Solidaritet till RMT och järnvägsanställda i Storbritannien


Solidarity with RMT and Rail workers’ Strikes in United Kingdom

Seko Klubb 111. the union who organizes the workers in Stockholm´s Underground, Sweden, expresses solidarity with RMT and the strike of the workers on the railways in UK.

The railway workers are demanding wage increases while fighting against the employer’s anti-workers plans to increase working hours and layoffs.

At the same time, the bosses continue to count huge profits, treat employees as costs, and promote tough anti-workers’ measures.

Today, workers are confronted with inflation, high cost of living, the escalation of the anti-workers’ attack that requires workers to sacrifice their lives for the profits of the companies. The workers’ struggle is fair because it is a struggle for their lives.

Seko Klubb 111 stands by the workers in the British railways and RMT and we express our solidarity with your strikes starting on 21 June.

Löneförhandlingar är klara mellan Seko och MTR


Hej alla arbetskamrater!

Vi har träffat MTR ett antal gånger i år sedan den 27 april. Sist träffades vi den 27 maj.

Seko presenterade sina yrkanden samt förslag på lönerna (för trafikpersonal och för andra som har I-löner.

I-löner

Seko och MTR var överens om potten men vi ville ha lite mer trots allt för vissa individer. Det blev inte så och MTR fastställde lönerna. Ni som har frågor kring lönerna kan kontakta Jannis (076 641 12 95) eller Jampe (076 641 12 85).

Tarifflöner

Angående tarifflöner yrkade vi på att vi ska få mer än 2% som det står i det centrala avtalet. Vårt förslag var också att satsa mer på slutlönen. Vi motiverade detta med att vi ställde upp under pandemin samt att inflationen är mycket hög nu. Seko anser att MTR har råd och möjlighet/skyldighet att ge till oss en högre lönehöjning, som en del utav deras vinster.

MTR ansåg att de inte är skyldiga att göra det men pga att vi inte har rätt att utlysa stridsåtgärder, var det svårt att sätta mer press på MTR.

Resultat blev att man fick en höjning på 2%, låglönesatsning dvs lite mer för de tre första stegen i alla yrkeskategorier, samma höjning på alla tillägg, både de fasta och rörliga samt för första gång ett tillägg för alla ställverksoperatörer (bana 2 och 3) på 115,41 kr per dag som man tjänstgör.

Seko ville också höja på samma sätt alla de som har frysta löner men tyvärr MTR gick inte med på det.

De nya lönerna och tilläggen utbetalas i samband med juni lön retroaktivt fr o m den 1 maj.

De övriga yrkanden som Seko hade var:

 1. Omloppstid för Tutf, högst 8.40 (10% upp till 9:30, som kundservice)
 2. Paus StnV och Ksv 20 min som trafik.
 3. Mörka skor skall ingå i uniformssortimentet med poäng för all trafikpersonal, ett par/år.
 4. Kort lönestege för vardagsextra. De arbetar lika många dagar som en heltidare.
 5. Deltidare får räkna ”dubbelt” tiden när de arbetar heltid vid beräkning av löneuppflyttningsdatum, precis som vid beräkning av placeringsdatum.

MTR avvisade de tre första yrkanden och ansåg att fortsätta förhandla om de två sista yrkanden.

Seko Tunnelbanan, Förhandlingsdelegation

Jannis Konstantis och Jampe Melakoski

Insamling till järnvägsanställda i Ukraina


Branschorganisation (BO) Spårtrafik har börjat en insamling till stöd för järnvägsanställda i Ukraina.

Seko Tunnelbanan på sitt styrelsemöte den 19 maj beslutade att uppmana våra medlemmar att bidra med vad de kan till denna insamling. Vår klubb stödjer alltid arbetarklassen, offren för kriget och förföljelser som vi har gjort det flera gånger. Även denna gång Klubben ställer sig vid folkets sidan som är offer för kriget och speciellt för järnvägsanställda.

Solidaritet över gränserna
Solidaritet är en av fackföreningsrörelsens viktigaste grunder. Viljan att hjälpa varandra, att
stå upp för den som är i nöd är drivet i det fackliga arbetet, på arbetsplatsen och över
gränserna. Seko Spårtrafik startar nu en insamling till stöd för järnvägsarbetarna i Ukraina.
Insamlingen gör BO tillsammans med Olof Palmes internationella center, som är
arbetarrörelsens organisation för internationell solidaritet. Palmecentret har rätt
biståndskanaler så att pengarna hamnar hos våra kamrater inom spårtrafikbranschen i
Ukraina.
Stöd kamraterna som arbetar vid järnvägen i Ukraina!
Swishnummer: 123 566 70 50 (Seko Branschorganisation Spårtrafik)
Märk gåvan med namnet på företaget du arbetar på.

