KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Klubb-nytt för mars 2019 är ute!

Posted by klubb111 på 13 mars, 2019


Här kan du läsa Seko Tunnelbanans Klubb Nytt Mars 2019.

Många intressanta nyheter och artiklar för alla arbetskamrater.

klubb-nytt mars 2019

Annonser

Posted in Förhandlingar, Information, Klubb Nytt | Taggad: , , | Leave a Comment »

Material till årsmöte 2019

Posted by klubb111 på 12 mars, 2019


Hej!

Här kommer en del av materialet som ska behandlas till årsmötet den 14 mars 2019.

Verksamhetsberättelse 2018 slutversion

Valordning för SEKO Tunnelbanan

arbetsordning-klubben ny

arbetsordning-sektion-grön ny

arbetsordning-sektion-röd ny

arbetsordning-sektion-blå ny

arbetsordning-sektion-lokalvård ny

arbetsordning-sektion-tjänstemän ny

arbetsordning-skyddsorganisation Ny

Posted in Uncategorized | Taggad: , , | Leave a Comment »

Valresultat omgång 2

Posted by klubb111 på 12 mars, 2019


SEKO Tunnelbanan har haft onsdag 06 februari 2019 och torsdag 07 februari 2019, allmänna val för två av platserna i klubbstyrelsen, en plats i sektion Lokalvården, en skyddsombudtrafik Grön.

Resultatet blev enligt följande:

Valdeltagande: 107 val i lokaler. 19 poströster.

Sammanlagt röstade 126 medlemmar.

 

Val av Klubb uppdrag ersättare i Klubbstyrelsen 1 år

Till 2 platser ersättare i klubbstyrelsen på ett år blev resultat följande:

Angivna röster: 126

Ogiltiga:               16

Giltiga:              110

För att man skulle bli vald krävdes 64 röster

Bergström Anette     73     VALD

Gunnar Öhman         66

Mattson Anki            81     VALD

 

Sektion 101 Lokalvården

Till en ordinarie styrelseledamot i sektionsstyrelse på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 35

Ogiltiga:               3

Giltiga:               32

För att man skulle bli vald krävdes 17 röster

Aminul Haque                              24     VALD

Ahmed Hassan Ibrehime              8

 

 

Skyddsombud Trafik Sektion 121 Grön

Till en st. Skyddsombud Trafik Grön Norrut 3 år

Blev resultat följande:

Antal giltiga röstsedlar 30

Giltiga röster                  30

Ogiltiga röster                  0

För att bli vald krävdes 16 röster

Annika Berg                    16                VALD

Eriksson Monica            14

Posted in Information, Val | Leave a Comment »

Kallelse årsmöte 2019

Posted by klubb111 på 27 februari, 2019


Kallelse årsmöte

Torsdag 14 mars 2019
kl 16.00
plats: Barnhusgatan 6, lokal Kompassen, 1 tr

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Nomineringar till vakanta platser:

Klubbuppdrag

 • 2 st ersättare revisor ett år

Sektion Grön

 • 1 st Valberedare ett år
 • 1 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 2 st SKO Station Grön linje Norrut fyllnadsval två år
 • 2 st SKO Station Grön linje Söderut fyllnadsval två år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje, Söderut fyllnadsval två år

Sektion Röd

 • 1 st Sko Trafik Röda linje norrut tre år
 • 1 st SKO Station Röd Linje Söderut, tre år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år

Sektion Lokalvården

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen två år
 • 1 st valberedare på ett år

 

Sektion Tjänstemän

 • 1 st ordinarie sektion fyllnadsval ett år
 • 1 st ersättare sektion ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 2 st SKO FM (Fastighets och Teknik) tre år
 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) tre år
 • 2 st SKO Administration (Servicecenter) tre år

             

 • Val och bekräftelse av val:

Klubbuppdrag

 • 1 st ordförande två år
 • 1 st klubbstyrelsen KSV två år
 • 3 st ersättare klubbstyrelsen ett år
 • 1 st ordinarie revisor två år
 • 2 st ersättande revisor ett år

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik ett år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Station två år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 2 st SKO Station Grön linje Norrut fyllnadsval två år
 • 2 st SKO Station Grön linje Söderut fyllnadsval två år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut tre år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje, Söderut fyllnadsval två år

