Seko Tunnelbanan visade solidaritet med våra kamrater på pendeltåget


I tisdags samlades många tågvärdar och andra som arbetar på pendeltåget för att protestera emot att tågvärdar ska försvinna från pendeltåget och ska ersättas med kameror. Detta äventyrar säkerhet och trygghet både för personalen och trafikanter.

Seko Tunnelbanan var där men en del folk för att visa vår solidaritet till våra kamrater på pendeltåget.

Kampen fortsätter!

Fackliga Nyheter från Seko Tunnelbanan  2021-08-30


Sommaren är över nu och vi vill uppdatera alla våra medlemmar om en del förhandlingar som vi har haft eller är på gång med MTR samt vissa andra nyheter från Seko. All sorts information lägger vi upp på vår hemsida https://klubb111.wordpress.com/

 • På tisdag den 31 augusti 2021 visar vi vår solidaritet för våra arbetskamrater på pendeltåget och vi samlas utanför T-Stadshagen södra kl 13.30. Vi deltar i deras protest utanför SL:s Huvudkontor. SL kommer den dagen att besluta att ersätta tågvärdarna med kameror. Pendelklubben ska protestera mot detta men även för att lyfta frågan om att MTR flyttar personal till andra bolag med avtalsdumpning som följd. Solidaritet till tågvärdar på Pendeltåg. En för alla och alla för en!
 • Vi har haft en del aktiviteter från sektionerna. Blå linje har haft grillfest och snart är det Röda linjes tur att ordna ett besök på Skansen. Klubbstyrelsen planerar nu under hösten någon sorts aktivitet och denna vecka kommer styrelsen att fatta beslut om detta.
 • Klubbstyrelsen har informerat på förekommen anledning om vad som gäller för Särskild ålderspension (SÅP).
 • Klubben har deltagit i begravningsceremonin för vår vän, kamrat och en av huvudansvariga för klubben, Edgardo Luan Rivera. Många från Klubben både förtroendevalda och medlemmar tog farväl av Edgardo.

Vi har fortsatt efter sommaren att arbeta med olika ärenden, både individuella och med tvister när det gäller brott mot kollektivavtal (KA), lagar eller andra överenskommelser (MBL).

 1. Trots sommaren har vi haft ganska många personärenden som handlar bland annat om rehab, felaktig lön, förstadagsintyg, provanställningar osv.
 2. Vi har avslutar en tvisteförhandling angående karensavdraget. Seko har fått kompensation för kollektivavtalsbrott.
 3. Vi har avslutat tvisten angående brott mot Kollektivavtalet angående uteblivet utlåningstillägg för KSV-KM mellan 1 oktober 2020 t o m 28 februari 2021. KSV-KM under denna period tillhörde dem Blå linje Kundservice och enligt Seko lånades de ut till de andra linjer. Frågan skickades till en central tvisteförhandling som kommer äga rum under hösten.
 4. Vi har också på gång en del förhandlingar som har hamnat på central nivå, dvs förbundet angående en del personärenden (semester, första dagsintyg, uppsägning osv).
 5. Seko förbundet som vi har informerat tidigare beslutat att stämma MTR till Arbetsdomstolen med hjälp av juristerna för LO-TCO Rättsskydd för brott mot MBL då MTR inte har förhandlat de ändringarna på tjänsterna under sommaren 2020 på Trafik. Snart ska förhandlingarna äga rum.
 6. Sist men inte minst vill Seko Tunnelbanan informera att MTR ensidigt lagt upp en redigerad utgåva av Kollektivavtalet. Detta har vi meddelat MTR att de inte kan göra det, då Kollektivavtalet är ett dokument mellan parterna och de inte kan agera ensidigt. Vi ska snart träffas för att göra detta tillsammans med MTR.

Påminnelse: Seko vill påminna alla att efter förhandlingar som vi har haft, att man har rätt när man deltar i ett informationsmöte som Seko har kallat (det gäller även medlemsmöte eller årsmöte) att få högre kompensation jämfört med tidigare. Förut fick man tid mot tid eller timersättning. Seko och MTR har kommit överens om att ersättningen ska vara enligt följande. Det gäller högst 5 timmar per år och medlem som går på möte på sin fritid. Ersättningen ska vara antingen enkel övertid eller motsvarande kompensationsledighet, dvs 1 timme ska räknas som 1,5 timmar.

Klubbstyrelsmöte äger rum den 2 september samt den 7 oktober 2021.

Medlemsmöte äger rum den 7 oktober samt 9 december. Separat kallelse kommer att skickas ut.

Genom Jannis Konstantis, Klubbordförande

Ett behövligt svar angående Särskild ålderspension (SÅP).


Seko informerade förra veckan faktamässigt vad som gäller om man ska ta ut Särskild ålderspension.

I stället för att bemöta fakta väljer ST att återigen angripa Seko för att vi såg vad som kommer i den nya lagen. Detta diskuterade vi och beslutade i demokratisk ordning på klubbstyrelsmöte samt medlemsmötet innan det nya avtalet skrevs under. Seko har informerat alla anställda direkt när avtalet om SÅP kom ut den 20 januari 2020 men också i oktober 2020 samt augusti 2021.

Som vi skrev förra året. Vi lyfte detta på medlemsmöten och medlemmarna fick ställas inför två olika alternativ antingen att man fortsatte ha möjlighet till att gå i pension vid 61 men då skulle man få en lägre slutpension eftersom inga pensionsinsättningar skulle göras efter 65 trots den höjda pensionsåldern. Alternativet var att reformera överenskommelsen för att spegla den nya lagen. Det här betyder att man alltid kommer kunna gå i pension fyra (4) år innan den nya pensionsåldern oavsett var den blir i framtiden. I teorin kommer det här även gälla ifall pensionsåldern skulle sänkas i stället för att höjas i framtiden. Märk väl också att när SÅP skulle gälla fram till 65 men pensionsåldern är 66 eller 67, då man inte har inkomst efter 65 utöver att man inte får pensionsinsättningar.

ST har i ett informationsblad som kommit ut påstått följande felaktiga påståenden:ST påstår att Seko (än en gång?!) tillämpar skrämselpropaganda och visar grov respektlöshet mot de fundamentala grundstenarna i demokratiska beslut!

Att Seko informerade med fakta vad som gäller så att våra medlemmar ska veta konsekvenserna av ändringen i avtalet samt vad skulle det innebära att behålla det gamla avtalet (efter beslutet från riksdagen om höjningen av pensionsåldern). Det skulle vara grov fel från oss att inte informera våra medlemmar vad som gäller. Att ST har beslutat något annat, det kan stå för dem. Saken är att konsekvenserna kommer man se när man kommer till pensionsåldern och inte nu, och detta räknar ST med för att lura några få Seko medlemmar att gå över till ST. Vi har fått många medlemmar som berättade till oss om ST:s försök att rekrytera medlemmar till ST med anledningen av SÅP. Vi väljer tro på våra medlemmar.

 • Seko har aldrig skrivit på vilket sätt har ST tagit deras beslut. Vi har redan beskrivit hur vi har fattat vårt beslut och att ST ifrågasätter Seko:s interna demokratiska process och beslut, visar vilket förakt har man för Seko. Vi har en demokratisk process som bara våra medlemmar har rätt att ifrågasätta och inte ST!
 • Vi respekterar våra medlemmar som vill byta förbund men vi har rätt också att informera dem med fakta så att dem inte bli vilseledda.
 • Att en jurist från ST rekommenderade att man inte ska skriva ett nytt avtal, binder inte Seko eller något annat fackförbund att göra som man säger. Vi har sett många gånger att ”experter” gör fel. Detta som vi vet är att lagen har ändrats, pensionsåldern har höjts trots våra protester och om man ska inte anpassa oss efter det, kommer våra medlemmar betala priset.

Kanske ST vill avvakta och se vad som händer och de har rätt att göra det. Seko däremot bedömer att de för våra medlemmar gör vi rätt och från vår erfarenhet inom tunnelbanan visade sig att Seko har haft mest rätt.

När ST tillsammans med MTR försökte återinföra de delade tjänsterna var det Seko och alla anställdas vilda protesterade som gjorde att MTR var tvungna att riva det avtalet med ST. När Seko skrev under avtalet om bättre pension för ungdomarna under 25, var ST tvungen att följa efter några månader. Listan kan göras långt.

Seko klubb111 vill som alltid vara en demokratisk och medlemsstyrd organisation och stora beslut som detta ska alltid tas och har alltid tagits på medlemsmöten där alla fakta läggs på bordet så det är tydligt vad medlemmarna har att välja på. Vi litar på att våra medlemmar vet bäst om sin situation och behöver alltså inte fråga utomstående så kallade ”experter”.

Klubbstyrelse för Seko Tunnelbanan

Besök på Skansen för Seko medlemmar Röda linje


Sektion Röd bjuder in alla medlemmar i sektion Röd på ett besök på Skansen.

Sektionen bjuder på inträde och fika á 60 kronor/person. Man köper fika och få pengarna genom att skicka originalkvittot till Klubben.

Lördagen den 2 oktober 2021

Lördagen den 9 oktober 2021

Plats: Utanför Skansens entré, Djurgårdsslätten 49–51 Kl: 11.00

Ni är välkomna och hoppas på bra väder och glatt humör.

Först i kvarn gäller, 50 medlemmar per tillfälle.

Anmäl dig endast genom mail till sektion122@gmail.com

Välja ett datum, senast fredagen den 24 september och detta för att underlätta för de ansvariga.

Välkomna Sektionsstyrelsen Röd.

Solidaritet till våra arbetskamrater på Pendeltåget


Vi uppmanar alla våra medlemmar att stödja våra arbetskamrater på Pendeltåget.

Vi deltar i deras protest utanför SL:s Huvudkontor.

Vi från tunnelbanan samlas vi utanför T-Stadshagen södra kl 13.30 tisdagen den 31 augusti 2021 och vi går till SL:s Huvudkontor tillsammans.

SL kommer den dagen att besluta att ersätta tågvärdarna med kameror. Pendelklubben ska protestera mot detta men även för att lyfta frågan om att MTR flyttar personal till andra bolag med avtalsdumpning som följd.

Solidaritet till tågvärdar på Pendeltåg.

En för alla och alla för en!

Bild: Colourbox

Angående de som har rätt att gå i Särskild Ålderspension (SÅP)


Det finns ett fåtal Seko medlemmar som har rätt att ta ut Särskild Ålderspension (SÅP), som valt att gå ur Seko och ansluta sig till ST för att få SÅP tidigare. Märk väl att ST under en period nu fört en aggressiv kampanj för att rekrytera nya medlemmar genom att inte berätta fakta om SÅP.

Om man väljer att gå med i ST betyder det att man har rätt till SÅP bara mellan 61–65 år. Om man är med i Seko har man rätt till det mellan 62–66 eller när pensionsåldern höjs ytterligare mellan 63–67.

Detta skulle leda till att alla som tog ut SÅP vid 61 skulle tvingas in i en ofrivillig förtidspension under det sista året eller två år när pensionsåldern höjs ytterligare. De får då varken någon inkomst eller pensionsgrund och det blir alltså en mer knaper pension för våra medlemmar.

Det här betyder för Seko:s medlemmar att man alltid kommer kunna gå i pension fyra (4) år innan den nya pensionsåldern oavsett vad den blir i framtiden. I teorin kommer det här även gälla ifall pensionsåldern skulle sänkas i stället för att höjas i framtiden.

I våra beräkningar leder fackförbundet ST:s lösning alltså till att deras medlemmar kommer att förlora minst ett års pensionsinsättning med 2020 års regler och även flera år i framtida pensionshöjningar. Via ST:s lösning gäller också att man måste arbeta (eller vara arbetslös) fr.o.m. 65 års ålder fram till den då aktuella lägsta pensionsåldern (för närvarande 66, sannolikt 68 år inom några år) om man d å inte väljer att ta förtidspension.

Seko har beslutat detta på medlemsmöte och inte genom ett styrelse- eller ombudsmannabeslut eftersom det här är något som påverkar alla som är anställda innan 2002 och inget som klubbstyrelsen ska besluta själva.

Seko klubb111 vill som alltid vara en demokratisk och medlemsstyrd organisation och stora beslut som detta ska alltid tas på ett medlemsmöte där alla fakta läggs på bordet så det är tydligt vad medlemmarna har att välja på. Vi litar på att våra medlemmar vet bäst om sin situation och behöver alltså inte fråga utomstående så kallade ”experter”.

Med vänliga hälsningar

Klubbstyrelsen

<object class="wp-block-file__embed" data="https://klubb111.files.wordpress.com/2021/08/angaende-de-som-har-ratt-att-ga-i-sarskild-alderspension.pdf&quot; type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Inbäddning av <strong>angaende-de-som-har-ratt-att-ga-i-sarskild-alderspensionangaende-de-som-har-ratt-att-ga-i-sarskild-alderspensionLadda ner

Inbjudan till Grillfest för Sektion 123 blå.


Sektion blå bjuder in alla medlemmar på grillfest.

Tid: lördag den 21aug, V 33

       lördag den 28 aug, V 34

Plats: i Akalla by

mellan kl 11.00 och 18.00.

Ni är välkomna och hoppas på bra väder och glatt humör.

Anmäl dig till grillning.sektion123bla@gmail.com

Och välja ett  datum,  senast den 18 augusti   och detta för att underlätta för de ansvariga att göra inköp.

Välkomna Sektionsstyrelsen blå.

Grillfesten från 2017 (arkivbild)

Edgardos ceremonin ägde rum den 1 juli 2021


Förtroendevalda och medlemmar från Klubben, Seko Stockholm, representanter från MTR samt familjen och vänner tog farväl till vår Edgardo den 1 juli.

Farväl Edgardo! Vi fortsätter i din anda.

Här kommer talet från klubbordförande som framfördes under ceremonin.

Hälsning till vår Edgardo 2021-07-01

När nyheten kom att vår Edgardo lämnade oss och reste till evigheten blev vi alla chockade.

Edgardo var vår arbetskamrat, vän och kamrat!
Han var en ödmjuk, inspirerande, levande människa.


Hans idéer sprutade fram när vi diskuterade allt från hur ska vi göra i klubben för att nya förtroendevalda ska komma in i arbetet, hur medlemmarna ska bli mer aktiva till hur ska man bekämpa alla möjliga orättvisor i samhället.

Vi kunde diskutera situationen i Chile, utifrån hans egna erfarenheter till hur det ligger till i olika delar av världen.


Han ville starta en verksamhet för alla förtryckta i samhället här i Sverige i form av en samlingspunkt, där man kan diskutera alla möjliga frågor och planera motståndet.
Han blev rörd när han lyssnade Mikis Theodorakis, Canto General.

Edgardo kommer att leva genom hans idéer, genom oss och hans familj.
Edgardo är här just nu och uppmanar oss att fortsätta där som han fysiskt slutade, att vi ska bryr oss om våra medmänniskor, att vi ska bryr oss om de sämst ställda, att vi inte ska ge upp och att vi ska bryr oss om allt som gör vårt liv svårt.

Vi vill säga farväl med en dikt 

En dag i Maj du föddes och en dag i Maj du reste bort.
Våren som du älskade och du blommade ut
Du tittade i solen och utan att vara nöjd, sög du ut med dina ögon Universums ljus
Och du berättade till mig med en röst, söt, varm och maskulin så mycket som inte havet når stenarna
Och du sa till mig att alla dessa vackra saker kommer att vara våra.
Och nu slocknade du och släcktes månen och vår eld.

Farväl vår Edgardo!

Tack från sjuksköterskor i Danmark


Dansk Sygeplejeråd dvs facket som organiserar sjuksköterskor i Danmark skickade till Klubben ett tackbrev när det gäller solidaritetsuttalandet som Klubben skickade till sjuksköterskor och vårdpersonal i Danmark.

Til Styrelsen för Seko Tunnelbanan

Tak for jeres støtte til sygeplejerskernes konflikt. Den betyder meget for os i den vanskelige situation, vi står i.

Sygeplejerskerne er gået i strejke, fordi vi får for lidt i løn. En historisk lav indplacering og et fastlåst hierarki betyder, at sygeplejerskerne løn ikke svarer til uddannelsesniveau, opgaver og ansvar.

Vi står heldigvis ikke alene i kampen. Mange andre kvindedominerede fag kæmper også for ligeløn. Det giver os troen på, at tiden er inde til forandring.

Vi har brug for al den opbakning, vi kan få. Derfor er vi glade for, at I er med os.

Mange hilsner,

Dansk Sygeplejeråd

Solidaritet till sjuksköterskor och vårdpersonal i Danmark


Foto: Søren Svendsen

Stockholm 2021-06-18

Vårdpersonal i Danmark kämpar för att teckna kollektivavtal med högre löner och strejkar för detta.

Seko Tunnelbanan uttrycker vår solidaritet till deras kamp för bättre löner och att teckna kollektivavtal.

Utöver det moraliska stödet under pandemin i form av man klappar händerna en viss tid för att visa respekt för vårdpersonalens arbete, anser vi att det bästa stöd är att ge bl a de lönehöjningar som facket kräver samt att teckna kollektivavtal med bättre arbetsvillkor.

Staten i Danmark och andra stater ger hundratals miljarder kronor som stöd till de stora företag men att ge lönehöjningar till de heroiska insatser som vårdpersonal gör både under pandemin och även före och efter pandemin, anser den danska staten skamlöst att det inte går.

Seko Tunnelbanan anser att sjukskötarnas och vårdpersonalens krav är rättfärdiga.

Vi står på våra arbetskamraters sida på vården och vi uttrycker en gång till vår solidaritet i er kamp.

Styrelsen för Seko Tunnelbanan