du behålla förmånen som pensionär. Detta påverkar inte de som redan gått i pension eller de som går i pension från MTR Tunnelbanan.

 

Vad innebär det nya kollektivavtalet på MTRF?

 

Avtalet på MTRF är ett kollektivavtal som gäller alla i hela verksamheten, det finns tex ingen uppdelning av olika arbetstidsregler för olika yrkesgrupper så som det är idag i Tunnelbanans avtal.

 

Här har vi gjort en sammanställning av de viktigaste delarna av det nya avtalet och jämfört med det avtal som finns idag.

 

 

Kollektivavtalet som gäller på MTRF  från 1 december 2020:

 

•       Provanställning 6 månader från dag 1.

•       Månadslön för alla deltidare.

•       Vid timlön så utgår GFL (baserat på ett genomsnitt av lönerna i förtaget) vilket är en högre ersättning.

•       Mertidsersättningen blir högre.

•       Semesterersättningen 0.8%

 

•       Övertidsarbete och mertidsarbete enligt centrala avtalet. Övertiden räknas från 15 minuten. Max 200 timmar övertid och för deltidare max 175 timmar mertid + 75 timmar övertid.  

 

 

Tunnelbanans avtal för personal inom FM som gäller fram till den 30 november 2020:

 

•       Provanställning 6 månader, inte inräknad anställningsmånad (i praktiken kan det bli nästan 7 mån)

•       Idag har deltidare timlön, utom lokalvårdare.

•       Mertidsersättningen är lägre.

•       Semesterersättningen är 0.6%

 

•       Övertidsersättningen utgår idag från minut 1.

•       Mertid kan man jobba 350 timmar, blir bara övertid i vissa fall om det är på din fridag.

 

•       25 dagars semester

•       Semesterförläggningen; Tar du ut mindre än 1 veckas semester kostar semestern de semesterdagar du lägger ut. Mer än 1 veckas semester kostar varje vecka 5 dagars ledighet. Tar du ledigt ett arbetspass och du arbetar på natten så kostar det 1 dags semester.  

 

•       Fridagar enligt centrala avtalet = Alla under året infallande helger, normalt sett 104 dagar under ett år. Plus de röda dagar/helgdagar som infaller på vardagar. Varierar mellan 7-13 dagar, minst 111 och max 117.

 

•       Jobbar du ständig natt och även arbetar på helger har du 119 fridagar varje år.

 

•       Dygnsvila 11 timmar för alla.

 

•       Arbetstiden på ett arbetspass kan vara 8 timmar ( om du jobbar 40 timmar i veckan) eller 9 timmar (om du jobbar 38 timmar i veckan eller mindre)

 

•       Omloppet max 10 timmar för alla.  

 

•       Fridagen ska omfattas av en ledig dag (24 timmar) plus 12 timmar.  

 

•       25 dagars semester med en extra fridag vid semester om du arbetat hela det föregående året vilket ger 25 dagars semester + 1 dag.

•       Semesterkvoter baserade per fridagsgrupp

 

 

•       System med fasta fridagsgrupper, antalet fridagar varierar beroende på grupp.

 

 

 

 

 

 

 

 

•       Dygnsvila 15 timmar för lokalvårdare, 11 timmar för övriga.

 

•       Arbetstiden får vara 8 timmar, kan vara 9 timmar efter överenskommelse.

 

 

•       Max 9 timmars omlopp för lokalvårdare – hänger ihop med dygnsvilan.

 

•       Du är garanterad att en fridag ska omfatta

24 timmar

 

Vi har gjort följande i avtalet: Jobbar du på fast schema som slutar från 19.00 till 23.59 så får du börja jobba tidigast kl.

12.00 dagen efter din lediga dag.  

 

Jobbar du på ett ständigt nattschema ska varje ledig dag vara minst 36 timmar, två lediga dagar minst 60 timmar, tre lediga dagar minst 84 timmar. Jobbar du på natten så ska fridagsperioden lördagsöndag alltid innefatta tiden mellan lördag kl. 06.00 och söndag kl. 21.00, vilket betyder att fridagsperiodens början alternativt slut till viss del kan inskränka på lördags- respektive söndagsdygnet . Exempel: Om du slutar fredag morgon kl. 06.00 och ska vara ledig helgen kan du börja jobba tidigast kl. 21.00 på söndagen = 63 timmars ledighet.

 

Jobbar du på ett schema så att du slutar innan kl. 19.00 så är du garanterad en ledighet från kl. 19.00 dagen innan din lediga dag och du kan börja jobba tidigast kl. 05.00 dagen efter din lediga dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har rätt att få veta din arbetstid med 14 dagars varsel. Frågan är oreglerad i avtalet.

 

Villkor som vi har behållit från det lokala avtalet, med några små justeringar:

 

SL-kort, med modifieringen att de som i huvudsak jobbar inom SL trafiken har rätt till SL-kortet.  Om MTRF börjar att städa utanför SL trafiken så kommer de som arbetar med detta inte ha rätt till SL kort. SL kortet är kopplat till att man arbetar inom SL trafiken. SL kortet för pensionärer är borta för alla som går i pension från MTRF efter den 1 mars 2021.

Rikskort, kvar med samma regler som idag.