 

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Trafik två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice två år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 1 st SKO Station Röd Linje Söderut, tre år

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Kundservice två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice två år
 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik två år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 2 st SKO Kundservice stnv tre år

 

Sektion 101 Lokalvården

 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen två år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 1 st SKO Klotter tre år

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen två år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen fyllnadsval ett år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen ett år
 • 1 st valberedare ett år
 • 1 st SKO FM Kundmiljö och logistik tre år
 • 2 st SKO FM (Fastighets och Teknik) tre år
 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) tre år
 • 2 st SKO Administration (Servicecenter) tre år
 •            
 • Arbetsordning
 • Motioner
 • Uttalande

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på buffé och alkoholfri dryck samt kaffe efter årsmötet på restaurang City Mandarin, Sveavägen 33.

För att närvara vid maten måste du anmäla dig senast måndagen den 11 mars till sandra.klubb111@gmail.com

Anmälan är bindande. Skriv i mailet, ditt namn samt personnummer.

Välkomna

önskar Klubbstyrelsen

Kallelse årsmöte 14 mars 2019

Hansdlingarna kommer att publiceras här snart.

Posted in Information, Möten | Taggad: , , | Leave a Comment »

Angående skor och avdrag för felaktig uniform

Posted by klubb111 på 22 februari, 2019


MTR har informerat på arbetsplatsträffar att om man inte har rätt uniform på sig, så skickas man hem med avdrag samt att lydelsen i kollektivavtalet om att man ”bör bära mörka skor” enligt MTR ska tolkas som att ordet ”bör” i alla lägen betyder ”ska”!

Seko anser att kollektivavtalet inte ska tolkas ensidigt från den ena parten, då båda parter har ansvar för kollektivavtalet.

Arbetsgivaren kan bara göra avdrag, enligt § 16 i kollektivavtalet om en anställd vägrar att medverka vid en alkohol- eller drogtest. I övrigt får arbetsgivaren inte göra löneavdrag.

Utöver detta vet alla att ordet bör inte betyder samma som ordet ska!

I vårt kollektivavtal görs det skillnad på de två orden. Om arbetsgivaren väljer att tolka ordet bör som ska, då ska det gälla för hela kollektivavtalet och inte bara för det som passar MTR. De har ännu inte tillämpat den ”nya” tolkningen.

Vi uppmanar därför alla som antingen får avdrag för icke korrekt uniform, eller får anmärkningar pga att de inte bär mörka skor, att kontakta facket så stämmer vi MTR för kollektivavtalsbrott.

Seko anser dessutom att om företaget vill att vi ska bära mörka skor, så ska MTR själva bekosta detta då de anser att skorna är en uniformsdetalj! Det är enligt oss, deras skyldighet, och MTR ska inte bara plocka hem vinster, på vår bekostnad!

Seko Tunnelbanan

Viktig information angående skor och uniform

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

Viktig information angående semestersökningen

Posted by klubb111 på 22 februari, 2019


Hej alla!

MTR har kommit ut med vissa påståenden angående semestersökningen som enligt Seko är felaktiga.

Seko försökte rätta till de felaktiga påståendena med MTR vill inte göra det.

Därför måste vi informera alla att:

 1. När ni begär semester, kan man ange, enligt MTR, att man INTE tänker ta ut flera dagar än 20 dagar för att spara resterande till senare år. Enligt MTR kan man INTE ÅNGRA sig! Därför uppmanar vi alla att, om ni är osäkra om ni vill ta ut mer semester, under året, utöver de 20 dagarna, ange inte att ni tänker spara semesterdagar! Om ni redan har skickat in en ansökan, gör en ny uppdaterad sådan och behåll en kopia på den.
 2. MTR har också informerat att de ska kontrollera redan 1 juni om man har tagit ut 20 dagar som semester annars kan MTR tvångsemestra dig. Detta är enligt oss, också hel felaktigt, då semesterförläggning äger rum i slutet av mars.

Seko kommer att omgående begära förhandlingar med MTR när ett brott uppstått.

