KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Gott Nytt År, 2019, från Fackliga Världsfederationen (WFTU)

Posted by klubb111 på 27 december, 2018


Vi fick ett kort med önskningar för 2019 för våra medlemmar och arbetskamrater från Fackliga Världsfederationen!

 

Annonser

Posted in Information, Internationellt | Leave a Comment »

Information om förhandlingar mellan Seko och MTR – 2018-12-27

Posted by klubb111 på 27 december, 2018


Den 21 december var det sista förhandlingsdatum för 2018. Som vanligt har vi haft många förhandlingar under detta år, i genomsnitt ca 10-15 i veckan.

 

Vi haft en del personärenden, såsom t ex avsked, rehab ärenden, omplaceringar, semesterdagar, problem med lön osv.

 

Här nedan kommer ett axplock från våra förhandlingar som vi har haft den senaste perioden.

 

 1. Vi fortsätter förhandlingarna angående kollektivavtalsbrott när det gäller tillsättningar av nya tjänster på Lokalvården samt brott angående de tjänsterna och fridagsgrupperna som MTR har infört den 1 oktober 2018.
 2. Förhandlingar startades angående brott för de s k maskintjänster inom Lokalvården.
 3. Förhandlingarna är snart avslutade angående brott mot förflyttningstiden i Kollektivavtalet mellan NA och LIH som ägde rum i somras. Seko har begärt skadestånd och kompensation för varje förare som drabbades.
 4. Förhandlingar avslutas snart när det gäller ändringar inom Kollektivavtalet om förflyttningstiderna inom Kundservice. Tanken är att det ska gälla den verkliga tiden för förflyttningar mellan stationerna, istället av schablontid som gäller tills nu.
 5. En medlem har felaktigt enbart fått två dagar ledighet för enskild angelägenhet, dvs betald ledighet. Efter förhandlingar, fick han istället sex dagar betald ledighet.
 6. Förhandlingar pågår angående utbildning för alla skyddsombud. Enligt Seko bryter MTR mot lagen och kollektivavtalet, då arbetsköparen inte betalar kostnader för de kurserna som skyddsombud behöver och omöjliggör att de kan fullfölja deras uppdrag, enligt lagen.
 7. Seko och MTR har haft en överläggning angående rutiner och kriterier gällande att tillgodoräkna tidigare erfarenhet från liknade arbetsuppgifter i servicebranschen i samband med rekrytering av personal.
 8. Seko börjar snart förhandlingar kring rutiner & tillämpning vid Områdesbyten, Befattningsbyten, Uppflyttning till Heltid samt delplaceringar.
 9. Förhandling angående en medlem som beordrades att gå på Avonova på sin lediga tid. Han fick tidskompensation för detta.
 10. Vi har förhandlat tjänstepaketet för 2019 för Trafik. Efter våra protester när det gällde dk rader som fördes in i alla tjänstegrupper, backade MTR och tog fram ett nytt tjänstepaket.
 11. Vi förhandlar snart också de nya tjänstepaketen till 2019 för Kundservice samt för Trafikledningen.
 12. Vi har förhandlat fram en ny ersättning, som är lite högre än förut, för en kort period för provtågsförare.
 13. Efter protester från Seko angående information som gick ut till förare på Röda linje att de som är sjuka måste svara när arbetsledningen ringer upp, förhandlade vi fram en ny formulering, som säger att man inte är tvungen att svara, om man inte vill/kan när man är sjukskriven.

 

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis

Ordförande

 

Klubbstyrelsen önskar alla våra medlemmar och arbetskamrater ett Gott Nytt År!

Information om förhandlingar 27 december 2018

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Klubb-nytt December 2018 – God Jul och Gott nytt år!

Posted by klubb111 på 17 december, 2018


Seko Tunnelbanan, Klubb 111 önskar alla sina medlemmar och arbetskamrater God Jul och Gott Nytt år!

Klubb-nytt december 2018

Posted in Information, Klubb Nytt | Taggad: , , , , | Leave a Comment »

SEKO Almanackor 2019

Posted by klubb111 på 6 december, 2018


 

Nu har SEKO:s almanackor för 2019 kommit.

 

Ni kan hämta dem på klubbens expedition vid Gullmarsplan, 4 tr upp.

 

Vänligen

Klubbstyrelsen

Posted in Information | Taggad: | Leave a Comment »

Kallelse Budget- och Nomineringsmöte 2018

Posted by klubb111 på 28 november, 2018


 

Kallelse budget- och nomineringsmöte

Onsdagen 12 december 2018 kl 15.30
plats: Barnhusgatan 6, 1 tr upp, lokal Kompassen.

På dagordningen bl a:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av 2 st justerare
 5. Val av 2 st rösträknare
 6. SEKO Klubb 111:s Verksamhetsplan och budget 2017, presentation och beslut
 7. Beslut om medlemsavgift
 8. Nomineringar till Klubbuppdrag 2019
  • 1 st ordförande 2 år
  • 1 st klubbstyrelsen KSV 2 år (valkrets samtliga ksv service)
  • 3 st ersättare klubbstyrelsen 1 år
  • 1 st ordinarie revisor 2 år
  • 2 st ersättande revisor 1 år

Obs! Därutöver 3st ordinarie ledamöter till klubbstyrelsen, dessa redovisas nedan under resp. sektion Grön, Röd och Blå

Sektion 121 Grön Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik fyllnadsval 1 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 2 st SKO Kundservice Grön linje Norrut fyllnadsval 2 år
 • 2 st SKO Kundservice Grön linje Söderut fyllnadsval 2 år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Norrut 3 år
 • 1 st SKO Trafik Grön linje Söderut 3 år

Sektion 122 Röd Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelse Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 1 st SKO Station Röd Linje Söderut, 3 år

Sektion 123 Blå Linje

 • 1 st ordinarie Klubb- och sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen Kundservice 2 år
 • 2 st ordinarie sektionsstyrelsen Trafik 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år (Kundservice /Trafik gemensamt)
 • 1 st valberedare 1 år (Kundservice/Trafik gemensamt)
 • 2 st SKO Kundservice Blå linje, 3 år

Sektion 101 Lokalvården

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen 1 år
 • 1 st valberedare 1 år
 • 1 st SKO Klotter 3 år
 • 1 st SKO Klotter 2 år

Sektion 124 Tjänstemän

 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen 2 år
 • 1 st ordinarie sektionsstyrelsen fyllnadsval 1 år
 • 2 st ersättare sektionsstyrelsen
 • 1 st valberedare 1 år
 • 1 st SKO FM Kundmiljö och Logistik 3 år
 • 2 st SKO FM (Fastighets och Teknik) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Trafik inkl bemanningskord) 3 år
 • 2 st SKO Administration (Service center) 3 år

 

Vill du nominera någon kollega, maila då till valberedning.klubb111@gmail.com

Sista dag på nomineringar är på medlemsmötet.

 1. Val (Valordning, valkommittén, datum osv)
 2. Motioner
 3. Uttalanden
 4. Information förhandlingar samt om SEKO MTR, Branschorganisation.

Klubben bjuder på mackor samt lussekatter.

 

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet.

Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Kallelse bugdet- och nomineringsmöte 2018

Posted in Information, Möten | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Julbord 2018 på restaurang Sjätte tunnan för Seko:s medlemmar!

Posted by klubb111 på 21 november, 2018


Hej alla!

Ansökningstiden för Julbord på land förlängs t o m den 25 November 2018!

Ni är välkomna!

 

Seko Klubb 111, bjuder sina medlemmar på julbord på restaurang Sjätte Tunnan den 2:a samt den 9:e december som alternativ till båtresan.

Man får betala 495 kr i deposition som man senare får tillbaka på bankkonto inom några dagar. Julbordet är bindande och endast de närvarande får sina pengar tillbaka!

Julbordet serveras i fem serveringar vid borden istället för att man behöver stå och köa till julbordet.

Serveringen börjar klockan 15:00 så kom i god tid.

Adressen är Stora Nygatan 43 i Gamla Stan.

Depositionen på 495 kronor betalas till Seko Klubb 111, PG 45 6214-6 ange födelsedatum, bankkonto samt datum för julbordet.

Sista anmälningsdatum är den 16e november, menyn bifogas på sida två. Specialkost, t:ex vegetarisk meddelas vid anmälan.

Vid frågor kontakta Sandra på tel. 076 64112 83

Julbord på Sjätte Tunnan 2018

Posted in Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Ta strid mot de individuella lönerna – det går!

Posted by klubb111 på 2 november, 2018


Debattartikel på Tidskriften ETC

Ta strid mot de individuella lönerna – det går!

Måndag den 24 september 2018, avslutades löneförhandlingarna mellan Seko och MTR för år 2018 samt år 2019.

Resultatet blev att lokalvårdare i tunnelbanan kommer att få tarifflöner i stället för individuella löner, precis som förare, stationsvärdar och kundservicevärdar.

De individuella lönerna presenterades i slutet på 1980-talet och början av 1990-talet som ett framsteg. Varje anställd skulle vara fri att påverka lönen och alla skulle vinna på det. Saken är att i en sådan situation finns det bara en vinnare. Facket köpte arbetsköparnas karamell och gick med på detta i, i stort sett, alla branscher.

Detta var en naturlig del i avsaknaden av en klassanalys från fackets sida, samt att många fackföreningar blev någon sorts organisationer som sysslar med försäkringar, erbjudanden om billig el eller olika produktförsäljningar i stället för klasskampsorganisationer. Alla riksdagspartier, även så kallade röda partier, accepterade detta. Inget synligt motstånd fanns.