Läkarbesök betalda upp till högkostnadsskyddet

Lönestege för lokalvården – förbättrad med införd yrkeserfarenhet som kriterier istället för anställningstid i bolaget. Det betyder att vid anställning kan man gå in på ett högre lönestege. Uppflyttning i stegen för de som nyanställs kommer att ske efter 1 år och tre månader. Gamla stegen gäller för alla som är anställda innan 1 december 2020. Yrkeserfarenhet gäller för alla som anställs från den 1 december 2020.

Nattarbetstiden ständig natt med arbete mer än var tredje helg = 34timmar och 20min.

De som jobbar natt men är helt helglediga eller lediga minst 2 av 3 helger = 36timmar 20min.

OB ersättningen kvar på samma nivåer.

Alla andra tillägg som finns idag kvarstår. Höjt tillägg för gruppledare till 1435kr och vid PUT sanering höjt till 1099kr.

Tidigare TIDÅTER; En ny övertidsregel som vi kallar för övertid tid mot tid.  Där övertidsarbetet kan tas ut i timme mot timme i utbyte att ledigheten sedan beviljas när den anställde ansöker, 21 dagar innan.

Övergångsregler – alla som har rätt till mer semester samt pensionslösningar behåller dessa villkor.

Fackligintroduktion för nyanställda om 60 minuter per fackförbund.

Omplacering pga. medicinska skäl – bibehållen lön = löneskydd.

Arbetsmiljöavtal.

 

Nytt! Varken från centrala avtalet eller tunnelbanans avtal:

 

Lägsta ingångslöner för klottersanerare. I två nivåer, 21000kr för dem utan tidigare erfarenhet och 23000kr för dem med två års erfarenhet.

Tjänstgöringsställe/stationeringsort. Vid schema förhandlingar måste vi förhandla om var man ska vara placerad och vilka tjänstgöringsställen man har. I fall man arbetar på ett annat tjänstgöringsområde än det man tillhör så får man restidsersättning.

 

Vem ska jag kontakta på Seko om jag har frågor eller problem?

 

Fram till den 1 oktober kontaktar du som vanligt Seko tunnelbanan.

Vi håller på att bygga upp en ny organisation för MTRF och mer information med kontaktuppgifter och namn kommer innan den 1 oktober.

Frågor och svar MTRF 4 september

Kollektivavtalet klart för MTRF – Övergång till nya bolaget 1/10.


Efter många och långa förhandlingar är vi nu klara med ett kollektivavtal för det nya bolaget MTR Facility Management. Igår den 1 september skrev vi under det nya kollektivavtalet som börjar gälla den 1 december i det nya bolaget.

MTR har ännu inte bildat det nya bolaget, det sker vid bolagsstyrelsemötet den 16 september då det formella beslutet fattas. Verksamhetsövergången är planerad att äga rum den 1 oktober.

Seko har förhandlat fram ett avtal som bygger på det centrala spårtrafikavtalet, och som b.la  innebär högre ersättningsnivåer vid mertidsarbete, högre timlöner, månadslön för deltidare, och högre semesterersättning än vad som finns i dagens avtal. Samtidigt som avtalet i grunden förbättrats har vi även kvar många av de bra sakerna från tunnelbanans lokala avtal, som lönestegen för lokalvårdare, SL kort, betald läkarvård. Vi har också behållit de övergångsregler som finns i tunnelbanan för de anställda i tunnelbanan före 2001-04-01, SÅPEN samt ITP2.

Det vi har gett upp i förhandlingarna för att få ihop avtalet är SL kort för pensionärer = är man anställd i MTRF och går i pension så får man inte behålla SL kortet. MEN, vi har en övergångsregel för de som är i pensionsålder nu; om man väljer att gå i pension från MTRF senast den 1 mars 2021 så får man behålla SL kortet.

Seko kommer nu att informera om hur det nya avtalet ser ut, vad verksamhetsövergången innebär och vad som händer nu framöver.

Vi påminner om de informationsmöten som vi arrangerar idag onsdag och imorgon torsdag kl. 16.00 på Barnhusgatan 6.

                 Hälsningar

Seko Tunnelbanan

Carolin Evander, ombudsman Seko.

Informationsmöte för medlemmar inom FM


Observera att mötet enbart är för medlemmar i FM.

Vill du veta hur det har gått i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för MTR Facility Management?

Onsdag den 2 september samt torsdag den 3 september 2020, kl 16.00-18.00

Lokal: Barnhusgatan 6.

Närmsta T-bana är Hötorget eller T-centralen.

Välkomna på informationsmöte!

Pga. Covid-19 vill vi att ni anmäler ert deltagande senast dagen innan via mail till: info.klubb111@gmail.com

Max 40 personer får delta vid varje informationsmöte.

Vi bjuder på fika.

Kollegor bättre än kameror för tryggheten i tunnelbanan


Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons gjorde i veckan ett utspel i SvD där han krävde att vi skulle införa tunnelbanepolis snarast. De skulle då få befogenheten att göra så kallade ”stop and search” insatser i tunnelbanan.

Vi behöver fler kollegor, inte kameror eller ”stop and search”, en aggressiv polismetod som kommer att skapa konflikter som vi inte vill ha på vår arbetsplats. Seko-klubben säger ja till tunnelbanepoliser men nej till det föreslagna arbetssättet.

Läs mer på debattartikel i Sekotidningen