Seko Tunnelbanan

Viktig information angående semestersökningen

Posted in Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Valresultat omgång 1 och information om valomgång 2

Posted by klubb111 på 18 februari, 2019


Här kommer det preliminära valresultat från valomgång 1 samt information om valomgång 2

Valresultat omg 1 – 2019

Andra valomgång är onsdagen den 6 och torsdagen den 7 mars.

Den 6 mars val äger rum på GUP mellan kl 10.00-18.00

Den 7 mars val äger rum på TCE och LIH mellan kl 10.00-18.00

Sista dag för att registrera dig på poströstning för valomgång 2 är fredagen den 22 februari

Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till: postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR, Johanneshovsvägen 5 121 41 Johanneshov. Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt MTR:s Ontrack (Som anställd         Kollektivavtal        Fackliga kontakter)

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Skyddsombudsstop för kontanthantering

Posted by klubb111 på 15 februari, 2019


Idag, 15 februari 2019, lagt vår Huvudskyddsombud på Kundservice, skyddsombudsstopp för kontanthantering, på alla servicediskar för hela tunnelbanan.

Detta pga att våra stationsvärdar har utsatts för fysisk och psykisk skada vid inbrott och rån av servicediskar.

Skyddsombudsstoppet kommer att hävas av Huvudskyddsombudet när tillräckliga åtgärder har vidtagits för att risken ska inte finnas.

20190215 Skyddsombudsstopp för kontanthantering

 

Posted in Arbetsmiljö, Information | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Klubbvalen 2019 Information om fackliga val och poströstning.

Posted by klubb111 på 28 januari, 2019


Klubben har nu haft sitt nomineringsmöte. Valen kommer och äga rum via poströstning och val i vallokaler

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill Poströsta!

För att kunna poströsta i 1:a valomgången MÅSTE du registrera dig till valkommittén senast måndagen den 4/2. Anmälan efter detta datum beaktas ej. När/om man har registrerat sig till 1:a valomgången får man automatiskt valsedlarna även till 2:a valomgången, sista datumet för registrering till enbart 2:a valomgången är fredagen den 22/2. Om/när du har poströstat kan du inte ångra dig och välja att rösta i vallokalerna, (dock kan du rösta i vallokalerna om du av någon anledning inte skickat in din poströst)

Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till:                          postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till                                                         SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR                       Johanneshovsvägen 5 121 41 Johanneshov.                                          Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 

Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt

MTR:s Ontrack (Som anställd         Kollektivavtal        Fackliga kontakter)

Posted in Uncategorized | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

Solidaritetsuttalande – Om hamnarbetarnas strejk!

Posted by klubb111 på 24 januari, 2019


Hamnarbetarförbundet utlyste en strejk igen för rätten att teckna Kollektivavtal mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar.

Det absoluta majoritet av hamnarbetare är organiserade I Hamnarbetarförbundet.

Sveriges Hamnar har kollektivavtal med Transport som ger sämre villkor jämfört med Hamnarbetarförbundet.

Transportföretagen anser att genom att acceptera att Hamnarbetarförbundet tecknar kollektivavtal. då man riskerar olika villkor i Sveriges hamnar samt att man kör sönder den svenska modellen!

Detta är direkt lögn då även i andra branscher finns flera avtal, såsom i Spåravtal finns lydelser som gäller bara för Seko medlemmar eller ST medlemmar.

Utöver det stödjer vi kravet att Hamnarbetarförbundet få teckna ett parallellt likalydande riksavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Innehållsmässigt är förslaget exakt likalydande med det existerande Hamn- och Stuveriavtalet gällande löner, arbetstider och övriga villkor. Den enda skillnaden är partsförhållandet. Detta skulle innebära en skyldighet för arbetsgivarna att inkludera Hamnarbetarförbundet, utöver Transport, i förhandlingar och överenskommelser som rör deras medlemmars vardag på jobbet.

Seko Tunnelbanan stödjer Hamnarbetarförbundets och alla fackföreningarnas rätt att utlysa strejk för sina medlemmar och för att teckna kollektivavtal.

Vi fördömer lockouten som Sveriges Hamnar har lagt som straffar hård hamnarbetarna. Lockouten anser vi att det ska inte ens vara lagligt då arbetsgivarna utnyttjar sin stark ekonomisk position för att krossa arbetarklassen. 

Seko Tunnelbanans klubbstyrelse

Posted in Information, Solidaritet | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: