KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Valresultat omgång 1

Posted by klubb111 på 16 februari, 2018


Valresultat omgång 1

SEKO Tunnelbanan har onsdagen den 14 februari 2018 och torsdagen den 15 februari 2018, haft allmänna val för en del av platserna i klubbstyrelsen, sektioner, skyddsombud osv.

Resultatet blev enligt följande:

Sammanlagt röstade 182 medlemmar.

Av dem röstade 17 st genom poströstningen och 165 i vallokalerna.

Fyra personer av dem röstade inte för ersättare i klubbstyrelsen.

 

Till ersättare i klubbstyrelsen på ett år blev resultat följande:

Angivna röster: 178

Ogiltiga: 6

Giltiga: 172

För att man skulle bli vald krävdes 87 röster

Bergström Anette                                                      54                                       OMVAL

El Gomati Kicki                                                            54                                       UTGÅR

Kilic Idris                                                                      98                                       VALD

Melakoski ”Jampe” Jan                                           94                                       VALD

Mousa Awad                                                               44

Nahar Nitesh                                                               48

William Torres                                                            39

Gunnar Öhman                                                         85                                       OMVAL

 

 

 

 

Sektion Grön

Till en ordinarie styrelseledamot i klubb- samt i sektionsstyrelse Station på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 25

Ogiltiga: 0

Giltiga: 25

För att man skulle bli vald krävdes 13 röster

El Gomati Kicki                                                                                 17                 VALD

Johnsson Christer                                                                             8

 

 

 

Sektion Blå

Till en ordinarie styrelseledamot i sektionsstyrelse Station på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 46

Ogiltiga: 3

Giltiga: 43

För att man skulle bli vald krävdes 22 röster

Mojaffar Ekbal                                                                                28                 VALD

Arga Kasirga                                                                                     15

 

 

Till två ersättare styrelseledamöter i i sektionsstyrelse Station på 1 år blev resultat följande:

Angivna röster: 46

Ogiltiga: 1

Giltiga: 45

För att man skulle bli vald krävdes 23 röster

Pamela Ahumada                                                                           14

Sandra Altamirano                                                                         22                 OMVAL

Mojaffar Ekbal                                                                                19                 UTGÅR

Georgios Papadopoulos                                                                18                 OMVAL

Gunnar Öhman                                                                               17                 OMVAL

 

 

Sektion Lokalvården

Till tre ordinarie styrelseledamot i sektionsstyrelse på 2 år blev resultat följande:

Angivna röster: 55

Ogiltiga: 5

Giltiga: 50

För att man skulle bli vald krävdes 26 röster

Kilic Idris                                                                                            44                 VALD

Mousa Awad                                                                                      40                 VALD

Nitesh Nahar                                                                                     24

Semere Gerezgiher                                                                          42                 UTGÅR

 

Till två skyddsombud Blå linje på 3 år blev resultat följande:

Angivna röster: 55

Ogiltiga: 4

Giltiga: 51

För att man skulle bli vald krävdes 26 röster

Drawich Ibrahim Abdulkadir                                                       40                 VALD

Haque Aminul                                                                                  37                 VALD

Nahar Nitesh                                                                                    25                 VALD

 

 

Rösträknare                                                                                     Rösträknare

 

 

Georgios Delaportas                                                Karl-Gunnar Mårdenlöv

 

 

Rösträknare                                                                                     Vid protokollet

 

 

Monica Lindberg-Wall                                                                   Matti Wennerberg

 

Annonser

Posted in Information, Val | Taggad: , , , | Leave a Comment »

NEJ TILL HÖJD PENSIONSÅLDER-INSKRÄNK INTE STREJKRÄTTEN

Posted by klubb111 på 16 februari, 2018


Demonstration

Norrmalmstorg

lördag 10 mars kl. 14.00

 

Arrangör: SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Nyligen kom nästan alla riksdagspartierna överens om att höja den allmänna och lägsta pensionsålder från 61 till 64 år. Svensk Näringsliv jublar!

 

Genom detta är man tvungen att jobba fram till minst 67 år för att få pension. Pensionen kopplas till medellivsåldern, så att pensionsåldern kan höjas ytterligare. De vill att vi ska arbeta tills vi dör!

 

Produktiviteten har ökat avsevärt men vi som arbetar får varken sänkt arbetstid eller får högre löner som står i relation till den ökade produktiviteten. Istället höjer man pensionsåldern!

 

Staten har råd att stödja kapitalet genom olika åtgärdspaket och genom att spela bort våra pensionspengar på aktiemarknaden. Allt detta ska vi, arbetarklassen, stå för. Med höjd pensionsålder och minskade pensioner.

 

Samtidigt vill regeringen och många andra partier, och självklart borgarklassen, att strejkrätten ska inskränkas. De ser att folket i Sverige kommer att reagera mot den antifolkliga politik som de för och vill förekomma reaktionerna.

 

Vi anser att LO och arbetarrörelsen som inte reagerar mot detta har ett stort ansvar. Facket ska finnas för att försvara arbetarklassens intressen och inte de rikas, borgarklassens, privilegier.

 

Försöken att inskränka strejkrätten och höja pensionsåldern pågår i hela EU.

Regeringar, EU och kapitalet vill försämra för oss. Istället säger vi: Gör motstånd!

 

Vi säger att det räcker nu!

 

– Nej till höjd pensionsålder.

– Inskränk inte strejkrätten.

 

Posted in aktioner, Information, Solidaritet | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Valomgång 1 är i gång

Posted by klubb111 på 14 februari, 2018


Hej alla!

Idag den 14 februari samt imorgon den 15 februari äger rum valomgång 1 för vissa poster inom Klubben.

Den 14 februari är val mellan 10.00-18.00 vid Västra Skogen samt Gullmarsplan

Den 15 februari är val mellan 10.00-18.00 vid T-centralen samt Liljeholmen.

Val är för följande poster:

Valsedel ers klubbstyrelsen

Valsedel sektion Blå

Valsedel sektion grön

Valsedel sektion Lokalvården

Posted in Information, Val | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Information om arbetstidslagen och nattjänster.

Posted by klubb111 på 26 januari, 2018


Vi har förstått att det finns en viss oro på grund av ryktesspridning efter några kollegors ogrundade påståenden angående regelverket om nattjänsterna och vill därför ge information hur det fungerar.

Arbetstidslagen är en s k dispositiv lag vilket betyder att hela eller vissa delar av den går att förändra i kollektivavtal. Om man läser på Arbetsmiljöverkets hemsida står det ”Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektiv­avtal. Kollektiv­avtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den. Vilka regler som kan avtalas bort anges i lagens tredje paragraf.”

Vår klubb reglerar arbetstidslagen genom kollektivavtalet. När det gäller nattarbete så är det möjligt att tillåta detta eftersom vissa verksamheter behöver detta för att samhället i stort skall gå runt och precis detta har vi gjort i vårt avtal med MTR. Hur detta fungerar regleras i kollektivavtalet §6 och det är därför vi har det tillåtet. På Arbetsmiljöverkets hemsida angående nattarbete står följande ” Vad innebär förbudet mot nattarbete? Förbudet mot arbete mellan midnatt och klockan 5 innebär att dygnsvilan måste börja senast vid midnatt. I princip är det ett nattarbetsförbud, men lagen medger att nattarbete utförs om det är nödvändigt med hänsyn till arbetets art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter. Exempel på undantag är vissa arbeten inom processindustrier, sjukvård, kollektivtrafik, taxitrafik och restaurangbranschen.”

Att vi har nattjänster i företaget har sina fördelar eftersom det betyder att vi har fler kollegor som har möjlighet att arbeta heltid. Om nattjänsterna skulle försvinna skulle också ett flertal av våra vänner som arbetat kortast tid på företaget riskera att förlora sina jobb och detta är givetvis inget som vi som fackförbund är villiga att kämpa för. Självklart är det inte bra när folk blir tvångsplacerade på en nattjänst och i de fall där det sker så kommer vi att försöka hjälpa berörd medlem om man hör av sig till oss.

EU-direktiv: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&from=SV

Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetstidslagen/om-arbetstidslagen/#2

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetstidslagen/om-arbetstidslagen/#9

Information om arbetstidslagen och nattjänster

Posted in avtal, Information | Taggad: , , | 1 Comment »

Klubbvalen 2018

Posted by klubb111 på 26 januari, 2018


Information om fackliga val och poströstning.

Klubben har nu haft sitt nomineringsmöte. Valen kommer och äga rum via poströstning och val i vallokaler

Kolla på dokumentet Klubbvalen 2018 Information om fackliga val och poströstning

Du måste registrera/anmäla dig ifall du vill Poströsta!

För att kunna poströsta i 1:a valomgången MÅSTE du registrera dig till valkommittén senast måndagen den 5/2. Anmälan efter detta datum beaktas ej. När/om man har registrerat sig till 1:a valomgången får man automatiskt valsedlarna även till 2:a valomgången, sista datumet för registrering till enbart 2:a valomgången är fredagen den 23/2. Om/när du har poströstat kan du inte ångra dig och välja att rösta i vallokalerna, (dock kan du rösta i vallokalerna om du av någon anledning inte skickat in din poströst)

   

 Registrering/anmälan för poströstning skall ske skriftligen per mail till:                          postrost.klubb111@gmail.com eller per brev till                                                         SEKO Tunnelbanan Klubb 111, c/o MTR                       Johanneshovsvägen 5 121 41 Johanneshov.                                          Ange då *Namn *Personnummer *Anställningsnummer *Adress *Yrke samt *Område

 

Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida

https://klubb111.wordpress.com  samt

MTR:s Ontrack (För mig som anställd         Facklig information        SEKO Klubb 111)

Klubbvalen 2018 Information om fackliga val och poströstning ver2

Posted in Information, Val | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Ny sektionsnytt på Röda linje

Posted by klubb111 på 18 december, 2017


Hej!

En ny sektionsblad på Röda linje har kommit ut.

Sektionsnytt dec 2017

Posted in Information, Röd linje | Taggad: , | Leave a Comment »

Seko Almanackor 2018

Posted by klubb111 på 13 december, 2017


Nu har SEKO:s almanackor för 2018 kommit.

 

Ni kan hämta dem på klubbens expedition vid Gullmarsplan eller kontakta en förtroendevald i ditt område.

 

Vänligen

Klubbstyrelsen

Posted in Information | Taggad: | Leave a Comment »

Övertid i samband med stängning av sekundäruppgång.

Posted by klubb111 på 6 december, 2017


Hej alla!

Vi har haft en förhandling angående en medlem som konsekvent blivit tvungen att jobba övertid i samband med stängningen av en sekundäruppgång. Medlemmen har nu fått kompensation retroaktivt för hela perioden i form av kvalificerad övertidsersättning.

Vi misstänker nu att samma problem finns på fler platser och vill därför uppmana er att kontakta oss ifall ni har märkt att avtiden inte räcker till på era tjänster så tar vi en förhandling angående detta.

Mvh

Styrelsen Seko klubb 111

Posted in Förhandlingar, Information, Station | 1 Comment »

Kallelse Budget- och nomineringsmöte 14 december 2017

Posted by klubb111 på 1 december, 2017


Budget- och Nomineringsmö​te

Torsdagen den 14 december 2017, kl 16.30

 

Lokal: Brantingrummet, plan 1, ABF, Sveavägen 41 (T) Rådmansgatan.

 

​​På dagordningen står bl.a.

 

– Verksamhetsplan 2018

– Budget 2018

– Medlemsavgift 2018

Nomineringar som alla medlemmar kan nominera samt val på vissa poster

 

Klubb uppdrag:

– 1 st kassör, 2 år

– 3 st ersättare, 1 år

– 1 st ord revisor, 2 år

– 2 st ers revisorer, 1 år

 

Sektion Grön:

– 1 st ord klubb/sektion Station, 2 år

– 1 st ord styrelse Trafik, 2 år

– 1 st ord styrelse Trafik, 1 år fyllnadsval

– 1 st ord styrelse Station, 2 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 1 st SKO Station Grön linje norrut, 3 år

– 1 st SKO Station Grön linje söderut, 1 år nominering och val (fyllnadsval)

– 1 st SKO Trafik Grön linje norrut, 3 år

– 1 st SKO Trafik Grön linje söderut, 3 år

 

 

Sektion Röd:

– 1 st ord Klubb/sektion Station, 2 år

– 1 st ord styrelse Station, 2 år

– 1 st ord styrelse Trafik, 2 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Station Röd linje norrut, 2 år (fyllnadsval)

– 2 st SKO Station Röd linje söderut, 3 år

– 3 st SKO Trafik Röd linje söderut, 3 år

– 1 st SKO Trafik Röd linje norrut, 3 år (nominering och val)

– 2 st SKO Trafik Röd linje norrut, 3 år

 

Sektion Blå:

– 1 st ord Klubb/sektion Trafik, 2 år

– 1 st ord styrelse Station, 2 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 1 st SKO Station, 3 år

– 1 st SKO Trafik, 3 år

 

Sektion Lokalvården:

– 1 st ordförande/ord klubb, 2 år

– 3 st ord styrelse, 2 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år

– 2 st SKO Grön linje, 3 år

– 2 st SKO Röd linje söderut, 3 år

– 2 st SKO Blå linje söderut, 3 år

– 2 st SKO Klotter, 3 år

 

Sektion Tjänstemän:

– 1 st ordförande/ord klubb, 2 år

– 1 st ord styrelse, 2 år

– 1 st ord styrelse, 1 år

– 2 st ersättare, 1 år

– 1 st valberedare, 1 år.

Alla medlemmar kan nominera medlemmar till posterna via mail till.

valberedning.klubb111@gmail.com

 

 

OBS! De som nomineras måste vara tillfrågade och ha accepterat att bli nominerade samt villiga att bli förtroendevalda.

 

Om går du på fritiden får du 2 1⁄2 timme tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

 

Vi bjuder på kaffe och mackor! / Klubbstyrelsen

Kallelse nominerings- och budget möte 2017

Verksamhetsplan 2018 reviderad

BUDGET SEKO 2018

Posted in Information | Taggad: , , , | Leave a Comment »

Förhandlingsläget mellan SEKO och MTR 2017-11-28

Posted by klubb111 på 28 november, 2017


Här kommer en redovisning angående förhandlingar mellan SEKO och MTR mellan oktober-november 2017 samt en del eftersläpande förhandlingar efter sommaren.

Allmänt

 • Förhandlingar om en del små organisationsförändringar inom t ex Säkerhetsorganisation, Vakansbemanningen osv
 • Förhandlingar om en del chefstillsättningar.
 • Redigering av KA 2017 utifrån centrala ändringar är klar och avtalet finns på vår hemsida.
 • Redigering och komplettering av Arbetsmiljöavtal är inte klar ännu.
 • Förhandlingar om en del personärenden som gäller bl a felaktiga löner, ledighet, rehab, försäkringsärenden osv.
 • Förhandlingar om införande av nya plagg i uniformsavtalet samt att MTR felaktig drog av poäng för slips.