Inbjudan till Grillfest för Blå Sektion 123


Det blir två tillfällen, den 18/6 (för v1+v3) och i september (17/9 för v2+v4, närvaroanmälan senast 3 dagar innan), vi har tagit hänsyn till kommande kryssningar samt Trevligt tillsammans, därav sent junidatum.

Vi sätter upp lappar på alla stationer/uppgångar inför juni-tillfället, samt på klubbhemsidan, men inför september (datum se ovan, tid/plats se nedan) räknar vi med att ni fattar rutinen och sätter således upp inbjudan endast på Västra Skogen, TCE-mässen och klubbhemsidan.

Dag: Lördag 18 juni (för v1+v3)
Plats: Akalla by
Tid: Mellan kl 11.00 och 18.00.
Anmälan: Skicka mail med namn+anställningsnummer, senast 15 juni, till både:
syl.klubb111@gmail.com
magnusn.klubb111@gmail.com

Eventuella frågor? Tveka inte att höra av er!

Vi hoppas på bra väder och glatt humör, Ni är välkomna!
/Sektionsstyrelsen Blå.

Kallelse medlemsmöte -Torsdagen 19 maj kl 16.30


Kallelse medlemsmöte

Torsdagen 19 maj 2022 kl 16.30
Plats: Barnhusgatan, Kompassen, 1 tr

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Mötet behörig utlysning
 3. Val av presidium: a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) 2 st Justerare d) 2 st rösträknare
 4. Information från HELP – angående juristförsäkring
 5. Nomineringar till vakanta platser

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
  • 2 st SKO Kundservice Röd Linje Norrut, på 3 år

Sektion 123 Blå linje

 • 1 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)

Sektion 124 Tjänstemän

 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) 3 år
  • 1 st SKO Administration (Kundservice inkl Vakansbemanning) 3 år
 • Val på vakanta platser

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
  • 2 st SKO Kundservice Röd Linje Norrut, på 3 år

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice /Trafik gemensamt)

Sektion 124 Tjänstemän

 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) 3 år
  • 1 st SKO Administration (Kundservice inkl Vakansbemanning) 3 år
 • Motioner
 • Information om förhandlingar samt övrigt.

Om går du på fritiden får du 2½ timmar övertid/tidskompensation.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Välkomna önskar Klubbstyrelsen

Tågvärdarna på pendeln behöver vår solidaritet.


Tågvärdarna på pendeln behöver vår solidaritet.

Manifestation lördagen den 7 maj, Sergels Torg, kl 12.00-14.00

Seko Tunnelbanan uppmanar alla medlemmar och förtroendevalda samt deras familjer att delta i manifestationen.

Vi uppmanar också alla arbetare att visa solidaritet med Pendelklubben och komma till manifestationen.

Seko Pendelklubben bjuder än en gång in till deltagande på manifestationen på Sergels torg som vi tillsammans med anställda på pendeln och andra ska man lyfta fram hur det moderata styret under Kristoffer Tamsons försämrar för oss alla.

Dessa möten är inte bara en protest mot att tågvärdarna försvinner från pendeln utan lika mycket ett tillfälle att brännmärka det som händer inom kollektivtrafiken och järnvägen i stort.

Alla för en och en för alla!

Klubbstyrelsen Seko Tunnelbanan

MTR och SL:s nya ”Gröna Kort”


Den 10 maj lanseras det nya ”Gröna SL-kortet” som ska ersätta vårt nuvarande blå Accesskort.

Lanseringen innebär en ny layout på kassamaskinerna och ett nytt sätt att kontrollera kortinnehåll och att sälja biljetter. Arbetsgivaren anser att medarbetaren ska lära sig allt det nya som följer med biljettsystemet, via en 30-minuters video under tiden som man tjänstgör som stationsvärd eller kundservicevärd. Det säjer sig självt att det är en omöjlighet om man hela tiden blir störd av kunder, eller att tekniken ute på stationerna inte gör det möjligt att spela upp video eller ljud.

Seko Tunnelbanan har begärt en förhandling kring rutiner, tillämpning och kompensation för den pågående utbildningen inom kundservice kring det nya betalsystemet. Seko menar att medarbetare ska bli utbytta för att kunna genomföra utbildningen i lugn och ro och att utbildningen ska genomföras på betald arbetstid i MTR:s utbildningslokaler i Blåsut.

Seko-Tunnelbanan har försökt att få arbetsgivaren att ordna en riktig utbildning där vi också ska kunna öva på olika situationer som uppstår, men MTR anser att det ska räcka med denna video. De menar också att de som behöver extra stöd har möjlighet att ta kontakt med sin stations- eller gruppchef för att genom denne få det extra stöd som behövs

Enligt arbetsgivaren ska det också finnas möjlighet för arbetstagare att bland annat delta i en fysisk utbildning på plats i företagets utbildningslokaler i Blåsut. En livesupport ska enligt MTR också finnas, men vi vet sedan tidigare att när man behöver support så är det inte så lätt att komma fram då det ÄR många som ringer. 

Seko begärde att varje arbetstagare ska kompenseras med två timmars kompensationstid. MTR ville absolut inte ge någonting till de som ändå väljer att på sin fritid lära sig om det nya SL-kortet.

Seko-Tunnelbanan vill därför påminna om att fritiden är avsedd för återhämtning och vila från arbetet. Fritid är fri tid från arbetet och ska inte ödslas på arbetsrelaterade uppgifter. Hälsan är viktig!

Seko-Tunnelbanan uppmanar också alla medarbetare att utnyttja möjligheten till stöd via stations- eller gruppchefen samt att kräva att få delta i den utbildning som MTR säger sig ska ha i Blåsut.

Seko Tunnelbanan förhandlingsgrupp

Länge leve 1 Maj – Arbetarrörelsens internationella dagen!


Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 på initiativ av Andra internationalen, bland annat till påminnelse av Haymarketmassakern 1886 och kampen för 8 timmars arbetsdag.

Varje år äger rum första Maj manifestationer i Stockholm, hela Sverige och hela världen. I ett möte på La Mano alla arrangörer som organiserar de olika 1 Maj manifestationer deltar tillsammans.

Seko Tunnelbanan uppmanar alla våra medlemmar men också alla andra arbetare att delta i de olika 1 Maj manifestationer.

Vi fortsätter kampen för bättre villkor och emot alla försämringar oavsett om de kommer från vår arbetsgivaren, regeringen eller kapitalet i stort.

Här nedan följer en lista på de manifestationer i Stockholm.

1 MAJ

09.30-10.30 La Mano, Manifestation i minnet för de Spanienfrivilliga, Katarinavägen

LO och SAP: Kl 13:00, Samling i Humlegården. Kl 14.00 Avmarsch mot Norra Latin. Kl 15.00 Program på Norra Latin där årets huvudtalare är statsminister Magdalena Andersson. Musik med Albin Lee Meldau Solo.

Västerpartiet: 12.00 Samling Medborgarplatsen, 13.00 Avmarsch demonstrationståget, 13.30-16.15 Scenprogram Kungsträdgården

Kommunistiska partiet (KP): Samling Mynttorget 13:00. Möte Sergels Torg 14:30

SAC-Syndikalisterna: Manifestation på Sergels torg kl 11.00

Sveriges Kommunistiska parti och Sveriges Kommunistisk Ungdom: Möte Södermalmstorg (utanför Slussen) kl 11.30.

DAGKRYSSNING TILL MARIEHAMN MED VIKING


Seko klubb 111 bjuder sina medlemmar på 11 timmars dagkryssning med konferens den 21 & 28 maj 2022.

Du betalar en deposition på 610 kr till Seko klubb 111 plusgirot 45 62 14-6

Ange datum, namn, personnummer, bankkonto inkl. clearing nr. Pengarna betalas tillbaka den 1: a vardag efter resan och du BEKRÄFTAR mottagande via mejl eller sms till Sandra.

Anmälan är bindande och det finns 30 platser per tillfälle. Först till kvarn gäller!

Sista anmälningsdag är tisdag den 17 maj.

Vid frågor kontakta Sandra via mejl: sandra.klubb111@gmail.com eller på telefon 076 641 12 83

Samling vid Viking terminal, Stadsgården 07.00. Båten avgår 07.45 med Viking Grace och åter 18:55 med Viking Glory.

Väl mött!

Styrelsen för Seko Tunnelbanan, Klubb 111