Nu är det mycket få som har tariff­löner i sina kollektivavtal, i stället finns individuella löner överallt. De individuella lönerna är ett utmärkt sätt att ge makten över lönerna till arbetsköparen. Varje anställd är beroende av en chef för att få en lönehöjning när man säljer sin arbetskraft.

Då finns inte längre det fackliga löftet: ”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.” Hur kan man lova något när arbetsköparen fastställer lönen ensidigt? Alla löneförhandlingar är bara ett spel som i bästa fall justeras lite genom någons enstaka löneförhöjning.

De individuella lönerna skapade stora problem för många lokalvårdare och gav en enorm makt till cheferna. Många kände sig orättvist behandlade och många som gjorde ett mycket bra arbete fick trots det bara en liten höjning, i bästa fall ett par hundra­lappar i lönepåslag. Lokalvårdarna har berättat om chefers kompisar som fick bra lönehöjningar medan de som cheferna inte gillade eller de som var kritiska till företaget fick det minsta påslaget. Den enda lösningen var att införa tarifflöner som garanterar en rättvisare löneutveckling för alla.

Trots att många ”välvilliga” i många år försökt att övertyga oss om att denna kamp är en kamp mot väder­kvarnarna har vi fortsatt. Gång på gång ställde vi detta krav till arbetsköparen (oavsett om de hette Connex, Veolia eller MTR). Vi mobiliserade våra medlemmar i många aktioner och protester och alla våra medlemsmöten har godkänt detta krav på tarifflöner för alla enhälligt.

Seko Tunnelbanan anser att det är en stor seger först och främst för lokalvårdarna själva, som nu kommer att ha relativt rättvisa löner även om lönerna fortfarande är för låga enligt oss, men också för alla våra arbetskamrater i tunnelbanan och även för alla arbetare i hela Sverige. Så vitt vi vet är det första gången på åratal som en fackförening lyckats ta bort individuella löner och införa tarifflöner. Det visar att en envis kamp för ett rättvist krav som arbetarna stödjer, det vill säga en klassorienterad linje som en fackförening för, slutligen kan leda till seger.

Vi fortsätter vår kamp och vi solidariserar oss med all den kamp som förs mot kapitalet för att vi arbetare som producerar allt, endast får smulor tillbaks. Därför handlar vår kamp om allt från små förändringar som underlättar för våra medlemmar, men också stora förändringar för hela arbetarklassen för att ha ett bättre, rättvist samhälle där arbetarklassen kan vara herre över sig själv.

En för alla! Alla för en!

Posted in Information, Löner, Lokalvård | Taggad: , , , , | 1 Comment »

Julbord 2018 med Silja Line för Seko medlemmar!

Posted by klubb111 på 19 oktober, 2018


Seko Klubb 111, bjuder återigen sina medlemmar på julbordkryssning ombord på Silja Line den 1:a samt den 8:e december. 525 kr betalar ni i deposition som ni senare får tillbaka på bankkonto inom några dagar. Resan är bindande och endast närvarande får sina pengar tillbaka!

Samling 06:15 på terminalen för ombordstigning!

Båten avgår från Värtahamnen kl: 07:10 och åter Värtahamnen kl: 18:15

Depositionen på 525 kronor betalas till Seko Klubb 111, PG 45 62 14-6 ange födelsedatum, bankkonto samt datum för resa. Sista anmälningsdatum är den 12 november. Vid frågor kontakta Sandra på tel. 076 641 12 83

Julbord på land äger rum den 2 och 9 december. Information om det kommer senare.

Julbord med Silja Line 2018

 

Posted in Information | Taggad: , , , | 1 Comment »

Kallelse medlemsmöte fredagen den 26 oktober 2018

Posted by klubb111 på 12 oktober, 2018


Kallelse medlemsmöte

Fredagen 26 oktober 2018, kl 15.30
plats: ABF, Sveavägen 41,

Hedensalen, 4 tr

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • Löneförhandlingar: Lönestege för lokalvården samt löneförhandlingar för trafikpersonal

– Information från övriga förhandlingar och allmän information.

– Motioner.

– Övriga frågor.

Om går du på fritiden får du 2½ timme tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på fika

Välkomna önskar Klubbstyrelsen

Kallelse medlemsmöte 26 oktober 2018

Posted in Information, Möten | Taggad: , , | Leave a Comment »

Nya löner för 2018 och 2019 inkl tillägg

Posted by klubb111 på 10 oktober, 2018


Hej!

Här kommer nya tabeller med de nya lönerna inkl tillägg.

Nästa vecka kommer en uppdaterad version inkl övertidsersättningar m m.

Posted in avtal, Löner | Taggad: , | 3 Comments »

 
%d bloggare gillar detta: