Kallelse medlemsmöte– Torsdagen 20 maj 2021 kl 16.30


Kallelse medlemsmöte

Torsdagen 20 maj 2021 kl 16.30
Mötet ska äga rum digitalt på Teams och röstning på VoteIT, vet du att du behöver hjälp med det tekniska så logga in på mötet 15.00 för att vi skall slippa tekniska problemen under själva mötet.

Obs! Anmäl din mailadress senast den 17 maj kl 12.00 så att du kan vara med, till sekotunnelbanan@gmail.com

Skriv på rubriken ”medlemsmöte 20 maj” (se även detaljer i slutet av kallelsen)

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Mötet behörig utlysning
 3. Val av presidium: a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) 2 st Justerare d) 2 st rösträknare
 4. Nomineringar till vakanta platser

Klubben

 • 1 st ersättare revisor, 1 år

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut 1 år (fyllnadsval)

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik fyllnadsval på 1 år
  • 1 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
  • 1 st SKO Kundservice Röd Linje Norrut, på 3 år
  • 1 st SKO Kundservice Röd Linje Norrut, på 2 år fyllnadsval

Sektion 123 Blå linje

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik på 1 år fyllnadsval
  • 1 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 st Ordförande 2 år
  • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
  • 2 st ersättare sektionsstyrelsen
  • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) 3 år
  • 2 st SKO Administration (Kundservice inkl Vakansbemanning) 3 år

            Val på vakanta platser

Klubben

 • 1 st ersättare revisor 1 år

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut 1 år (fyllnadsval)

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik fyllnadsval 1 år
  • 1 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
  • 1 st SKO Kundservice Röd Linje Norrut, på 3 år
  • 1 st SKO Kundservice Röd Linje Norrut, på 2 år fyllnadsval

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik på 1 år fyllnadsval
  • 1 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice /Trafik gemensamt)

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 st Ordförande 2 år
  • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
  • 2 st ersättare sektionsstyrelsen
  • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) 3 år
  • 2 st SKO Administration (Kundservice inkl Vakansbemanning) 3 år
 • Motioner
 • Information om förhandlingar samt övrigt.

Om går du på fritiden får du 2½ timmar övertid/tidskompensation.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Skriv ditt namn, anställningsnummer, befattning, område och mejladress. OSB: Det accepteras inga anmälningar via sms eller via telefon.

Välkomna önskar Klubbstyrelsen

Länge leve 1 Maj


Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 på initiativ av Andra internationalen, bland annat till påminnelse av Haymarketmassakern 1886 och kampen för 8 timmars arbetsdag.

I år pga av rådande pandemin kommer en liten grupp från Seko Tunnelbanan fira 1 maj på La Mano. Vi fortsätter kampen för bättre villkor och emot alla försämringar oavsett om de kommer från vår arbetsgivaren, regeringen eller kapitalet i stort.

https://www.facebook.com/events/180988387181724/

WFTU Declaration & Poster | May Day 2021 “Hope lies in our struggles”

Klubbexpedition stängt pga Coronautbrott


Hej alla!

Vi har haft en Corona utbrott och därför kommer vår klubbexpedition vara stängt under några dagar.

Expeditionen kommer att öppnas igen måndagen den 3 maj. Till dess kan du nå oss via telefon på 08-6682906 eller maila till sekotunnelbanan@gmail.com

Vi ber om ursäkt för röran men hälsan går före.

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis

Klubbordförande

Valresultat 2021 – Grön linje


SEKO Tunnelbanan har haft den 1 april t o m 9 april 2020, allmänna val, genom poströstning för några
vakanta poster. Resultatet blev enligt följande:
Sammanlagt röstade 22 medlemmar.

Sektion Grön 121
Till en ersättare ordinarie ledamot i sektionsstyrelsen på ett år blev resultat följande:
Angivna röster: 22
Ogiltiga: 0
Giltiga: 22
För att man skulle bli vald krävdes 12 röster
Chowdhry Qamar 15 Vald
Ramirez Jessica 7

Till tre sko Kundservice Grön linje norrut på 3 år blev resultat följande:
Angivna röster: 14
Ogiltiga: 2
Giltiga: 12
För att man skulle bli vald krävdes 7 röster
Bergström Anette 11 Vald
Chowdhry Qamar 11 Vald
Sahi Leif 8 Vald
Godoy Herrera Marcello 6

Stockholm 2021-04-12

Rösträknare

Jannis Konstantis

Gunnar Öhman

Mojaffar Ekbal

Till medlemmarna tillhörande Sektion Grön


Information om fackliga val och poströstning

På grund av tidsbrist och tekniska problem kunde vi inte på årsmötet genomföra två av valen för Sektion Grön. Det är tre skyddsombud för Stnv norrut och en ersättare till sektionsstyrelsen.

Årsmötet beslöt att dessa val ska ske genom poströstning inom sektionen. (Det blir inga val i vallokaler.)

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill poströsta!

För att kunna poströsta MÅSTE du registrera dig senast         onsdagen den 31 mars. Anmälan efter detta datum beaktas ej.

Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till:                          postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till                                                         SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR                       Johanneshovsvägen 5, 121 41 Johanneshov.                                          Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

Aktuell valinformation kommer alltid att finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt

MTR:s Ontrack (MINA ARBETSYTOR          SEKO)

Årsmötet är avklarat


Den 18 mars ägde rum Klubbens årsmöte.

Mötet behandlade och godkände bl a verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen samt valde in många nygamla och helt nya förtroendevalda i olika poster inom klubbstyrelsen, sektionsstyrelserna samt andra poster.

En del poster är fortfarande vakanta och Klubben ska utlysa nomineringen och val på nästa mötet.

Pga av vissa tekniska problem med val på Gröna linje, de val ska äga rum snart via poströstning.

Mötet var digitalt och mer än 80 medlemmar var närvarande på mötet.

Löneförhandlingarna klara mellan Seko och MTR.


Efter långa förhandlingar så är äntligen de lokala löneförhandlingarna klara.

Sekos löneavtal gäller nu för all trafikpersonal och vi slipper ha olika lönestegar utifrån de olika förbunden.

Vi får med andra ord 2,7% löneökningar för samtliga i lönestegen och samma höjning på alla fasta tillägg.

Dessutom har vi fått en låglönesatsning för alla som tjänar under 26 100 kronor vilket betyder att de som ligger på de första lönestegen får en procentuellt högre höjning.

De medlemmar som har individuell lönesättning har vi lyckats få till ett avtal som ger strax över 3% i löneökning vilket såklart är väldigt positivt för de medlemmarna.

Uppgörelsen gäller fram till sista april 2022 då nya förhandlingar kommer att ske för sista avtalsåret.

Seko anser att det är bra, få klart avtalet i tid för att höjningen ska hinna komma på löneutbetalningen den 25e mars.

Tyvärr kunde inte få igenom den extra lönesatsning som vi begärde bl a för våra insatser på Corona pandemin trots på personalens hårda ansträngningar. Vi anser fortfarande att det inte räcker med fina ord för våra insatser, det behövs också konkreta handlingar.

Seko Tunnelbanan, Förhandlingsdelegation

Jannis Konstantis, Jampe Melakoski, Edgardo Luan Rivera, Gunnar Öhman, Viktor Risling

Valresultat omgång 2 2021


SEKO Tunnelbanan har den 9 och den 10 mars 2021, haft allmänna val, andra omgång.

Rösträknarna räknade röster på Gullmarsplan den 11 mars 2021.

Resultatet blev enligt följande:

Sammanlagt röstade 100 medlemmar i olika val.

Av dem röstade 26 medlemmar genom poströstningen i olika val.

Klubbuppdrag

Till 2 st ersättare i klubbstyrelsen på ett år blev resultat följande:

Angivna röster: 100

Ogiltiga: 10

Giltiga: 90

För att man skulle bli vald krävdes 46 röster

Jan Jampe Melakoski                          79                                       Vald

Ann Hellstenius                                    57                                      

Viktor Risling                                         64                                       Vald

Till 1 st ersättare i klubbstyrelsen för KSV på ett år blev resultat följande:

Angivna röster: 25

Ogiltiga: 0

Giltiga: 25

För att man skulle bli vald krävdes 13 röster

Gunnar Öhman                                    11                                      

Ann Hellstenius                                    14                                       Vald

Sektion Grön

Till 1 st styrelseledamot Trafik i sektionen

Angivna röster: 40        

Ogiltiga: 1

Giltiga: 39

För att man skulle bli vald krävdes 20 röster

Linn Franzén                                         15                                      

Michal Burda                                        24                                       Vald

Till två ersättare styrelseledamöter i sektionen på ett år

Angivna röster: 40

Ogiltiga: 1

Giltiga: 39

För att man skulle bli vald krävdes 20 röster

Jessica         Ramirez                            17                                       Omval

Linn Franzén                                         24                                       Vald

Qamar Chowdhry                               19                                       Omval

Michal Burda                                        17                                       Utgår

Sektion Blå

Till 1 st styrelseledamot Kundservice i sektionen

Angivna röster: 43

Ogiltiga: 0

Giltiga: 43

För att man skulle bli vald krävdes 22 röster

Ann Hellstenius                                    23                                       Vald

Viktor Risling                                         20                                      

Stockholm  2021-03-11

Rösträknare                                                                                     Rösträknare

Moncef Jerbi                                                               Georgios Delaportas    

Rösträknare                                                              

Semere Gerezgiher                                                  

Länge leve den Internationella Kvinnodagen


Upprinnelsen till instiftandet av en internationell kvinnodag går tillbaka till år 1910 då tyska Clara Zetkin talade till den andra internationella socialistiska kvinnokongressen i Köpenhamn. Hon inledde sitt tal med orden:

”Vi kvinnor har mycket större behov av att bli befriade än männen, därför att vi är mer förtryckta än dem”. 

Vår klubb fortsätter kampen för att stärka kvinnornas rättigheter på vår arbetsplats men också i samhället i stort.

Vi stödjer Fackliga Världsfederationens utmaningar inför den Internationella Kvinnodagen!

8 March 2021 – Women’s equal rights in health and safety at work and in society