 

Station

 • Kvalificerad övertid för en medlem för stängning av station, då den tiden inte fanns på tjänsten.
 • Förhandlingar om återgång till arbetet för en medlem
 • Om en ksv som fick felaktigt stnv lön och inte retroaktiv lönehöjning.
 • En medlem som inte fick ledigt i september, vilket han till slut fick efter vårt påpekande
 • Tvist om tjänster för ksv under avstängningen av söderströmsbron som avslutades i oenighet.
 • En medlem fick gå till Avonova och mötet var inställt, informationen om detta var bristfälligt. Medlemmen fick tre timmar tid åter för besväret.
 • Förhandlingar att tjänst 1081 på grön linje bryter mot kollektivavtalet. Tjänsten förändras men SEKO anser att det fortfarande bryter mot kollektivavtalet. MTR accepterade inte vår lösning.
 • Två ärenden om första dagsintyg som handlar om en förlängd period (ett år) som intyget ska gälla. I det första fallet backade MTR och gör om det till 6 månader. I det andra fallet var MTR och SEKO inte överens.
 • En medlem som nekades ledighet för studier pga kort inlämningsdatum. Det ska vara inlämnat minst sex månader innan för att få garanterad ledighet. Vi har förhandlat så att han får godkänd studieledighet, ändå.
 • Olika omplaceringar pga medicinska skäl.
 • Förhandlingar om tilldelade varningar.
 • MTR har brutit mot förhandlingsskyldighet angående underrättelse till SEKO om en bruten provanställning. MTR betalade skadestånd 5.000 kronor.
 • Begärda förhandlingar om en del avslutade provanställningar som vi ifrågasätter samt att MTR inte varslat SEKO.

 

Trafik

 • En förare omplaceras till station med bibehållen lön.
 • Förhandlingar om kränkning för en medlem som MTR anser att man har gjort vad man kunde men SEKO anser att MTR har inte gjort tillräckligt. MTR bad om ursäkt och gav en symbolisk present till medlemmen.
 • Förhandlingar om omplacering för en förare.
 • SEKO och MTR förhandlade om villkor för provtågsförare som ska åka till Tyskland för utbildning. Dessa får 5000 kronor extra per vecka plus traktamente plus en extra hemresa om vistelsen överstiger två veckor. De får också dubbelt kompetenstillägg vid utbildning av utbildare när de kommer tillbaka.
 • SEKO har begärt förhandlingar om brott mot kollektivavtalet angående dygnsvila. SEKO och MTR var inte överens.
 • Förhandlingar om tillfälliga tjänster samt om de nya tjänster som ska gälla för 2018, T18. SEKO kommer att ha tvisteförhandling då man anser att paketet bryter mot kollektivavtalet.
 • Nya förhandlingar om trafikledaraspiranter är begärda.

 

Lokalvården

 • Vi yrkade att en GC som utbildar mest andra chefer ska få lönetillägg för att handlägga och utbilda dem. MTR och SEKO är inte överens.
 • Vi förhandlade att Lokalvården ingår i poängsystemet när det gäller arbetskläder retroaktivt från och med den 1 december 2016. Detta pga att MTR men även andra arbetsköpare tidigare inte tillämpade avtalet och man delade ut arbetskläderna godtyckligt.
 • Begärda förhandlingar om fel utbetalade löner. Kvalificerade OB som inte har betalats ut.
 • Begärda förhandlingar om två lokalvårdare med fel, anställningsform samt om deras arbetstider i oktober 2017.
 • Nya förhandlingar om lokalvårdare som arbetar på 40%.

 

Tjänstemän

 • Förhandlingar om sommartjänster utan rast på Trafikledning. Rastavlösatjänsterna har varit indragna i sommar till och från vilket medför att TL ej fått sin rast. SEKO och MTR var inte överens.
 • Förhandlingar om nya tjänster på Servicecenter.
 • Förhandling om återgång till arbete för en medlem efter tjänstledighet med lyckat resultat.

 

Centrala förhandlingar

 

 • Brott mot kollektivavtalet, angående förflyttningstiden mellan Nybodahallen och Liljeholmen, som inte räknats som arbetstid.
 • Angående en provanställnings upphörande utan att varsla SEKO.

Förhandlingsläget 171128

Posted in Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | 4 Comments »

 
%d bloggare gillar detta: